Nenad
[squirrelmail.git] / help / sr_YU / options.hlp
CommitLineData
9d4a7035 1<chapter>\r
2 <title>\r
3 Opcije\r
4 </title>\r
5 <summary>\r
6 Možete podesiti kako SquirrelMail izgleda i ponaša se na vaše\r
7 komande menjajući razna podešavanja u ovom delu.\r
8 </summary>\r
9 <description>\r
10 <p>\r
11 Jedna od sjajnih stvari kod SquirrelMail-a je nivo do kog se može sve podešavati.\r
12 U zavisnosti od konfiguracije, možete imati više izbora Tema, jezika, direktorijuma\r
13 i drugih podešavanja. Sva od podešavanja se mogu učiniti i zasebno ne utičići na druge \r
14 korisnike na sistemu. Postoji bar pet glavnih delova u Opcijama:\r
15 Lične Informacije, Opcije prikaza, Označavanje poruka, prikaz direktorijuma i Redosled \r
16 indeksa </p>\r
17 </description>\r
18</chapter>\r
19\r
20<section>\r
21 <title>\r
22 Lične informacije\r
23 </title>\r
24 <description>\r
25 <b>Puno ime</b><br>\r
26 Ovde bi trebalo upisati puno ime i prezime. Na primer "Petar Markovic" i to ime se\r
27 prikazuje ljudima kojima pošaljete poruku. Oni će, dakle, videti da je poruka stigla\r
28 od "Petra Markovica". Ukoliko ne popunite ovo polje, prikazaće se samo vaša email adresa, npr.\r
29 "petarm@negde.org"\r
30 <br><br>\r
31 \r
32 <b>E-Mail Adresa</b><br>\r
33 <i>Opciono</i> - Ukoliko je vaša email adresa drugačija od one automatski dodeljene\r
34 to podešavanje možete namestiti ovde.\r
35 <br><br>\r
36 \r
37 <b>Odgovori na</b><br>\r
38 <i>Opciono</i> - Ovo polje sadrži email adresu na koju će ljudi slati odgovor kada\r
39 odgovaraju na vašu poruku. Ako je ova adresa drugačija od one s koje šaljete, onda \r
40 je možete uneti ovde. Ovo je posebno korisno ukoliko želite da vam ljudi odgovaraju na\r
41 neki drugi privatni nalog, ili vašu kućnu email adresu, rađe nego na poslovnu. \r
42 <br><br>\r
43 \r
44 <b>Više Identiteta</b><BR>\r
45 Kliknite na ovaj link da biste podesili druge identite koje možda koristite\r
46 na mail serveru. Na primer, možete koristiti različita polja "Od:" za različite poruke\r
47 koje šaljete različitim osobama. Na primer, želite da imate različite adrese s kojih\r
48 šaljete poštu prijateljima ili poslovnim partnerima. Na stranici koja se pojavi, možete\r
49 dodati koliko god vam identiteta treba. Biće vam ponuđena ova lista kasnije i pri pisanju\r
50 novih poruka.<br><br>\r
51 \r
52 <b>Stil citata pri odgovoru</b><BR>\r
53 Ukoliko pritisnete Odgovori na poruku, biće vam prikazan prozor sa novom porukom\r
54 u kojoj će stara poruka biti citirana. Pre citirane poruke može stajati tekst kao\r
55 na primer <TT>Marko Petrovic je napisao:</TT> tačno ispred citirane poruke, pod uslovom \r
56 da odgovarate na poruku od Marka Petrovica. Ovo se yove linija citata. Znači ovde \r
57 možete odrediti kako će ta linija izgledati.<BR>\r
58 <UL>\r
59 <LI><B>Bez Citata</B><br>\r
60 Ne prikazuje nikakav citat pri odgovoru.<br><br>\r
61 <LI><B>Autor je rekao</B><br>\r
62 Ovo kreira liniju: <TT>Marko Petroivcje napisao:</TT> gde ce Marko Petrovic biti zamenjen\r
63 imenom osobe koja vam je poslala poštu na koju odgovarate.<br><br>\r
64 <LI><B>Citiraj kao XML (quote who=)</B><br>\r
65 Ovo će napraviti liniju: <TT>&lt;quote who="Marko Petrovic"&gt;</TT>.<br><br>\r
66 <LI><B>Korisnički definisano</B><br>\r
67 Omogućava da sami napišete stil citata pri odgovoru. Možete napisati početak i\r
68 kraj citata kako vama odgovara. Između ovih polja biće unešeno ime pošiljaoca\r
69 na čiji mail vi odgovarate.\r
70 </UL><br><br>\r
71 \r
72 <b>Potpis</b><br>\r
73 <i>Opciono</i> - Potpisi se dodaju na kraju vaših email poruka. Ukoliko želite\r
74 da koristite potpis, budite sigurni da je kućica u kojoj piše "koristi potpis"\r
