Nenad
[squirrelmail.git] / help / sr_YU / main_folder.hlp
CommitLineData
9d4a7035 1<chapter>\r
2 <title>\r
3 Indeks poruka\r
4 </title>\r
5 <summary>\r
6 Pod ovim menijem videćete listu poruka koje se nalaze u trenutnim \r
7 direktorijumom, raspoređene određenim redosledom.\r
8 </summary>\r
9</chapter>\r
10\r
11<section>\r
12 <title>\r
13 Lista poruka\r
14 </title>\r
15 <description>\r
16 <p>\r
17 Pošto izaberete direktorijum, s desne strane će vam se prikazati lista\r
18 poruka u tom direktorijumu. Ispod menija se nalazi linija koja vas obaveštava\r
19 koje poruke gledate, numerički, i koliko ukupno poruka imate u tom direktorijumu.\r
20 </p><p>\r
21 Na primer: Pregled poruka: <B>20</B> do <B>30</B> (45 ukupno).\r
22 </p><p>\r
23 Primetićete da ukupan broj poruka može biti različit od broja nepročitanih\r
24 poruka prikazanih s desne strane glavnog direktorijuma.\r
25 </p><p>\r
26 Sledeće je meni s četiri dugmeta. S leve strane je lista u padajućem meniju.\r
27 Ova lista sadrži vaše aktivne direktorijume. Sve izabrane poruke će biti premeštene\r
28 u izabrani direktorijum kad se pritisne dugme Premesti. Može se prebacivati više\r
29 poruka odjednom. Na krajnjoj desnoj strani je dugme koje služi za brisanje izabranih \r
30 poruka. Samo izaberite poruke koje vam ne trebaju i pritisnite dugme Obriši.\r
31 Levo od dugmeta za brisanje su dva dodatna dugmeta koji vam dozvoljavaju da obeležite\r
32 izabrane poruke kao pročitane ili nepročitane. \r
33 </p><p>\r
34 Sledeća je linija sa tri polja (Od, Datum, Naslov) is next. Ova polja dele\r
35 listu poruka u logičke delove. Polje Od vam govori od koga je stigla poruka\r
36 ili email adresu s koje je poslata. Datum prikazuje dan kada je poruka poslata\r
37 i Naslov prikazuje šta je pošiljalac uneo kao temu poruke. <b>Primedba:</b> \r
38 Između polja sa datumom i naslova može da stoji malena kolona koja sadrži znake\r
39 "+", "!" ili "A" a koja nije obeležena. Ako u tom polju stoji "+", to znači
40 da ta poruka sadrži u sebi dodatke; ukoliko vidite slovo "A" to znači da ste \r
41 na tu poruku odgovorili; i ukoliko vidite znak "!" to znači da je ta poruka\r
42 markirana od strane pošiljaoca kao hitna! \r
43 </p><p>\r
44 Šta preostaje je u stvari lista konretnih poruka. Primetićete da je nepročitana\r
45 pošta napisana <B>masnim</B> slovima, dok su pročitane poruke normalnog formata\r
46 teksta. Ova tabela se sastoji od četiri polja. S leve strane je kućica za biranje\r
47 poruka, ukoliko nju štiklirate time izabirate poruku s kojom posle možete raditi\r
48 malopre napomenute radnje (premeštanje, markiranje, i brisanje).\r
49 Link Promeni Sve vam dozvoljava da izaberete sve poruke koje su trenutno prikazane\r
50 na listi poruka.<BR>\r
51 Pod poljem Od su izlistani pošiljaoci\r
52 poruke. Iznenađujuće, zar ne? Ali vi ni ne morate da čitate ovo. Datum ide sledeće
53 i naravno na kraju Naslov poruke. \r
54 </p>\r
55 <p>\r
56 Ukoliko vaše poštansko sanduče sadrži mnogo poruka, listanje poruka će biti podeljeno\r
57 na stranice, i prva stranica će biti prvo prikazana. Da bi se pregledale druge strane\r
58 postoje linkovi Prethodna i Sledeća, na dnu liste s porukama. Možete, takođe, skočiti \r
59 direktno na određenu stranicu s porukama tako što ćete kliknuti na broj stranice ispisane \r
60 na vrhu liste s porukama. Ukoliko pritisnete link Prikaži sve, isključićete podelu po \r
61 stranicama i sve poruke će biti prikazane na jednoj stranici.\r
62 </p>\r
63 \r
64 </description>\r
65</section>\r