Nesha
[squirrelmail.git] / help / sr_YU / folders.hlp
CommitLineData
9d4a7035 1<chapter>\r
2 <title> \r
3 Direktorijumi\r
4 </title> \r
5 <summary>\r
6 Možete smeštati poruke u različite direktorijume. To \r
b5379bb1 7 je posebno korisno ako imate mnogo pošte i želite da\r
9d4a7035 8 sve držite organizovanim. Opcije direktorijuma vam \r
9 dozvoljavaju manipulaciju vašim direktorijumima.\r
10 </summary>\r
11</chapter>\r
12\r
13<section>\r
14 <title>\r
15 Pretplaćeni (uključeni) direktorijumi u levom frejmu\r
16 </title>\r
17 <description>\r
18 <p>\r
b5379bb1 19 Trenutno uključeni i aktivni direktorijumi se nalaze u obojenom\r
9d4a7035 20 polju s leve strane. Ovaj frejm se može podesiti da se automatski \r
21 osvežava u stranici sa Opcijama. Na vrhu levog frejma je\r
22 veliki masni naslov. Ukoliko su vršene neke promene u direktorijumima\r
b5379bb1 23 koji su aktivni, ova lista se može osvežiti uz pomoć linka ispod\r
9d4a7035 24 naslova. začudo, ovaj link se i zove "osveži listu direktorijuma".\r
25 </p><p>\r
26 Prvi direktorijum na listi sadrži vašu primljenu poštu. \r
27 Sa desne strane imena direktorijuma stoji broj u zagradi\r
28 "( )" koji označava količinu <I>nepročitane</I> pošte.\r
29 Ovaj broj jako varira u odnosu na ukupan broj poruka koje\r
30 su prikazane s desne strane. Pod glavnim direktorijumom vrlo \r
31 je verovatno postojanje poddirektorijuma.\r
32 Boje ovih direktorijuma se menjaju promenom izbora Teme za\r
33 vaš mail, u stranici sa Opcijama.\r
34 </p>\r
35 </description>\r
36</section> \r
37\r
38<section>\r
39 <title>\r
40 Obriši\r
41 </title>\r
42 <description>\r
43 <p>\r
44 Možete obrisati bilo koji od direktorijuma koji je prikazan u padajućem\r
b5379bb1 45 meniju s desne strane. Zapamtite da ovaj padajući meni možda <B>neće</B> \r
9d4a7035 46 prikazati sve direktorijume koje imate. Specijalni direktorijumi poput\r
47 Sent ili Trash se ne mogu obrisati, i naravno ne možete obrisati INBOX.\r
48 </p>\r
49 </description>\r
50</section>\r
51\r
52\r
53<section>\r
54 <title>\r
55 Kreiraj\r
56 </title>\r
57 <description>\r
58 <p>\r
b5379bb1 59 Direktorijumi se kreiraju jednostavnim upisivanjem imena direktorijuma u \r
9d4a7035 60 kućicu za tekst i pritiskom na Kreiraj dugme. Ukoliko želite da to bude poddirektorijum nekog drugog direktorijuma to možete izabrati u padajućem\r
61 meniju s listom svih direktorijuma. \r
62 </p>\r
63 <p>\r
64 Na nekim mail serverima, postoje dve vrtse direktorijuma.\r
65 Jedan koji sadrži poruke, i drugi koji sadrži direktorijume. \r
66 Možete videti opciju "Neka ovaj direktorijum sadrži poddirektorijume".\r
b5379bb1 67 Ukoliko to imate, i uključite, direktorijum koji ste kreirali će moći samo da \r
9d4a7035 68 sadrži druge direktorijume, ali ne i poruke. U suprotnom u njemu ćete moći
69 da držite samo poruke, ali ne i druge direktorijume.\r
70 </p>\r
71 </description>\r
72</section>\r
73\r
74<section>\r
75 <title>\r
76 Preimenuj\r
77 </title>\r
78 <description>\r
79 <p>\r
b5379bb1 80 Možete premienovati bilo koji direktorijum koji se nalazi u padajućem\r
81 meniju levo od "Preminenuj" dugmeta. Zapamtite da ova lista možda <B>ne</B> \r
9d4a7035 82 sadrži sve direktorijume koji su vam ispisani u levom frejmu. Iz istih razloga\r
83 dakle, ne možete preimenovati INBOX, Trash ili Sent direktorijume.\r
84 </p>\r
85 </description>\r
86</section>\r
87\r
88<section>\r
89 <title>\r
90 Odjavi i Prijavi\r
91 </title>\r
92 <description>\r
93 Definicije:<br>\r
94 <i>Prijavi</i>: Da biste pokrenuli direktorijum na mail serveru i \r
95 učinili ga aktivnim.<br>\r
96 <i>Odjavi</i>: Suprotno od prijavljivanja. Ova opcija negira aktivnost\r
97 direktorijuma kod mail servera.<br>\r
98 <br><p>\r
99 Možete izabrati koliko god želite direktorijuma koje ćete prijaviti \r
100 ili odjaviti, tako što kliknete na njegovo ime i stisnete odgovarajuće \r
101 dugme (prijavi/odjavi) da bi ste izvršili promenu. Videćete kako je \r
102 direktorijum prešao iz jedne liste u drugu. Isto tako možete i odjavljivati\r
103 i prijavljivati direktorijume po vašoj želji.\r
104 </p>\r
105 </description>\r
106</section>\r