sk_SK help updates
[squirrelmail.git] / help / sk_SK / read_mail.hlp
Content-type: text/html vcs.fsf.org Git - squirrelmail.git/blame - help/sk_SK/read_mail.hlp


500 - Internal Server Error

Malformed UTF-8 character (fatal) at (eval 20) line 16, <$fd> line 134.
CommitLineData
a2670b2f 1<chapter>
2 <title>
3 Čítanie elektonickej správy
4 </title>
5 <summary>
6 Schopnosť čítať správy (e-maily) je jedna z najzákladnejších schopností
7 poštového programu. Ale, SquirrelMail má niekoľko zaujímavostí na chvíľu,
8 kým čítate správy. Táto sekcia pomocníka vysvetľuje, čo všetky robia.
9 </summary>
10 <description>
11 <p>
12 Kliknutím na predmet čiastočných správ sa správy zobrazia. Mali by sme ešte
13 pripomenúť, že e-maily a internetové adresy sú skutočné odkazy, takže na
14 nich môžte kliknúť a tak napísať novú správu, či otvoriť web stránku.
15 Ďalšia skutočne šikovnou črtou SquirrelMailu je že časti textov správ sú
16 zobrazované inými farbami. Štandard pre pri odpovedi na správu je, že citát
17 predchádzajúcej správy začína znakom ">" pred každým riadkom správy. Keď
18 toto SquirrelMail zistí, zobrazí ho odlišnou farbou. Odpovedaná správa je
19 zobrazená inou farbou, ako text na ktorý odpovedáte, a tiez inou farbou ako
20 text novej spravy. Toto funguje v dvoch vrstvách. Ďalšia lišta s menu je
21 pod voľbami hlavného menu. Táto lišta má tri sekcie. Na ľavej strane je
22 mazanie alebo moznost návratu na zoznam správ. V strede je možná navigácia
23 medzi správami. V pravo sú rôzne funkcie na odosielanie pošty.
24 </p>
25 </description>
26</chapter>
27
28<section>
29 <title>
30 Zoznam správ
31 </title>
32 <description>
33 <p>
34 Kliknite na tento odkaz pre návrat do priečinka, z ktorého ste prišli.
35 </p>
36 </description>
37</section>
38
39<section>
40 <title>
41 Odstrániť
42 </title>
43 <description>
44 <p>
45 Kliknite na tento odkaz pre odstránenie správy, ktorú práve píšete. Všetky
46 prílohy odstránenej správy sú taktiež automaticky odstránené. Strate správ
47 v budúcnosti môžte jednoducho zabrániť stiahnutím si príloh ešte pri čítaní
48 správy.(ďalej vysvetlené v tejto kapitole).<BR>
49 V tomto kontexte, zmazanie znamená, že správa bude presunutá do priečinka
50 nazvaného Kôš. Ak chcete po tomto nechať správu, presuňte ju von z priečinka
51 Kôš.
52 </p>
53 </description>
54</section>
55
56<section>
57 <title>
58 Navigácia
59 </title>
60 <description>
61 <p>
62