Nesha
[squirrelmail.git] / help / sr_YU / search.hlp
CommitLineData
9d4a7035 1<chapter>\r
2 <title>\r
3 Pretraživanje\r
4 </title>\r
5 <summary>\r
6 Pretražuje direktorijume po određenom kriterijumu. \r
7 </summary>\r
8 <description>\r
9 <p>\r
10 S ovom korisnom alatkom, možete pretraživati određeni direktorijum \r
11 prema datom kriterijumu koji ste upisali.\r
12 </p>\r
13 </description>\r
14</chapter>\r
15\r
16<section>\r
17 <title>\r
18 Uopšteno\r
19 </title>\r
20 <description>\r
21 <p>\r
b5379bb1 22 Jednostavno izaberite direktorijum za pretraživanje, upišite u polje\r
23 kriterijum za pretraživanje i izaberite kroz koje delove poruka će se \r
9d4a7035 24 vršiti pretraživanje. Kada stisnete dugme Pretraži, pojaviće se lista \r
25 poruka ispod formulara za pretraživanje. Tada možete pronađene poruke\r
26 pregledati kao normalne email poruke. \r
27 </p>\r
28 <p>\r
29 Primetićete da kad čitate poruku i posle odete u stranicu za pretraživanje\r
30 vaš trenutno aktivni direktorijum će biti aktivni direktorijum kroz koji će
31 se vršiti pretraživanje. Na primer, ukoliko ste čitali kroz direktorijum \r
b5379bb1 32 "Prijatelji" i onda izaberete "Pretraživanje", "Prijatelji" će već biti izabrano\r
9d4a7035 33 kao direktorijum kroz koji će se vršiti pretraživanje.\r
34 </p>\r
35 </description>\r
36</section>\r
37\r
38<section>\r
39 <title>\r
40 Šta se pretražuje\r
41 </title>\r
42 <description>\r
43 <p>\r
44 S leve strane polja za unos postoji padajući meni koji vam govori \r
45 koja polja u porukama će biti pretraživana. Ona uključuju Telo poruke, Svuda,\r
46 Naslov, Od, Kopija, Prima.\r
47 </p>\r
48 <p>\r
49 <b>Telo</b> - Pretražuje kroz tekst tela poruke. Ovo je glavni deo \r
50 poruke gde se nalaze važne stvari. To je tekst koji je napisao pošiljalac.\r
51 </p>\r
52 <p>\r
53 <b>Svuda</b> - Ova opcija će pretražiti svuda čak i kroz zaglavlja \r
54 poruke. Ukoliko niste sigurni da ovo želite, onda verovatno ne želite.\r
55 Vratiće rezultate koje obično možda ne biste očekivali.\r
56 </p>\r
57 <p>\r
58 <b>Tema</b> - Pretražuje kroz Naslove svih poruka.\r
59 </p>\r
60 <p>\r
61 <b>Od</b> - Od koga dolazi poruka. Zapamtite da ovo može biti malo više \r
b5379bb1 62 no što inače piše u listi poruka. Normalno polje "Od" sadrži ime i email \r
9d4a7035 63 adresu pošiljaoca, ali SquirrelMail uobičajeno prikazuje samo ime.\r
64 Ukoliko se vaš kriterijum podudara s nekom od email adresa, ali email adrese\r
65 nisu prikazane, opet ćete dobiti poruke koje spadaju u domen kriterijuma koji\r
66 ste tražili, tj. poruke će biti pronađene.\r
67 </p>\r
68 <p>\r
69 <b>Prima</b> - Kome je poruka poslata. Ovo može biti mnogo adresa, i nije uvek\r
70 samo jedna email adresa.\r
71 </p>\r
72 <p>\r
73 <b>Kopija</b> - Isto kao i "Prima" samo što je ovog puta pregledana kome su poslate \r
74 kopije poruka.\r
75 </p>\r
76 </description>\r
77</section>\r
78\r
79<section>\r
80 <title>\r
81 Skorašnja pretraživanja\r
82 </title>\r
83 <description>\r
84 Ukoliko ste uključili ovu opciju, strana za pretraživanje će prikazati i\r
85 sumu do prethodnih 9 pretraživanja koje ste vršili radi bržeg pristupa. \r
86 Možete izabiranjem nekih od starih poruka pokrenuti ta prethodna pretraživanja.\r
b5379bb1 87 Uz pomoć linka Snimi pretraživanje možete snimiti pretraživanja dok ih kasnije\r
9d4a7035 88 eksplicintno ne obrišete putem Obriši iz liste skorašnjih pretraživanja. \r
89 </description>\r
b5379bb1 90</section>\r