Getting ready for 1.4.0 RC1
[squirrelmail.git] / help / sl_SI / options.hlp
Content-type: text/html vcs.fsf.org Git - squirrelmail.git/blame - help/sl_SI/options.hlp


500 - Internal Server Error

Malformed UTF-8 character (fatal) at (eval 20) line 16, <$fd> line 64.
CommitLineData
46655c6f 1<chapter>
2 <title>
3 Opcije
4 </title>
5 <summary>
6 Z nastavitvami različnih opcij, si lahko prikrojite izgled in način
7 kako se vam SquirrelMail odziva.
8 </summary>
9 <description>
10 <p>
11 Ena boljših strani SquirelMaila je stopnja do katere si ga lahko prikrojite. Odvisno
12 od konfiguracije imate na izbiro več tem, jezikov, map in drugih lastnosti. Vse to
13 lahko spremenite ne da bi s tem vplivali na ostale uporabnike sistema. So štirje
14 glavni deli Opcij: Osebne, Prikaz, Poudarjanje sporočil in Mape.
15 </p>
16 </description>
17</chapter>
18
19<section>
20 <title>
21 Osebne informacije
22 </title>
23 <description>
24 <b>Polno ime</b><br>
25 Tukaj naj bi vpisali vaše polno ime, npr: "Janez Povprečnik". To se prejemnikom
26 vaših sporočil pokaže kot pošiljatelj. Videli bodo, da je prišlo sporočilo od
27