J.I Kim
[squirrelmail.git] / locale / bg_BG / LC_MESSAGES / squirrelmail.po
Content-type: text/html vcs.fsf.org Git - squirrelmail.git/blame - locale/bg_BG/LC_MESSAGES/squirrelmail.po


500 - Internal Server Error

Malformed UTF-8 character (fatal) at (eval 20) line 16, <$fd> line 489.
CommitLineData
2a76ec02 1# SquirrelMail Bulgarian Translation 1.73, supported by University of Rousse Computer Center
2# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3# Stanislav Yordanov <stan@stud.ru.acad.bg>, 2002.
f5a2afac 4#
f5a2afac 5msgid ""
6msgstr ""
46f4e6e1 7"Project-Id-Version: $Id$\n"
942fb9c2 8"POT-Creation-Date: 2003-01-01 18:33+0100\n"
2a76ec02 9"PO-Revision-Date: 2002-02-27 20:03GMT+2\n"
7d8ce6a8 10"Last-Translator: Stanislav Yordanov <stan@stud.ru.acad.bg>\n"
11"Language-Team: Bulgarian <squirrelmail-i18n@lists.sourceforge.net>\n"
f5a2afac 12"MIME-Version: 1.0\n"
2a76ec02 13"Content-Type: text/plain; charset=windows-1251\n"
f5a2afac 14"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
e3995e49 15"X-Generator: KBabel 0.9.5\n"
f5a2afac 16
942fb9c2 17msgid "Delivery error report"
18msgstr "Грешка при получаване на mail-a"
f5a2afac 19
942fb9c2 20msgid "Undelivered Message Headers"
21msgstr "Хедъри на непристигналото писмо"
f5a2afac 22
942fb9c2 23msgid "(no subject)"
24msgstr "(няма тема)"
f5a2afac 25
942fb9c2 26msgid "Personal address book"
27msgstr "Лична книга с адреси"
f5a2afac 28
942fb9c2 29#, c-format
30msgid "Database error: %s"
31msgstr "Грешка в базата данни: %s"
f5a2afac 32
942fb9c2 33msgid "Addressbook is read-only"
34msgstr "Книгата за адреси e само за четене"
2a76ec02 35
942fb9c2 36#, c-format
37msgid "User '%s' already exist"
38msgstr "Потребител '%s' вече съществува"
2a76ec02 39
942fb9c2 40#, c-format
41msgid "User '%s' does not exist"
42msgstr "Потребител '%s' не съществува"
2a76ec02 43
942fb9c2 44msgid "Global address book"
45msgstr "Глобална книга с адреси"
f5a2afac 46
942fb9c2 47msgid "No such file or directory"
48msgstr "Няма такъв файл или директория"
f5a2afac 49
942fb9c2 50msgid "Open failed"
51msgstr "Грешка при отваряне"
f5a2afac 52
942fb9c2 53msgid "Can not modify global address book"
54msgstr "Не може да се модифицира глобалната книга с адреси"
f5a2afac 55
942fb9c2 56msgid "Not a file name"
57msgstr "Не е име на файл"
f5a2afac 58
942fb9c2 59#, fuzzy
60msgid "Write failed"
61msgstr "Грешка при отваряне"
f5a2afac 62
942fb9c2 63#, fuzzy
64msgid "Unable to update"
65msgstr "Запис / Обновяване"
f5a2afac 66
942fb9c2 67msgid "Could not lock datafile"
68msgstr "Не мога да заключа базата данни"
f5a2afac 69
942fb9c2 70msgid "Write to addressbook failed"
71msgstr "Грешка при писане в книгата с адреси"
f5a2afac 72
942fb9c2 73msgid "Error initializing addressbook database."
74msgstr "Грешка при инициализиране на базата данни на книгата с адреси"
f5a2afac 75
942fb9c2 76#, c-format
77msgid "Error opening file %s"
78msgstr "Грешка при отваряне на файла %s"
f5a2afac 79
942fb9c2 80msgid "Error initializing global addressbook."
