removing help translations. cy_GB
[squirrelmail.git] / help / sr_YU / compose.hlp
CommitLineData
9d4a7035 1<chapter>\r
2 <title>\r
3 Nova poruka\r
4 </title>\r
5 <summary>\r
6 Ovom opcijom pokrećete SquirrelMail za pisanje i slanje pošte\r
7 na e-mail koji vas interesuje.\r
8 </summary>\r
9 <description>\r
10 <p>\r
11 Pri izabiranju Nove Poruke s menija, biće vam otvorena nova stranica.\r
12 Na njoj ćete naći nekoliko polja i par dugmića. U zavisnosti od toga kako ste\r
13 stigli do ove strane neka od polja mogu već biti popunjena.\r
14 </p>\r
15 </description>\r
16</chapter>\r
17\r
18<section>\r
19 <title>\r
20 Od\r
21 </title>\r
22 <description>\r
23 <p>Polje <B>Od:</B> će biti ispisano jedino ako ste uključili višestruke identitete\r
24 (kroz Opcije, Lične Informacije). Ukoliko ste definisali više identiteta ovde možete\r
25 izabrati koji identitet ćete slati pri slanju pošte. Na primer koje će se ime i email adresa\r
26 pojaviti kod primaoca u "Od:" polju vaše poruke.\r
27 </p>\r
28 </description>\r
29</section>\r
30\r
31<section>\r
32 <title>\r
33 Prima\r
34 </title>\r
35 <description>\r
36 <p>\r
37 Sledeće je <B>Prima:</B> polje. U ovo polje bi trebalo da unesete\r
38 adresu osobe ili osoba kojima šaljete email poruku. Možete uneti koliko god adresa\r
39 želite tako što ćete ih razdvojiti zapetom. Možete i pritisnuti na dugmence\r
40 "Adrese" da biste popunili ovo polje. Ne brinite ukoliko se tada ne prikaže cela \r
41 email adresa u polju. Polje na ekranu je fiksne dužine, ali će sve što upišete u \r
42 njega biti iskorišćeno. \r
43 </p>\r
44 </description>\r
45</section>\r
46\r
47<section>\r
48 <title>\r
49 Kopija\r
50 </title>\r
51 <description>\r
52 <p>\r
53 Sledeće polje je <B>Kopija:</B>. Ukoliko nekome želite da pošaljete kopiju \r
54 poruke koju ste na pisali ovo je mesto u koje ćete upisati primaočevu adresu. \r
55 Možete i u ovom polju imati koliko god želite adresa. Jedino će osobe kojima\r
56 je poruka namenjena stajati u polju Prima: a ostale osobe kojima to može biti\r
57 od čisto informativnog značaja će stajati u poljima Kopija: i Bcc:.\r
58 </p>\r
59 </description>\r
60</section>\r
61\r
62<section>\r
63 <title>\r
64 BCC\r
65 </title>\r
66 <description>\r
67 <p>\r
b5379bb1 68 BCC je skraćenica za englesko <B>B</B>lind <B>C</B>arbon <B>C</B>opy.\r
9d4a7035 69 U prevodu bi značilo "slepa kopija". U ovo polje napišite adrese za \r
70 koje primaoci iz liste Prima: i Kopija: neće znati, jer im se neće \r
71 prikazati adresa(e) koja se nalazi u ovom polju. \r
72 </p>\r
73 </description>\r
74</section>\r
75\r
76<section>\r
77 <title>\r
78 Naslov\r
79 </title>\r
80 <description>\r
81 <p>\r
82 Ovo je neka vrsta naslova poruke i u ovo polje upišite nešto što \r
b5379bb1 83 će približnije objasniti ovu poruku primaocu kad je bude dobio u svoj mailbox.\r
9d4a7035 84 </p>\r
85 </description>\r
86</section>\r
87\r
88<section>\r
89 <title>\r
90 Adrese\r
91 </title>\r
92 <description>\r
93 <p>\r
b5379bb1 94 Ovo dugmence će otvoriti adresar posle kog je prikazano polje za pretraživanje.\r
9d4a7035 95 Nešto mora biti unešeno u ovo polje kako bi se dobio rezultat.\r
96 Ako su vam neophodne sve adrese iz adresara, kliknite na Prikaži Sve.\r
97 Adresar ima toliko posebnih funkcinalnosti da ima zasebno poglavlje\r
98 u okviru pomoći. Više detaljnijih informacija možete naći u sekciji "Adrese"\r
99 </p>\r
100 </description>\r
101</section>\r
102\r
103<section>\r
104 <title>\r
105 Snimi Draft \r
106 </title>\r
107 <description>\r
108 <p>\r
109 Ako ste pisali poruku, ali iz nekog razloga ne želite još da je pošaljete\r
110 možete upotrebiti ovo dugme da biste snimili poruku u direktorijum Drafts.\r
111 Ukoliko kasnije želite da završite poruku i pošaljete je, idite u Drafts direktorijum\r
112 otvorite poruku, i bićete vraćeni u interfejs za pisanje Nove poruke, s vašom porukom\r
113 već popunjenom dokle ste je snimili.\r
114 </p>\r
115 </description>\r
116</section>\r
117\r
118<section>\r
119 <title>\r
120 Prioritet\r
121 </title>\r
122 <description>\r
123 <p>\r
124 Ukoliko je uključena ova opcija od strane administratora, možete\r
125 koristiti padajući meni "Prioritet:". Ovde možete izabrati, zamislite, \r
b5379bb1 126 prioritet poruke. Poruka visokog prioriteta će biti drugačije prikazana kod \r
9d4a7035 127 primaoca u njegovom mail programu. Napominjemo da preterana upotreba ove\r
128 opcije poništava njenu primarnu funkcionalnost.\r
129 </p>\r
130 </description>\r
131</section>\r
132\r
133<section>\r
134 <title>\r
135 Telo Poruke\r
136 </title>\r
137 <description>\r
138 <p>\r
b5379bb1 139 Veliki prazni kvadrat služi za pisanje vaše poruke i u njega možete upisati\r
9d4a7035 140 šta god želite. Snimljene poruke će se takođe ovde pokazati. Znači, ovo je\r
141 polje u koje pišete vašu poruku.\r
142 </p>\r
143 </description>\r
144</section>\r
145\r
146<section>\r
147 <title>\r
148 Zakači
149 </title>\r
150 <description>\r
151 <p>\r
b5379bb1 152 Nalazi se na dnu strane za sastavljanje nove poruke, i dozvoljava vam\r
9d4a7035 153 da prikačite neku datoteku uz vaš email. Datoteka koju šaljete mora\r
154 biti na <I>vašem</I> računaru ili mrežnom disku. Postoji i dugme Browse: \r
b5379bb1 155 koje služi da pronađete datoteku kroz vaše direktorijume i označite fajl \r
9d4a7035 156 koji želite da pošaljete. Naravno, možete ukucati putanju direktno u \r
157 Zakači polje ukoliko je znate. Jednostavno potom kliknite na dugme Dodaj\r
b5379bb1 158 i vaša datoteka će biti poslata na server i prikazaće se ispod poruke.\r
9d4a7035 159 \r
160 </p>\r
161 <p>\r
162 Kada je bar jedna datoteka zakačena pojaviće se još jedno dugme. Brisanje\r
163 jedne ili više datoteka vršite tako što izaberete datoteku(e) koje želite\r
164 da obrišete i pritiskanjem dugmeta za brisanje. (Izbriši dodatak)\r
165 \r
166 <p>\r
167 </description>\r
168</section>\r