75 uključena (čekirana), i onda popunite polje ispod potpisom koji želite da prikačite\r
76 na poštu.\r
77 <br><br>\r
78 </description>\r
79</section>\r
80\r
81<section>\r
82 <title>\r
83 Opcije prikaza\r
84 </title>\r
85 <description>\r
86 <b>Tema</b><br>\r
87 SquirrelMail pruža različite kombinacije boja radi vašeg zadovoljstva. Možete\r
88 birati bilo koju od izlistanih tema, ukoliko želite.\r
89 <br><br>\r
90\r
91 <b>Custom Stylesheet</b><br>\r
92 Promenom teme, menjate samo boje, a uz pomoć stilova u mogućnosti ste da promenite\r
93 mnogo više, kao što je na primer i veličina slova u SquirrelMailu.\r
94 <br><br>\r
95\r
96 <b>Jezik</b><br>\r
97 Ukoliko vam maternji jezik nije engleski, vrlo lako možete promeniti jezik u \r
98 kom se većina stvari prikazuje. Pronađite željeni jezik iz liste, izaberite ga i svaklo \r
99 vaše sledeće prijavljivanje na mail će značiti prikazivanje na izabranom jeziku.\r
100 Ovo se, naravno, ne odnosi na primljenu poštu i imena direktorijuma.\r
101 <br><br>\r
102\r
103 <b>Koristi Javascript</b><br>\r
104 Jedan od glavnih ciljeva pri kreiranju SquirrelMaila nam je bio pravljenje \r
105 programa bez JavaScripta. No neki od ljudi koji su radili na projektu, napravili\r
106 su jako dobre ptretraživače adresara koji koriste JavaScript. Tako da smo dodali i\r
107 JavaScript funkcioje. Umesto da ga uklonimo, dajemo vam mogućnost da izberete\r
108 da li ćete koristiti čisti HTML ili i JavaScript. \r
109 Ukoliko ne znate šta sve ovo znači, najsigurnije vam je da izaberete auto-detekciju.\r
110 <br><br>\r
111 \r
112 <b>Broj poruka za indeksiranje</b><br>\r
113 Ovo je broj poruka koje će se prikazati u jednom trenutku pri prelgedanju pošte. \r
114 Ukoliko direktorijum sadrži više od broja koji ste naveli, pojaviće se linkovi\r
115 "Prethodna" i "Sledeća" iznad liste uz pomoć koje se možete šetati kroz stranice.\r
116 <br><br>\r
117 \r
118 <b>Uključi izbor stranica</b><br>\r
119 Ukoliko ovo postavite na "Da", pojaviće se brojevi stranica iznad direktorijuma\r
120 koji vam pomažu da se brže krećete kroz stranice s poštom. <B>Najveći broj strana koji se prikazuje</B>\r
121 ograničava broj stranica koji se prikazuje iznad liste poruka.<br><br>\r
122 \r
123 <b>Prelomi tekst na</b><br>\r
124 Koliko ćemo slova dozvoliti da se ispiše pre nego što prebacimo tekst u novi red. \r
125 Ovo pomaže da se poruke lepo i čitko ispisuju na ekranu, da ne pobegnu van vidljivog dela.\r
126 Obično je sigurno da se ostavi vrednost od 86 ovde, ali vi možete koristiti i drugačije\r
127 podešavanje ukoliko vam odgovara<br><br>\r
128 \r
129 <b>Veličina prozora za pisanje</b><br>\r
130 Koliko širok želite da vam bude prozor u kome pišete poruku. Ovde se upisuje broj \r
131 karaktera koji možete upisati u jedan red pre nego što se tekst prelomi na drugi red. \r
132 <br><br>\r
133 \r
134 <b>Položaj dugmića pri pisanju poruke</b><br>\r
135 Gde se nalaze dugmići Adrese, Snimi Draft i Pošalji?<br><br>\r
136 \r
137 <b>Format prikazivanja adresara</B><br>\r
138 Izaberite kako želite da vam bude ispisan adresar. Ako biste hteli najveću
139 kompatibilnost sa svim browserima izaberite HTML, a ukoliko znate da vaš \r
140 browser podržava JavaScript, uključite ga i dobićete lepši prikaz adresara.\r
141 <br><br>\r
142 \r
143 <b>Prikaži HTML kao default</b><br>\r
144 Ukoliko je poruka koja je primljena, pisana i u HTML formatu i običnom tesktu\r
145 možete izabrati da prvo vidite HTML verziju (Da) ili tekst verziju (Ne) pri\r
146 otvaranju poruke.<br><br>\r
147 \r
148 <b>Uključi i mene u Kopiju kada šaljem odgovor svima</b><br>\r