81msgstr "Грешка при инициализиране на глобалната книга с адреси"
f5a2afac 82
942fb9c2 83#, c-format
84msgid "Error initializing LDAP server %s:"
85msgstr "Грешка при инициализирането на LDAP сървъра %s:"
f5a2afac 86
942fb9c2 87msgid "Invalid input data"
88msgstr "Невалидни входни данни"
f5a2afac 89
942fb9c2 90msgid "Name is missing"
91msgstr "Името липсва"
f5a2afac 92
942fb9c2 93msgid "E-mail address is missing"
94msgstr "E-mail адреса липсва"
f5a2afac 95
942fb9c2 96msgid "Nickname contains illegal characters"
97msgstr "Псевдонима съдържа невалидни символи"
f5a2afac 98
942fb9c2 99msgid "view"
100msgstr "преглед"
f5a2afac 101
942fb9c2 102msgid "Business Card"
103msgstr "Бизнес Карта"
f5a2afac 104
942fb9c2 105msgid "You must be logged in to access this page."
106msgstr "Трябва да сте влезли в системата за да имате достъп до тази страница."
f5a2afac 107
942fb9c2 108msgid "Sunday"
109msgstr "Неделя"
f5a2afac 110
942fb9c2 111msgid "Monday"
112msgstr "Понеделник"
f5a2afac 113
942fb9c2 114msgid "Tuesday"
115msgstr "Вторник"
f5a2afac 116
942fb9c2 117msgid "Wednesday"
118msgstr "Сряда"
f5a2afac 119
942fb9c2 120msgid "Thursday"
121msgstr "Сряда"
f5a2afac 122
942fb9c2 123msgid "Friday"
124msgstr "Петък"
f5a2afac 125
942fb9c2 126msgid "Saturday"
127msgstr "Събота"
f5a2afac 128
942fb9c2 129msgid "January"
130msgstr "Януари"
f5a2afac 131
942fb9c2 132msgid "February"
133msgstr "Февруари"
f5a2afac 134
942fb9c2 135msgid "March"
136msgstr "Март"
f5a2afac 137
942fb9c2 138msgid "April"
139msgstr "Април"
f5a2afac 140
942fb9c2 141msgid "May"
142msgstr "Май"
f5a2afac 143
942fb9c2 144msgid "June"
145msgstr "Юни"
f5a2afac 146
942fb9c2 147msgid "July"
148msgstr "Юли"
2a76ec02 149
942fb9c2 150msgid "August"
151msgstr "Август"
f5a2afac 152
942fb9c2 153msgid "September"
154msgstr "Септември"
f5a2afac 155
942fb9c2 156msgid "October"
157msgstr "Октомври"
f5a2afac 158
942fb9c2 159msgid "November"
160msgstr "Ноември"
f5a2afac 161
942fb9c2 162msgid "December"
163msgstr "Декември"
f5a2afac 164
942fb9c2 165msgid "D, F j, Y g:i a"
166msgstr "D, F j, Y g:i a"
f5a2afac 167
942fb9c2 168msgid "D, F j, Y G:i"
169msgstr "D, F j, Y G:i"
f5a2afac 170
942fb9c2 171msgid "g:i a"
172msgstr "g:i a"
f5a2afac 173
942fb9c2 174msgid "G:i"
175msgstr "G:i"
f5a2afac 176
942fb9c2 177msgid "D, g:i a"
178msgstr "D, g:i a"
f5a2afac 179
942fb9c2 180msgid "D, G:i"
181msgstr "D, G:i"
f5a2afac 182
942fb9c2 183msgid "M j, Y"
184msgstr "M j, Y"
f5a2afac 185
942fb9c2 186#, c-format
187msgid "Preference database error (%s). Exiting abnormally"
188msgstr "Грешка в предпочитанията на базата данни (%s). Изход неправилен"
f5a2afac 189
942fb9c2 190msgid "Unknown user or password incorrect."
191msgstr "Грешна парола или потребителско име"
f5a2afac 192
942fb9c2 193msgid "Click here to try again"
194msgstr "Кликнете тук за да опитате отново"
2a76ec02 195
942fb9c2 196#, c-format
197msgid "Click here to return to %s"
198msgstr "Кликнете тук за да се върнете към %s"
2a76ec02 199
942fb9c2 200#, fuzzy, c-format
201msgid "%s Logo"
202msgstr "%s Вход"
2a76ec02 203
942fb9c2 204#, c-format
205msgid "SquirrelMail version %s"
206msgstr "SquirrelMail версия %s"
2a76ec02 207
942fb9c2 208msgid "By the SquirrelMail Development Team"
209msgstr "От разработчиците на SquirrelMail"
2a76ec02 210
942fb9c2 211msgid "ERROR"
212