Closes patch 622282. Fixed non portable charset warning.
[squirrelmail.git] / locale / bg_BG / LC_MESSAGES / squirrelmail.po
Content-type: text/html vcs.fsf.org Git - squirrelmail.git/blame - locale/bg_BG/LC_MESSAGES/squirrelmail.po


500 - Internal Server Error

Malformed UTF-8 character (fatal) at (eval 20) line 16, <$fd> line 474.
CommitLineData
3e1ed43f 1# SquirrelMail Bulgarian Translation (1.92) supported by University of Rousse Computer Center
2# Copyright (c) 1999-2003 The Squirrelmail Development Team
3# Stanislav Yordanov <stan@fashion.bg>, 2003.
4#
f5a2afac 5msgid ""
6msgstr ""
3e1ed43f 7"Project-Id-Version: SquirrelMail 1.4.0RC1\n"
942fb9c2 8"POT-Creation-Date: 2003-01-01 18:33+0100\n"
3e1ed43f 9"PO-Revision-Date: 2003-01-02 13:20+0200\n"
10"Last-Translator: Stanislav Yordanov \n"
11"Language-Team: Bulgarian \n"
f5a2afac 12"MIME-Version: 1.0\n"
0a438a30 13"Content-Type: text/plain; charset=cp1251\n"
f5a2afac 14"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
3e1ed43f 15"X-Generator: StanProg PO-Editor 1.0\n"
f5a2afac 16
942fb9c2 17msgid "Delivery error report"
18msgstr "Грешка при получаване на mail-a"
f5a2afac 19
942fb9c2 20msgid "Undelivered Message Headers"
21msgstr "Хедъри на непристигналото писмо"
f5a2afac 22
942fb9c2 23msgid "(no subject)"
24msgstr "(няма тема)"
f5a2afac 25
942fb9c2 26msgid "Personal address book"
27msgstr "Лична книга с адреси"
f5a2afac 28
942fb9c2 29#, c-format
30msgid "Database error: %s"
31msgstr "Грешка в базата данни: %s"
f5a2afac 32
942fb9c2 33msgid "Addressbook is read-only"
34msgstr "Книгата за адреси e само за четене"
2a76ec02 35
942fb9c2 36#, c-format
37msgid "User '%s' already exist"
38msgstr "Потребител '%s' вече съществува"
2a76ec02 39
942fb9c2 40#, c-format
41msgid "User '%s' does not exist"
42msgstr "Потребител '%s' не съществува"
2a76ec02 43
942fb9c2 44msgid "Global address book"
45msgstr "Глобална книга с адреси"
f5a2afac 46
942fb9c2 47msgid "No such file or directory"
48msgstr "Няма такъв файл или директория"
f5a2afac 49
942fb9c2 50msgid "Open failed"
51msgstr "Грешка при отваряне"
f5a2afac 52
942fb9c2 53msgid "Can not modify global address book"
54msgstr "Не може да се модифицира глобалната книга с адреси"
f5a2afac 55
942fb9c2 56msgid "Not a file name"
57msgstr "Не е име на файл"
f5a2afac 58
942fb9c2 59msgid "Write failed"
3e1ed43f 60msgstr "Записа неуспешен"
f5a2afac 61
942fb9c2 62msgid "Unable to update"
3e1ed43f 63msgstr "Обновяването невъзможно"
f5a2afac 64
942fb9c2 65msgid "Could not lock datafile"
3e1ed43f 66msgstr "Не може да се заключи файла с данните"
f5a2afac 67
942fb9c2 68msgid "Write to addressbook failed"
69msgstr "Грешка при писане в книгата с адреси"
f5a2afac 70
942fb9c2 71msgid "Error initializing addressbook database."
72msgstr "Грешка при инициализиране на базата данни на книгата с адреси"
f5a2afac 73
942fb9c2 74#, c-format
75msgid "Error opening file %s"
76msgstr "Грешка при отваряне на файла %s"
f5a2afac 77
942fb9c2 78msgid "Error initializing global addressbook."
