use handleAsSent in stead of == $sent_folder.
[squirrelmail.git] / help / sr_YU / compose.hlp
CommitLineData
9d4a7035 1<chapter>\r
2 <title>\r
3 Nova poruka\r
4 </title>\r
5 <summary>\r
6 Ovom opcijom pokrećete SquirrelMail za pisanje i slanje pošte\r
7 na e-mail koji vas interesuje.\r
8 </summary>\r
9 <description>\r
10 <p>\r
11 Pri izabiranju Nove Poruke s menija, biće vam otvorena nova stranica.\r
12 Na njoj ćete naći nekoliko polja i par dugmića. U zavisnosti od toga kako ste\r
13 stigli do ove strane neka od polja mogu već biti popunjena.\r
14 </p>\r
15 </description>\r
16</chapter>\r
17\r
18<section>\r
19 <title>\r
20 Od\r
21 </title>\r
22 <description>\r
23 <p>Polje <B>Od:</B> će biti ispisano jedino ako ste uključili višestruke identitete\r
24 (kroz Opcije, Lične Informacije). Ukoliko ste definisali više identiteta ovde možete\r
25 izabrati koji identitet ćete slati pri slanju pošte. Na primer koje će se ime i email adresa\r
26 pojaviti kod primaoca u "Od:" polju vaše poruke.\r
27 </p>\r
28 </description>\r
29</section>\r
30\r
31<section>\r
32 <title>\r
33 Prima\r
34 </title>\r
35 <description>\r
36 <p>\r
37 Sledeće je <B>Prima:</B> polje. U ovo polje bi trebalo da unesete\r
38 adresu osobe ili osoba kojima šaljete email poruku. Možete uneti koliko god adresa\r
39 želite tako što ćete ih razdvojiti zapetom. Možete i pritisnuti na dugmence\r
40 "Adrese" da biste popunili ovo polje. Ne brinite ukoliko se tada ne prikaže cela \r
41 email adresa u polju. Polje na ekranu je fiksne dužine, ali će sve što upišete u \r
42 njega biti iskorišćeno. \r
43 </p>\r
44 </description>\r
45</section>\r
46\r
47<section>\r
48 <title>\r
49 Kopija\r
50 </title>\r
51 <description>\r
52 <p>\r
53 Sledeće polje je <B>Kopija:</B>. Ukoliko nekome želite da pošaljete kopiju \r
54 poruke koju ste na pisali ovo je mesto u koje ćete upisati primaočevu adresu. \r
55 Možete i u ovom polju imati koliko god želite adresa. Jedino će osobe kojima\r
56 je poruka namenjena stajati u polju Prima: a ostale osobe kojima to može biti\r
57 od čisto informativnog značaja će stajati u poljima Kopija: i Bcc:.\r
58 </p>\r
59 </description>\r
60</section>\r
61\r
62<section>\r
63 <title>\r
64 BCC\r
65 </title>\r
66 <description>\r
67 <p>\r
68 BCC je skraćenica ya englesko<B>B</B>lind <B>C</B>arbon <B>C</B>opy.\r
69 U prevodu bi značilo "slepa kopija". U ovo polje napišite adrese za \r
70 koje primaoci iz liste Prima: i Kopija: neće znati, jer im se neće \r
71 prikazati adresa(e) koja se nalazi u ovom polju. \r
72 </p>\r
73 </description>\r
74</section>\r
75\r
76<section>\r
77 <title>\r
78 Naslov\r
79 </title>\r
80 <description>\r
81 <p>\r
82 Ovo je neka vrsta naslova poruke i u ovo polje upišite nešto što \r
83 će približnije označiti ovu poruku primaocu kad je bude dobio u svoj mailbox.\r
84 </p>\r
85 </description>\r
86</section>\r
87\r
88<section>\r
89 <title>\r
90 Adrese\r
91 </title>\r
92 <description>\r
93 <p>\r
94 Ovo dugmence će otvoriti adresar opsle kog je prikazano polje za pretraživanje.\r
95 Nešto mora biti unešeno u ovo polje kako bi se dobio rezultat.\r
96 Ako su vam neophodne sve adrese iz adresara, kliknite na Prikaži Sve.\r
97 Adresar ima toliko posebnih funkcinalnosti da ima zasebno poglavlje\r
98 u okviru pomoći. Više detaljnijih informacija možete naći u sekciji "Adrese"\r
99 </p>\r
100 </description>\r
101</section>\r
102\r
103<section>\r
104 <title>\r
105 Snimi Draft \r
106 </title>\r
107 <description>\r
108 <p>\r
109 Ako ste pisali poruku, ali iz nekog razloga ne želite još da je pošaljete\r
110 možete upotrebiti ovo dugme da biste snimili poruku u direktorijum Drafts.\r
111 Ukoliko kasnije želite da završite poruku i pošaljete je, idite u Drafts direktorijum\r
112 otvorite poruku, i bićete vraćeni u interfejs za pisanje Nove poruke, s vašom porukom\r
113 već popunjenom dokle ste je snimili.\r
114 </p>\r
115 </description>\r
116</section>\r
117\r
118<section>\r
119 <title>\r
120 Prioritet\r
121 </title>\r
122 <description>\r
123 <p>\r
124 Ukoliko je uključena ova opcija od strane administratora, možete\r
125 koristiti padajući meni "Prioritet:". Ovde možete izabrati, zamislite, \r
126 priritet poruke. Poruka visokog prioriteta će biti drugačije prikazana kod \r
127 primaoca u njegovom mail programu. Napominjemo da preterana upotreba ove\r
128 opcije poništava njenu primarnu funkcionalnost.\r
129 </p>\r
130 </description>\r
131</section>\r
132\r
133<section>\r
134 <title>\r
135 Telo Poruke\r
136 </title>\r
137 <description>\r
138 <p>\r
139 Veliki prayni kvadrat služi za pisanje vaše poruke i u njega možete upisati\r
140 šta god želite. Snimljene poruke će se takođe ovde pokazati. Znači, ovo je\r
141 polje u koje pišete vašu poruku.\r
142 </p>\r
143 </description>\r
144</section>\r
145\r
146<section>\r
147 <title>\r
148 Zakači
149 </title>\r
150 <description>\r
151 <p>\r
152 Nalazi se na dnu strane za stastavljanje nove poruke, i dozvoljava vam\r
153 da prikačite neku datoteku uz vaš email. Datoteka koju šaljete mora\r
154 biti na <I>vašem</I> računaru ili mrežnom disku. Postoji i dugme Browse: \r
155 koje služi dapronađete datoteku kroz vaše direktorijume i označite fajl \r
156 koji želite da pošaljete. Naravno, možete ukucati putanju direktno u \r
157 Zakači polje ukoliko je znate. Jednostavno potom kliknite na dugme Dodaj\r
158 i vaša datoteka že biti poslata na server i prikazaće se ispod poruke.\r
159 \r
160 </p>\r
161 <p>\r
162 Kada je bar jedna datoteka zakačena pojaviće se još jedno dugme. Brisanje\r
163 jedne ili više datoteka vršite tako što izaberete datoteku(e) koje želite\r
164 da obrišete i pritiskanjem dugmeta za brisanje. (Izbriši dodatak)\r
165 \r
166 <p>\r
167 </description>\r
168</section>\r