Moving help files from sv to sv_SE
[squirrelmail.git] / help / sv_SE / options.hlp
CommitLineData
99021637 1<chapter>
2 <title>
3 Inställningar
4 </title>
5 <summary>
6 Du kan förändra SquirrelMails utseende och funktioner.
7 </summary>
8 <description>
9 <p>
10 Det finns många alternativ i SquirrelMails inställningar. Du har
11 ett helt gäng alternativ att byta teman, språk och andra egenskaper.
12 Vad du kan göra beror på installationen. När du förändar någonting
13 förändras det bara för dig, du kan inte av misstag förändra andras
14 inställningar. Det finns fem huvudkategorier i inställningarna:
15 Personlig Information, Visualiseringsinställningar, Markering av
16 Meddelanden, Mappinställningar och Indexeringsordning.
17 </p>
18 </description>
19</chapter>
20
21<section>
22 <title>
23 Personlig Information
24 </title>
25 <description>
26 <b>Fullt Namn</b><br>
27 Skriv in ditt namn, till exempel "Jon Doe". Detta är namnet som den
28 som får ditt meddelande ser. Om du inte fyller i fältet kommer din
29 E-post adress att visas istället.
30 <br><br>
31
32 <b>E-post adress</b><br>
33 <i>Frivillig</i> - Du kan skriva in en annan adress än den som systemet
34 automatiskt fyller in.
35 <br><br>
36
37 <b>Svara Till</b><br>
38 <i>Frivillig</i> - Adress som ett eventuellt svar skickas till.
39 Praktiskt om du vill få svaren till en annan adress än den du skickar
40 meddelanden från.
41 <br><br>
42
43 <b>Signatur</b><br>
44 <i>Frivillig</i> - Signatur är text som läggs till i meddelanden du
45 skriver. Om du vill använda Signatur, se till att du har kryssat i
46 rutan "Använd signatur?" och att du har fyllt i text du önskar att ha
47 som Signatur.
48 <br><br>
49 </description>
50</section>
51
52<section>
53 <title>
54 Visualiseringsinställningar
55 </title>
56 <description>
57 <b>Tema</b><br>
58 SquirrelMail har många alternativ. Prova gärna olika för att hitta
59 det du tycker mest om.
60 <br><br>
61
62 <b>Språk</b><br>
63 Om engelska inte är ditt språk du kan enkelt byta språk som används.
64 Observera att detta inte påverkar själva meddelanden eller
65 systemmapparnas namn.
66 <br><br>
67
68 <b>Använd Javascript eller HTML adressbok?</b><br>
69 En av grundprinciperna under utvecklingen av SquirrelMail har varit
70 att inte använda Javascript. I vilket fall som helst några av
71 utvecklarna gick och gjorde JavaScript adress-sökning. De lyckades
72 så bra att vi inte kunde kasta bort denna. Du kan själv välja om du
73 vill använda denna eller den vanliga HTML sökningen. Observera att
74 JavaScript inte fungerar i alla browsers.
75 <br><br>
76
77 <b>Antal Meddelanden att Indexera</b><br>
78 Antalet meddelanden per sida. Om det finns flera meddelanden du kan
79 använda länkarna "Tidigare" och "Nästa" för att byta sida.
80 <br><br>
81
82 <b>Radbryt mottagen text vid</b><br>
83 Antalet tecken per rad. 86 fungerar oftast bra, men du kan testa olika
84 för att hitta en som passar just din browser.
85 <br><br>
86
87 <b>Textfönstrets storlek</b><br>
88 Storleken, i antal tecken, för rutan du skriver meddelandet i.
89 <br><br>
90
91 <b>Placeringen av mapplistan</b><br>
92 Du kan välja att ha listan på vänstra eller högra sidan.
93 <br><br>
94
95 <b>Knapparnas placering, nytt meddelande</b><br>
96 Platsen för knapparna "Adresser" och "Skicka".
97 <br><br>
98
99 <b>Mapplistans bredd</b><br>
100 Om du har långa namn på mappar du kan öka bredden på mapplistan. Anges
101 i pixlar. Det är dock bra att inte ha alltför bred mapplista för att
102 meddelandesidan inte blir för liten.
103 <br><br>
104
105 <b>Uppdatera listan automatiskt</b><br>
106 Välj tidsintervall för automatisk uppdatering av mapplistan här.
107 <br><br>
108 </description>
109</section>
110
111<section>
112 <title>
113 Markering av Meddelanden
114 </title>
115 <description>
116 Denna funktion gör det lättare att skilja meddelanden från varandra.
117 Mycket praktiskt om man tillhör olika postlistor. Klicka på "Ny" och
118 skapa en ny definition eller klicka på "Modifiera" för att ändra på
119 en befintlig definition.
120 <br><br>
121
122 <b>Identieringsnamn</b><br>
123 Välj ett namn som beskriver valet.
124 <br><br>
125
126 <b>Färg</b><br>
127 Bakrundsfärgen för meddelandelistan. Du kan välja en befintlig färg
128 eller skapa en egen med hjälp av RGB hexadecimalvärden. RGB betyder
129 mängden rött (R), grönt (G) och blått (B) i en skala från 00 (noll noll)
130 till FF (255 decimalt) per färg.
131 <br><br>
132
133 <b>Matchar</b><br>
134 Villkoren.
135 <br><br>
136 </description>
137</section>
138
139<section>
140 <title>
141 Mappinställningar
142 </title>
143 <description>
144 <b>Mappens plats</b><br>
145 Alternativet finns inte i alla system, rör inte om du inte vet vad man
146 skall ha här.
147 <br><br>
148
149 <b>Mappen Papperskorgen</b><br>
150 Välj mappen som används som papperskorg. Du kan också välja att inte
151 använda papperskorg.
152 <br><br>
153
154 <b>Mappen Skickat</b><br>
155 Som Papperskorgen.
156 <br><br>
157
158 <b>Notifiering om olästa meddelanden</b><br>
159 Du kan välja mellan att visa för enbart inkorgen, alla mappar eller
160 inte alls. Det kan sakta ner SquirrelMail om du väljer att visa
161 notifieringen för alla mappar.
162 <br><br>
163
164 <b>Sättet att notifiera om olästa meddelanden</b><br>
165 Hur informationen visas.
166 <br><br>
167 </description>
168</section>
169
170<section>
171 <title>
172 Indexeringsordning
173 </title>
174 <description>
175 Kolumnernas ordning på meddelandelistan. Du kan lägga till, ta bort och
176 flytta kolumner efter behovet.
177 <br><br>
178 </description>
179</section>