79msgstr "Грешка при инициализиране на глобалната книга с адреси"
f5a2afac 80
942fb9c2 81#, c-format
82msgid "Error initializing LDAP server %s:"
83msgstr "Грешка при инициализирането на LDAP сървъра %s:"
f5a2afac 84
942fb9c2 85msgid "Invalid input data"
86msgstr "Невалидни входни данни"
f5a2afac 87
942fb9c2 88msgid "Name is missing"
89msgstr "Името липсва"
f5a2afac 90
942fb9c2 91msgid "E-mail address is missing"
92msgstr "E-mail адреса липсва"
f5a2afac 93
942fb9c2 94msgid "Nickname contains illegal characters"
95msgstr "Псевдонима съдържа невалидни символи"
f5a2afac 96
942fb9c2 97msgid "view"
98msgstr "преглед"
f5a2afac 99
942fb9c2 100msgid "Business Card"
101msgstr "Бизнес Карта"
f5a2afac 102
942fb9c2 103msgid "You must be logged in to access this page."
104msgstr "Трябва да сте влезли в системата за да имате достъп до тази страница."
f5a2afac 105
942fb9c2 106msgid "Sunday"
107msgstr "Неделя"
f5a2afac 108
942fb9c2 109msgid "Monday"
110msgstr "Понеделник"
f5a2afac 111
942fb9c2 112msgid "Tuesday"
113msgstr "Вторник"
f5a2afac 114
942fb9c2 115msgid "Wednesday"
116msgstr "Сряда"
f5a2afac 117
942fb9c2 118msgid "Thursday"
3e1ed43f 119msgstr "Четвъртък"
f5a2afac 120
942fb9c2 121msgid "Friday"
122msgstr "Петък"
f5a2afac 123
942fb9c2 124msgid "Saturday"
125msgstr "Събота"
f5a2afac 126
942fb9c2 127msgid "January"
128msgstr "Януари"
f5a2afac 129
942fb9c2 130msgid "February"
131msgstr "Февруари"
f5a2afac 132
942fb9c2 133msgid "March"
134msgstr "Март"
f5a2afac 135
942fb9c2 136msgid "April"
137msgstr "Април"
f5a2afac 138
942fb9c2 139msgid "May"
140msgstr "Май"
f5a2afac 141
942fb9c2 142msgid "June"
143msgstr "Юни"
f5a2afac 144
942fb9c2 145msgid "July"
146msgstr "Юли"
2a76ec02 147
942fb9c2 148msgid "August"
149msgstr "Август"
f5a2afac 150
942fb9c2 151msgid "September"
152msgstr "Септември"
f5a2afac 153
942fb9c2 154msgid "October"
155msgstr "Октомври"
f5a2afac 156
942fb9c2 157msgid "November"
158msgstr "Ноември"
f5a2afac 159
942fb9c2 160msgid "December"
161msgstr "Декември"
f5a2afac 162
942fb9c2 163msgid "D, F j, Y g:i a"
164msgstr "D, F j, Y g:i a"
f5a2afac 165
942fb9c2 166msgid "D, F j, Y G:i"
167msgstr "D, F j, Y G:i"
f5a2afac 168
942fb9c2 169msgid "g:i a"
170msgstr "g:i a"
f5a2afac 171
942fb9c2 172msgid "G:i"
173msgstr "G:i"
f5a2afac 174
942fb9c2 175msgid "D, g:i a"
176msgstr "D, g:i a"
f5a2afac 177
942fb9c2 178msgid "D, G:i"
179msgstr "D, G:i"
f5a2afac 180
942fb9c2 181msgid "M j, Y"
182msgstr "M j, Y"
f5a2afac 183
942fb9c2 184#, c-format
185msgid "Preference database error (%s). Exiting abnormally"
3e1ed43f 186msgstr "Грешка в базата данни за предпочитанията (%s). Излизането не приключи нормално"
f5a2afac 187
942fb9c2 188msgid "Unknown user or password incorrect."
189msgstr "Грешна парола или потребителско име"
f5a2afac 190
942fb9c2 191msgid "Click here to try again"
192msgstr "Кликнете тук за да опитате отново"
2a76ec02 193
942fb9c2 194#, c-format
195msgid "Click here to return to %s"
196msgstr "Кликнете тук за да се върнете към %s"
2a76ec02 197
3e1ed43f 198#, c-format
942fb9c2 199msgid "%s Logo"
3e1ed43f 200msgstr "%s Лого"
2a76ec02 201
942fb9c2 202#, c-format
203msgid "SquirrelMail version %s"
204msgstr "SquirrelMail версия %s"
2a76ec02 205
942fb9c2 206msgid "By the SquirrelMail Development Team"
3e1ed43f 207msgstr "от тима разработил SquirrelMail"
2a76ec02 208
942fb9c2 209msgid "ERROR"
210