149 Odgovori svima šalje vaš odgovorima svim primaocima originalne poruke,\r
150 uključujući i vas. Da biste izostavili vašu adresu iz slanja, podesite ovo\r
151 polje na Ne.\r
152 <br><br>\r
153 \r
154 <b>Uključi prikazivanje mailer-a</b><BR>\r
155 Pri pregledanju poruke, ova opcija prikazuje koji je program za slanje pošte\r
156 koristio pošiljalac.\r
157 <br><br>\r
158 \r
159 <b>Prikaži priložene slike uz poruku</b><br>\r
160 Ukoliko vam neko pošalje poruku sa jednom ili više slika prikačenih uz tekst\r
161 i vi ste podesili ovu opciju na Da, ove slike će odmah po otvaranju poruke \r
162 biti prikazane.\r
163 <br><br>\r
164 \r
165 <b>Omogući link za pregled ta štampu</b><br>\r
166 Ovo će odrediti kako će izgledati link prikaza verzije za štampu.\r
167 <br><br>\r
168 \r
169 <b>Uključi čist prikaz za štampu</b><br>\r
170 Ova opcija će očistiti vašu poruku tako da pri štampi izgleda lepše.\r
171 <br><br>\r
172 \r
173 <b>Druge Opcije</b><br>\r
174 U zavisnosti od konfiguracije SquirrelMaila, neke dodatne opcije mogu biti \r
175 prikazane. Te opcije bi trebalo da su same po sabi jasne.\r
176 <br><br>\r
177 \r
178 </description>\r
179</section>\r
180\r
181<section>\r
182 <title>\r
183 Markiranje Poruka\r
184 </title>\r
185 <description>\r
186 Ideja za ovako nešto se rodila zbog potrebe da se lakše razlikuje dolazna \r
187 pošta ukoliko ste pretplaćeni na neke mailing liste. Sa markiranjem poruka\r
188 možete imati različite pozadine za dolaznu poštu u zavisnosti od toga ko je \r
189 poslao ili sa koje liste dolazi.<br><br>\r
190\r
191 Samo kliknite na [Novo] da kreirate novo pravilo ili [Promeni] da biste podesili već
192 postojeće i opcije će se prikazati ispod.<br><br>\r
193 \r
194 <b>Identifikacija</b><br>\r
195 Ovo je u stvari ime koje je prikazano da bi ste znali o čemu se radi.\r
196 Na primer, ako menjate poruke koje stižu od vaše mame, možete napisati\r
197 recimo "Od Mame".\r
198 <br><br>\r
199 \r
200 <b>Boja</b><br>\r
201 Ovo je boja u kojoj će biti pozadina kada dođe poruka koju želite da markirate.\r
202 Već postoji lista pre-definisanih boja, no možete i sami uneti boju koja vam se \r
203 dopada u HEX kodu, na primer (a6b492). Ako želite da unesete svoju boju, pre toga kliknite\r
204 na okruglo dugmence ispred polja za upisivanje boje, tako da se pri završetku vaša boja\r
205 izabere.\r
206 <br><br>\r
207 \r
208 <b>Jednako</b><br>\r
209 Ovde stavljate kriterijum po kome se poruke markiraju. Iz padajućeg menija\r
210 izaberite po čemu ćete tražiti (Prima, Od, Tema...) i u tekst polju upišite\r
211 frazu koja vas interesuje i koja se traži (mama@yahoo.com). \r
212 <br><br>\r
213 </description>\r
214</section>\r
215\r
216<section>\r
217 <title>\r
218 Opcije prikaya direktorijuma\r
219 </title>\r
220 <description>\r
221 <b>Putanja do direktorijuma</b><br>\r
222 Na nekim sistemima ovo polje neće biti prikazano. Ukoliko ne vidite opciju, ignorišite\r
223 ovo što piše. Na drugim sistemima ovo je prilično važno podešavanje. Obično, ono što je\r
224 već upisano bi trebalo i ostaviti tamo. To je direktorijum u vašem home direktorijumu\r
225 koji čuva sve vaše mail direktorijume. Ako ne razumete šta to znači, nemojte dirati ovo\r
226 podešavanje.\r
227 <br><br>\r
228\r
229 <b>Kanta (trash)</b><br>\r
230 Možete izabrati gde će otići poruke koje izbrišete. Ako ne želite da obrisane prouke\r
231 idu u kantu, postavite ovde "Ne upotrebljavaj kantu (trash)".\r
232 <br><br>\r
233 \r
234 <b>Poslato</b><br>\r
235 Možete podesiti u koji direktorijum će ići kopija poslate pošte. Ukoliko ne želite\r
236 ovu funkciju, podesite ovo polje na "Ne upotrebljavaj Sent direktorijum".\r
