Nesha
[squirrelmail.git] / help / sr_YU / basic.hlp
CommitLineData
9d4a7035 1<chapter>\r
2 <title>\r
3 Uvod u SquirrelMail\r
4 </title>\r
5 <summary>\r
6 SquirrelMail vam pruža mogućnost provere vašeg E-maila putem WWW-a\r
7 </summary>\r
8 <description>\r
9 <p>\r
10 Dakle, šta je u stvari<A HREF="http://www.squirrelmail.org/index.php3?from=1">SquirrelMail</A>?\r
11 To je web interfejs za pristup e-mailu napisan u <A HREF="http://www.php.net">PHP4</A>.\r
12 Dizajniran je da dozvoli e-mail pristup s vašeg servera iz bilo kog kraja\r
b5379bb1 13 sveta putem WWW-a. Više informacija o tome kako radi, i\r
9d4a7035 14 o IMAP protokolu možete naći <A HREF="http://imap.org">ovde</A>.\r
15 </p>\r
16 </description>\r
17</chapter> \r
18\r
19<section>\r
20 <title>\r
21 Osnove\r
22 </title>\r
23 <description>\r
24 <p>\r
b5379bb1 25 Ukoliko imate neko kratko pitanje, možda bi vam pomogao pregled često postavljanih pitanja. (FAQ)\r
9d4a7035 26 </p>\r
27 <p>\r
b5379bb1 28 SquirrelMail je raspoređen u dve glavne sekcije zvane frejmovi (okviri). Levi\r
9d4a7035 29 frejm izlistava vaše direktorijume, koje trenutno koristite. Više informacija o \r
30 levom frejmu, možete naći u sekciji "Direktorijumi" ove dokumentacije.\r
31 </p>\r
32 <p>\r
33 Na desnoj strani je mesto gde se odvija najviše akcije. Na vrhu strane je lista menija.\r
34 Odjavljivanje će vas sigurnim putem odjaviti sa servera pošto ste završili čitanje i \r
35 slanje pošte. Trenutni direktorijum označava u kom se \r
36 direktorijumu, od onih izlistanih s leve strane, trenutno nalazite.\r
37 Pri logovanju u vaš email, osnovni direktorijum koji je prikazan s desne strane je INBOX.\r
38 </p>\r
39 <p>\r
40 Ispod trake na vrhu se nalaze razni meniji:\r
41 <ul>\r
42 <li><b>Nova poruka</b> - Sastavite i pošaljite poruku koja može sadržati i dodatke.\r
43 <li><b>Adrese</b> - Čuva listu adresa koje se nalaze u vašem ličnom adresaru.\r
44 <li><b>Direktorijumi</b> - Sve radnje s direktorijumima se odvijaju ovde. Možete brisati, kreirati, preimenovati, dodavati i oduzimati direktorijume.\r
b5379bb1 45 <li><b>Opcije</b> - Promenite razna podešavanja u vezi izgleda i funkcionalnosti SquirrelMai-a\r
9d4a7035 46 <li><b>Pretraživanje</b> - Uz pomoć ovog alata možete tražiti određenu poštu u vašem mail sandučetu po zadatim kriterijumima.\r
47 <li><b>Pomoć</b> - Upravo ste ovde! \r
48 </ul>\r
49 </p>\r
50 </description>\r
51</section> \r