Slovak translation updates from Booster13 at centrum.cz.
[squirrelmail.git] / help / sk_SK / search.hlp
Content-type: text/html vcs.fsf.org Git - squirrelmail.git/blame - help/sk_SK/search.hlp


500 - Internal Server Error

Malformed UTF-8 character (fatal) at (eval 20) line 7, <$fd> line 112.
CommitLineData
a2670b2f 1<chapter>
2 <title>
3 Vyhľadávanie
4 </title>
5 <summary>
6 Vyhľadávanie na základe zadaných kritérií.
7 </summary>
8 <description>
9 <p>
10 S týmto užitočným nástrojom, môžete v špecifikovanom priečinku vyhľadávať
11 na základe zadaných kritérií, ktoré sa zhodujú s hlavičkami správ.
12 </p>
13 </description>
14</chapter>
15
16<section>
17 <title>
18 Všeobecný prehľad
19 </title>
20 <description>
21 <p>
22 Môžte si jednoducho zvoliť priečinok, v ktorom chcete vyhľadávať, napíšte
23 vyhľadávacie kritéria, a potom zvoľťe časť správy, kde sa má vyhľadávať.
24 Keď odošlete vyhľadávaný text, pod týmto políčkom na vyľadávanie sa zobrazí
25 výpis nájdených správ. Môžte si zvoliť správu, ktorú si želáte prečítať, tak
26 ako normálnu správu.
27 </p>
28 <p>
29 Treba poznamenať,že keď čítate správy a potom pôjdete do sekcie vyľadávanie,
30 nastaví sa ako priečinok na vyhľadávanie váš aktuálny priečinok. Napríklad,
31 ak ste v priečinku "Priatelia" a ptom kliknete na "Vyhľadávanie", priečinok"
32 Priatelia" sa nastaví na vyhľadávanie.
33 </p>
34 </description>
35</section>
36
37<section>
38 <title>
39 Cez čo vyhľadávať
40 </title>
41 <description>
42 <p>
43 Na ľavo od textového poľa, vidíte rolovacií zoznam miest, v ktorých je
44 možné vyhľadávať. To zahŕňa: Telo správy, Všade, Predmet, Od, Kópia, Komu.
45 </p>
46 <p>
47 <b>Telo</b> - Vyhľadáva v tele správy. Toto je hlavná časť správy, kde je
48 umiestnená dôležitá časť správy.
49 </p>
50 <p>
51