237 <br><br>\r
238\r
239 <b>Draft direktorijum</b><br>\r
240 Možete izabrati gde že iži vaša draft (započeta a nezavršena) pošta.\r
241 Ukoliko ne želite ovu opciju, podesite "Ne upotrebljavaj Drafts".\r
242 <br><br>\r
243 \r
244 <b>Pozicija liste direktorijuma</b><br>\r
245 Određuje da li je lista direktorijuma s leve ili desne strane vašeg prozora.\r
246 \r
247 <br><br>\r
248 \r
249 <b>Širina liste direktorijuma</b><br>\r
250 Uz pomoć ove opcije možete podesiti koliko je široka lista direktorijuma. \r
251 Ukoliko imate jako dugačka imena direktorijuma, ili prevelika slova, podesite\r
252 ovaj broj na prilično velik. U suprotnom, ostavite niskim da ne biste zauzimali \r
253 bespotrebno prostor. \r
254 <br><br>\r
255 \r
256 <b>Automatsko osvežavanje direktorijuma</b><br>\r
257 SquirrelMail poseduje funkcioju da automatski osvežava listu direktorijuma s leve\r
258 strane vašeg prozora. Ovo će, takođe, prikazati i broj nepročitanih poruka u svakom\r
259 od direktorijuma. Ovo je dobar način za proveravanje novopristigle ili nepročitane\r
260 pošte, bez potrebe da stalno pritiskate na INBOX link.\r
261 <br><br>\r
262\r
263 <b>Uključi obaveštenje i nepročitanim porukama</b><br>\r
264 Ova opcija određuje kako će nepročitane poruke biti prikazane u listi direktorijuma\r
265 na desnoj strani vašeg mail prozora. Ukoliko postavite na Bez Obaveštenja, nećete\r
266 biti obaveštenipri pristizanju nove pošte. Ako postavite na INBOX, ime INBOX će postati\r
267 masnije napisano, i broj će se prikazati s desne strane objašnjavajući koliko je \r
268 novih poruka stiglo. Ako postavite na Svi Direktorijumi ovo ponašanje će se odnositi\r
269 na sve direktorijume. Ako primetite da je učitavanje liste direktorijuma jako sporo\r
270 možete postaviti ovu opciju na Samo INBOX ili Bez Obaveštenja da biste malko ubrzali.\r
271 <br><br>\r
272 \r
273 <b>Tip obaveštenja o nepročitanim porukama</b><br>\r
274 Kada se nalazi nova pošta u direktorijumu, ova opcija govori\r
275 da li će se prikazati samo broj nepročitanih poruka, ili će prikazati\r
276 i ukupan broj poruka u tom direktorijumu.\r
277 <br><br>\r
278 \r
279 <b>Uključi prikazivanje direktorijuma u više nivoa</b><br>\r
280 Direktorijumi u više nivoa vam dozvoljavaju da "skupite" direktorijume koji\r
281 sadrže poddirektorijume radi preglednosti. Možete skupiti direktorijum pritiskom\r
282 na znak "-" koji se nalazi pored imena, i opet ga proširiti pritiskom na "+".\r
283 Ako ovo želite da isključite, podesite na Ne.\r
284 <br><br>\r
285 \r
286 <b>Prikaži sat u listi direktorijuma</b><br>\r
287 Izaberite ukoliko želite da se prikaže mali sat u listi direktorijuma i \r
288 kako bi on trebalo da izgleda (Y=godina, D=dan, H=sat, M=minut, S=sekund). Opcija\r
289 <B>Format Sata</B> ispod daje močućnost prikazivanja 12-časovnog ili 24-časovnog sata.\r
290 <br><br>\r
291 \r
292 <b>Pretraživanje memorije</b><br>\r
293 Ukoliko pretražujete mailbox, ovo pretraživanje će biti sačuvano za kasnije da\r
294 bi neko sledeće traženje išlo brže. Broj koji podesite je broj pretraživanja koji \r
295 će se čuvati u memoriji<br><br>\r
296 \r
297 </description>\r
298</section>\r
299\r
300<section>\r
301 <title>\r
302 Redosled Indeksa\r
303 </title>\r
304 <description>\r
305 Ova sekcija vam daje kontrolu nad prikazom lista poruka. Možete izabrati \r
306 koliko informacija o pristigloj pošti će biti prikazano u listi i kako bi\r
307 trebalo da bude ispisana.\r
308 <br><br>\r
309 Koristite linkove "gore" i "dole" da biste pomerali kolone, Obriši da biste\r
310 obrisali kolonu i Dodaj da biste dodali novu.\r
311 </description>\r
312</section>\r