Moving help files from sv to sv_SE
[squirrelmail.git] / help / sv_SE / compose.hlp
CommitLineData
99021637 1<chapter>
2 <title>
3 Att skriva meddelanden
4 </title>
5 <summary>
6 Här kan du skriva och skicka meddelanden.
7 </summary>
8 <description>
9 <p>
10 På sidan hittar du några fält och knappar. Beroende på varifrån du
11 har kommit hit (Nytt meddelande, Svar osv.) några av fälten kan redan
12 innehålla text.
13 </p>
14 </description>
15</chapter>
16
17<section>
18 <title>
19 Till:
20 </title>
21 <description>
22 <p>
23 Först på sidan finns <B>Till:</B> fält. Här skriver du in mottagarens
24 E-postadress. Du kan på en och samma gång skicka meddelandet till
25 flera mottagare, skilj adresserna från varandra med komma. Du kan
26 också hämta adresserna från adressboken. Raden kan bli så lång att den
27 inte rymms helt i fältet som syns, du behöver dock inte oroa dig för
28 det, alla adresser finns med ändå.
29 </p>
30 </description>
31</section>
32
33<section>
34 <title>
35 CC:
36 </title>
37 <description>
38 <p>
39 Nästa fält är <B>CC:</B>, det kommer från engelska Carbon Copy. Här
40 fyller du i adresser till de som skall ha en kopia av brevet, precis
41 på samma sätt som <b>Till:</b>.
42 </p>
43 </description>
44</section>
45
46<section>
47 <title>
48 BCC:
49 </title>
50 <description>
51 <p>
52 Från engelska Blind Carbon Copy. Det betyder att ingen av andra
53 mottagare kan se att någon har fått en kopia av meddelandet.
54 </p>
55 </description>
56</section>
57
58<section>
59 <title>
60 Ämne
61 </title>
62 <description>
63 <p>
64 Rubriken av meddelandet.
65 </p>
66 </description>
67</section>
68
69<section>
70 <title>
71 Knappen Adresser
72 </title>
73 <description>
74 <p>
75 Öppnar sökningsfuntionen för adresser. Mer info under rubriken "Adresser".
76 </p>
77 </description>
78</section>
79
80<section>
81 <title>
82 Meddelande
83 </title>
84 <description>
85 <p>
86 Det stora textfältet. Skriv ditt meddelande här. Eventuell signatur
87 finns redan ifylld.
88 </p>
89 </description>
90</section>
91
92<section>
93 <title>
94 Bifoga
95 </title>
96 <description>
97 <p>
98 Längst ner. Denna funktion gör det möjligt att bifoga filer. Filerna
99 måste finnas på din hårddisk. Du kan använda knappen "Browse" för att
100 leta efter filen. Alternativt, om du vet hela sökvägen, du kan skriva
101 in denna i fältet. Bilagan läggs till när du trycker på knappen
102 "Lägg till".
103 </p>
104 <p>
105 När man har lagt till minst en bilaga dyker en ny knapp upp på sidan.
106 Med den du kan radera bilagor, ifall du har valt fel.
107 <p>
108 </description>
109</section>