Getting ready for 1.4.0 RC1
[squirrelmail.git] / help / sl_SI / read_mail.hlp
CommitLineData
46655c6f 1<chapter>
2 <title>
3 Branje elektronske pošte
4 </title>
5 <summary>
6 Zmožnost branja elektrnoske popte je najosnovnejša lastnost vsakega
7 odjemalca za elektrnosko pošto. SquirrelMail ima poleg tega še precej
8 dodatnih možnosti. To poglaje jih podrobneje predstavi.
9 </summary>
10 <description>
11 <p>
12 Kliknite na naslov določenega sporočila in to sporočilo bo prikazano.
13 Opazili boste, da so naslovi elektronske pošte in internetne povezave
14 delujoči in s klikom na njih lahko pošljete pošto, ali odprete internetno
15 stran. Naslednja ras priročna značilnost je ta, da so sporočila barvno
16 označena glede na vsebino. Standard pri odgovarjanju je, da se citat
17 prejšnjega sporočila označi ">" pred vsako vrstico. SquirrelMail jih zazna,
18 in jih barvno označi. Odgovorjeno sporočilo bo imelo drugo barvo za citiran
19 tekst in drugo za novo vsebino. to deluje dva nivoja globoko.
20 Nad sporočilo je prikazana tudi dodatna vrstica z menijem. Na levi strani
21 lahko izbrišete ali se vrnete v seznam, na sredini je možna navigacija med
22 sooročili, na desni pa so različne možnosti za elektronsko pošto.
23 </p>
24 </description>
25</chapter>
26
27<section>
28 <title>
29 Sezna sporočil
30 </title>
31 <description>
32 <p>
33 Kliknite na to povezavo za povratek v mapo iz katere ste prišli.
34 </p>
35 </description>
36</section>
37
38<section>
39 <title>
40 Briši
41 </title>
42 <description>
43 <p>
44 Kliknite to povezavo, za vrisanje sporočila, ki ga pravkar pregledujete.
45 Vse priloge tega sporočila so prav tako pobrisane. Če priloge potrebujte
46 jih najprej prenesite na svoj računalnik (pojasnjeno kasneje v poglavju).
47 </p>
48 </description>
49</section>
50
51<section>
52 <title>
53 Navigacija
54 </title>
55 <description>
56 <p>
57 Na sredini menija so navigacijski gumbi. "Prejšnje" je aktiven samo, če
58 sporočilo ni prvo. Klik na to povezavo bo pokazal prejšnje sporočilo, ne
59 da bi bilo treba v seznam sporočil.
60 </p>
61 </description>
62</section>
63
64<section>
65 <title>
66 Naslednje
67 </title>
68 <description>
69 <p>
70 Kliknite na to povezavo za prikaz naslednjega sporočila. Povezava je
71 aktivna samo, če sporočilo ni zadnje.
72 </p>
73 </description>
74</section>
75
76<section>
77 <title>
78 Posreduj
79 </title>
80 <description>
81 <p>
82 Na desni strani: povezava "posreduj" odpre okno "Novo sporočilo" z
83 vsebino prejšnjega sporočila pod oznako "--Originalno sporočilo--".
84 "Fwd:" je dodan na začetek originalnega naslova in postavljen v pravo
85 polje. Več polj čaka še na vaš vnos. Tekst lahko vpišete tudi nad
86 originalno sporočilo, če ga želite komentirati. Lahko dodate tudi
87 priloge.
88 </p>
89 </description>
90</section>
91
92<section>
93 <title>
94 Odgovori
95 </title>
96 <description>
97 <p>
98 Kliknite to povezavo, če želite odgovoriti pošiljatelju sporočila.
99 Na začetek naslova je dodana oznaka "Re:". Tekst originalnega
100 sporočila je citiran v polju za tekst. Tokrat je pred vsako vrstico
101 dodan znak ">". Nekatere vrstice ne bodo imele te oznake, to je zaradi
102 preloma teksta in je neizogibno. Temu se lahko izognete tako, da
103 povečate vrednost <i>Prelomi prihajajoči tekst pri</i> na stani z
104 nastavitvami. Komentarje lahko vpisujete kjerkoli v tekstovnem polju.
105 Lahko dodate tudi priloge.
106 </p>
107 </description>
108</section>
109
110<section>
111 <title>
112 Odgovori vsem
113 </title>
114 <description>
115 <p>
116 Enako kot "Odgovori", le da bodo odgovor dobili vse naslovniki in ne
117 samo pošiljatelj sporočila.
118 </p>
119 </description>
120</section>
121
122<section>
123 <title>
124 Pregled celotnega zaglavja
125 </title>
126 <description>
127 <p>
128 Ta povezave prikaže celotno zaglavje sporočila. To ključuje pot, po kateri
129 je sporočilo prišlo in še veliko drugih podrobnosti o samem sporočilu.
130 </p>
131 </description>
132</section>
133
134<section>
135 <title>
136 Prenesi to kot datoteko
137 </title>
138 <description>
139 <p>
140 Ta povezave se nahaja na dnu, tiki nad spodnjim menijem. S klikom nanjo
141 lahko to sporočilo preneste na svoj računalnik in ga shranite kot tekstovno
142 datoteko. Poenostavljeno zaglavje bo pripeto na začetku sporočila.
143 </p>
144 </description>
145</section>
146
147<section>
148 <title>
149 Priloge
150 </title>
151 <description>
152 <p>
153 Vse priloge poslane s prejetim soročilom bodo prikazane na dnu sporočila
154 v obarvanem okvirčku. Datoteka je prikazana kot povezava z opisom vrste
155 datoteke na desni. Klik na datoteko bo vsebino pokazal ali pa odprl okno
156 za prenos, odvisno od vsebine. Če želite datoteko prenesti na svoj
157 računalnik kliknite povezavo "download", ki je na desni.
158 </p>
159 </description>
160</section>