Nenad
[squirrelmail.git] / help / sr_YU / addresses.hlp
CommitLineData
9d4a7035 1<chapter>\r
2 <title>\r
3 Adrese\r
4 </title>\r
5 <summary>\r
6 Adresari vas mogu spasti mnogo kucanja i uštedeti vam vreme. U adresar možete\r
7 upisati adrese ljudi s kojima često kontaktirate i koristiti ih sledeći put\r
8 bez ponovnog upisivanja cele adrese, koliko god to želite.\r
9 </summary>\r
10 <description>\r
11 <p>\r
12 Adresari su veliki pomoćnici u čuvanju vašeg vremena. Često korišćene\r
13 adrese se ovde upisuju. LDAP serveri (koji se često koriste u većim kompanijama\r
14 i univerzitetima da bi se lakše organizovale adrese unutar istih) \r
15 su takođe podršani.\r
16 </p>\r
17 <p>\r
18 Ukoliko vaš browser podržava JavaScript onda biste verovatno želeli da uključite\r
19 adresar koji radi pod JavaScript-om pod menijem Opcije s glavnog menija. To je jedna vrlo\r
20 zgodna pop-up stvarčica. Čisti HTML browseri su takođe podržani tako da i bez\r
21 podrške za JavaScript imate mogućnost korišćenja SquirrelMail-a bez gubitka na funkcionalnosti.\r
22 </p>\r
23 </description>\r
24</chapter>\r
25\r
26<section>\r
27 <title>\r
28 Nadimak\r
29 </title>\r
30 <description>\r
31 <p>\r
32 Ovde postavite neko ime po kome je vama zgodno da zapamtite osobu.\r
33 Možete upisati bilo šta što vas asocira na datu osobu ili upisati \r
34 njen nadimak koji inače koristi. Šta god upisali stavite nešto što ćete lako zapamtiti.\r
35 </p>\r
36 </description>\r
37</section>\r
38\r
39<section>\r
40 <title>\r
41 Email Adresa\r
42 </title>\r
43 <description>\r
44 <p>\r
45 Ovde morate upisati potpunu e-mail adresu osobe. Ovde neće dobro proći ako nagađate.\r
46 Dakle, postoje tri dela u email adresi. Prvo je identifikacija primaoca, ili ono što se često \r
47 zove korisničko ime, npr. "petarp". Sledeće je ime domena kome pripada. Uzećemo za primer\r
48 "etrovic". Na kraju dolazi nacionalni domen, koji može da bude sve i svasta. Na\r
49 primer au, cc, us, yu, com, org, net, ili nešto nalik edu. Dakle kad sve to spojimo trebalo bi da\r
50 dobije nešto nalik na petarp@etrovic.co.yu. Ukoliko ne upišete tačno email adresu, vrlo verovatno\r
51 će vam se poruke vraćati sa porukom o grešci u slanju.\r
52 </p>\r
53 </description>\r
54</section>\r
55\r
56<section>\r
57 <title>\r
58 Dodatne informacije\r
59 </title>\r
60 <description>\r
61 <p>\r
62 Ovde opet možete dodati nešto što će vam bliže objasniti osobu koju ste \r
63 upravo uneli u adresar. Mo?ete upisati nešto duže od nadimka kao na primer\r
64 "upoznali smo se na žurci kod Marka". Ili "Mali iz komšiluka"\r
65 </p>\r
66 </description>\r
67</section>\r
68\r
69<section>\r
70 <title>\r
71 Promeni ili Obri?i\r
72 </title>\r
73 <description>\r
74 <p>\r
75 Ova dva dugmeta vam omogućavaju da izaberete neki od prethodnih unosa i\r
76 promenite bilo koje od malopre obja?njenih polja. Dozvoljeno je da izaberete samo po jedan \r
77 unos koji ćete menjati ilki brisati.\r
78 </p>\r
79 </description>\r
80</section>\r
81\r
82<section>\r
83 <title>\r
84 Dodaj u Lični adresar\r
85 </title>\r
86 <description>\r
87 <p>\r
88 Popunite naznačena polja. Prva tri (Nadimak, E-mail adresa i Ime) su obaveza\r
89 i moraju biti popunjena. Prezime i Dodatne informacije ne morate upisati\r
90 ukoliko ne želite.\r
91 </p>\r
92 </description>\r
93</section>\r
94\r
95<section>\r
96 <title>\r
97 LDAP\r
98 </title>\r
99 <description>\r
100 <p>\r
101 LDAP je protokol za unificirano smeštanje imena i adresa i udaljeni pristup\r
102 tim informacijama. na primer: univerzitet bi mogao koristiti LDAP na jednom \r
103 mestu gde bi svi studenti, osoblje, i profesori fakulteta bili upisani i dostupni.\r
104 Ukoliko se SquirrelMail konfigurise da koristi takav LDAP, onda bi SquirrelMail mogao\r
105 da lista sve email adrese koje se nalaze na tom serveru, zajedno sa ostalim\r
106 adresama iz adresara. SquirrelMail-ova upotreba LDAP-a je toliko moćna\r
107 da on <I>kombinuje</I> lokanlni adresar i informacije sa LDAP servera da bi\r
108 prikazao sve informacije kao da se nalaze u jednom jedinstvenom adresaru.\r
109 \r
110 </p><p>\r
111 LDAP se može podesiti tako da koristi bilo koji LDAP server, ili da bude isključen\r
112 u potpunosti kao mogućnost. Ukoliko imate specifična pitanja u vezi LDAP-a\r
113 o njima možete razgovarati s vašim sistem administratorom.\r
114 </p><p>\r
115 LDAP podešavanja utiču na ceo SquirrelMail, stoga ih mora obaviti \r
116 neko ko ima prava pristupa podešavanjima mail servera.\r
117 </p>\r
118 </description>\r
119</section>\r