Moving help files from sl to sl_SI
[squirrelmail.git] / help / sl_SI / main_folder.hlp
CommitLineData
46655c6f 1<chapter>
2 <title>
3 Seznam sporočil
4 </title>
5 <summary>
6 To je seznam sporočil, ki so v posamezni mapi.
7 </summary>
8</chapter>
9
10<section>
11 <title>
12 Seznam Sporočil
13 </title>
14 <description>
15 <p>
16 Potem ko kliknete na ime mape, boste v desnem okviru dobili seznam sporočil.
17 To je seznam samo tistih sporočil, ki so v izbrani mapi. Pod menijem je vrstica,
18 ki vam pove zaporedno številko e-sporočila, ki ga trenutno berete in skupno
19 število vseh sporočil.
20 </p><p>
21 Na primer: Pregled spročila B>20</B> do <B>30</B> (45 skupno).
22 </p><p>
23 Število neprebranih sporočil je lahko drugačno od števila neprebranih sporočil,
24 ki je na desno strani glavne mape.
25 </p><p>
26 Naslednja je vrstica s tremi gumbi. Na levi je padajoči izbirnik. V njem so
27 naštete mape, na katere ste trenutno naročeni. Vsa označena sporočila bodo
28 premaknjena v izbrano mapo, če boste pritisnili gumb premakni. Na desni strani
29 je gumb za brisanje označenih sporočil. Neželeno pošto lahko označite in potem
30 pobrišete z enim klikom.
31 </p><p>
32 Vrstica treh polj (Od, Datum in Naslov) je naslednja. To je glava vsake
33 strani, ki razdeli tabelo sporočil na logične enote. Teko lahko že iz samega
34 seznama sporočil vidite Kdo, Kdaj in Kaj vam je poslal.
35 <B>Opomba</B> Med kolonama Datum in Naslov je še ena manjša kolona, ki nima
36 svojega naslova. Pri nekaterih sporočil so tam lahko oznake:"+", če ima
37 sporočilo priponke, "!" če je sporočilo označeno kot nujno in "A", če ste
38 na sporočilo že odgovorili.
39 </p><p>
40 Kar ostane je seznam s sporočili. Opazili boste, da so neprebrana sporočila
41 <B>povdarjena</B>, medtem ko so že prebrana sporočila v normalnem besedilu.
42 Na levi strani je označevalno polje, s katerim označite sporočila, ki lahko
43 brišete ali pa premaknete.
44 </p>
45 </description>
46</section>