Nenad
[squirrelmail.git] / help / sr_YU / search.hlp
CommitLineData
9d4a7035 1<chapter>\r
2 <title>\r
3 Pretraživanje\r
4 </title>\r
5 <summary>\r
6 Pretražuje direktorijume po određenom kriterijumu. \r
7 </summary>\r
8 <description>\r
9 <p>\r
10 S ovom korisnom alatkom, možete pretraživati određeni direktorijum \r
11 prema datom kriterijumu koji ste upisali.\r
12 </p>\r
13 </description>\r
14</chapter>\r
15\r
16<section>\r
17 <title>\r
18 Uopšteno\r
19 </title>\r
20 <description>\r
21 <p>\r
22 Jednostavno izaberite direktorijum za pretraživanje, upišite to u polje\r
23 kao kriterijum za pretraživanje i izaberite kroz koje će se poruke \r
24 vršiti pretraživanje. Kada stisnete dugme Pretraži, pojaviće se lista \r
25 poruka ispod formulara za pretraživanje. Tada možete pronađene poruke\r
26 pregledati kao normalne email poruke. \r
27 </p>\r
28 <p>\r
29 Primetićete da kad čitate poruku i posle odete u stranicu za pretraživanje\r
30 vaš trenutno aktivni direktorijum će biti aktivni direktorijum kroz koji će
31 se vršiti pretraživanje. Na primer, ukoliko ste čitali kroz direktorijum \r
32 "Prijatelji" i onda izaberete "Pretraživanje", "Prijatelji" že vež biti izabrano\r
33 kao direktorijum kroz koji će se vršiti pretraživanje.\r
34 </p>\r
35 </description>\r
36</section>\r
37\r
38<section>\r
39 <title>\r
40 Šta se pretražuje\r
41 </title>\r
42 <description>\r
43 <p>\r
44 S leve strane polja za unos postoji padajući meni koji vam govori \r
45 koja polja u porukama će biti pretraživana. Ona uključuju Telo poruke, Svuda,\r
46 Naslov, Od, Kopija, Prima.\r
47 </p>\r
48 <p>\r
49 <b>Telo</b> - Pretražuje kroz tekst tela poruke. Ovo je glavni deo \r
50 poruke gde se nalaze važne stvari. To je tekst koji je napisao pošiljalac.\r
51 </p>\r
52 <p>\r
53 <b>Svuda</b> - Ova opcija će pretražiti svuda čak i kroz zaglavlja \r
54 poruke. Ukoliko niste sigurni da ovo želite, onda verovatno ne želite.\r
55 Vratiće rezultate koje obično možda ne biste očekivali.\r
56 </p>\r
57 <p>\r
58 <b>Tema</b> - Pretražuje kroz Naslove svih poruka.\r
59 </p>\r
60 <p>\r
61 <b>Od</b> - Od koga dolazi poruka. Zapamtite da ovo može biti malo više \r
62 no što inače piše u listi poruka. Normalno polje "Od" sadrži ime I email \r
63 adresu pošiljaoca, ali SquirrelMail uobičajeno prikazuje samo ime.\r
64 Ukoliko se vaš kriterijum podudara s nekom od email adresa, ali email adrese\r
65 nisu prikazane, opet ćete dobiti poruke koje spadaju u domen kriterijuma koji\r
66 ste tražili, tj. poruke će biti pronađene.\r
67 </p>\r
68 <p>\r
69 <b>Prima</b> - Kome je poruka poslata. Ovo može biti mnogo adresa, i nije uvek\r
70 samo jedna email adresa.\r
71 </p>\r
72 <p>\r
73 <b>Kopija</b> - Isto kao i "Prima" samo što je ovog puta pregledana kome su poslate \r
74 kopije poruka.\r
75 </p>\r
76 </description>\r
77</section>\r
78\r
79<section>\r
80 <title>\r
81 Skorašnja pretraživanja\r
82 </title>\r
83 <description>\r
84 Ukoliko ste uključili ovu opciju, strana za pretraživanje će prikazati i\r
85 sumu do prethodnih 9 pretraživanja koje ste vršili radi bržeg pristupa. \r
86 Možete izabiranjem nekih od starih poruka pokrenuti ta prethodna pretraživanja.\r
87 Uz pomoć linka Snimi ptretraživanje možete snimiti pretraćivanja dok ih kasnije\r
88 eksplicintno ne obrišete putem Obriši iz liste skorašnjih pretraživanja. \r
89 </description>\r
90</section>