sk_SK help updates
[squirrelmail.git] / help / sk_SK / options.hlp
Content-type: text/html vcs.fsf.org Git - squirrelmail.git/blame - help/sk_SK/options.hlp


500 - Internal Server Error

Malformed UTF-8 character (fatal) at (eval 20) line 16, <$fd> line 171.
CommitLineData
a2670b2f 1<chapter>
2 <title>
3 Možnosti
4 </title>
5 <summary>
6 Rozličným nastavením v tejto sekcii môžte meniť výzor SquirrelMailu-u a
7 spôsob akým reaguje.
8 </summary>
9 <description>
10 <p>
11 Jednou z ohromných vecí v SquirrelMail-e je stupeň jeho prispôsobovania.
12 V závislosti na konfigurácii máte mnoho možností výberu schém, jazykov,
13 priečinkov, a iných nastavení. Všetky z nich môžu byť zmenené bez toho aby
14 ovlyvnili nastavenia iných užívateľov systému. Je tu najmenej päť hlavných
15 kategórií Možnosti: Osobné, Zobraziť, Zvýrazňovanie správ, Priečinky, a Poradie
16 v zozname. Ďalšie kategórie Možností závisia od vašej SquirrelMail inštalácie.
17 </p>
18 </description>
19</chapter>
20
21<section>
22 <title>
23 Osobné informácie
24 </title>
25 <description>
26 <b>Plné meno</b><br>
27 Mali by ste tam uviesť svoje úplné meno. Pre príklad, "John Doe". Toto meno
28 sa potom zobrazuje ľuďom, ktorým sú správy odosielané. Budú vidieť, že je
29 to od "John Doe". Ak túto položku nevyplníte, adresátom sa zobrazí len
30 vaša e-mailová adresa, jdoe@mydomain.org.
31 <br><br>
32
33 <b>E-mailová adresa</b><br>
34 <i>Volitelné</i> - Aj je vaša email adresa odlišná ako tá, ktorá je automaticky
35 prideľovaná, môžete si ju zmeniť tu.
36 <br><br>
37
38 <b>Odpovedať na adresu</b><br>
39 <i>Volitelné</i> - To je emailová adresa kam budú prichádzať odpovede od ľudí,
40 ktorí vám budú odpovedať. Je to užitočné, ak chcete aby ľudia odpovedali
41 na váš Yahoo (napr. pobox.sk) účet radšej ako na vašu firemnú adresu.
42 <br><br>
43
44 <b>Viaceré Identity</b><BR>
45 Kliknite na tento odkaz pre nastavenie viacerých identít - totožností.
46 Toto je užitočné ak si chcete vybrať medzi správami s rozdielnym obsahom
47 poľa "Od:". Napríklad identity obsahujúce vašu email-ovú adresu do práce
48 alebo domov. Na stránke ktorá sa objaví, si možte pridať tak veľa identít
49 ako chcete. Keď budete tvoriť správu, ponúkne sa vám výber z týchto identít.
50
51 <b>Odpovedať ako Citácia</b><BR>
5d55b3d5 52 Ak kliknete "Odpovedať na Správu", zobrazí sa vám formulár "Nová správa"
53 s citovanou pôvodnou správou. Pred citáciou tejto správy môže byť vsunutý
54 napr. text <TT>Ján Novák napísal:</TT> (ak odpovedáte na správu, ktorú
55 poslal Ján Novák). Toto sa nazýva riadok citácie. Tu si môžte vybrať ako
56 bude tento riadok vyzerať.<BR>
57
58
a2670b2f 59 <UL>
5d55b3d5 60 <LI><B>Bez Citácie</B><br>
61 Vôbec sa nevloží citácia.<br><br>
62 <LI><B>Autor povedal</B><br>
63 Toto vyprodukuje napr. riadok <TT>Ján Novák Povedal:</TT>. Tu sa vloží text
64 citácie nech pôvodnú správu, na ktorú odpovedáte, napísal ktokoľvek.<br><br>
65 <LI><B>Citovať ako XML</B><br>
66 Toto vyprodukuje riadok: <TT>&lt;Kto cituje="Ján Novák"&gt;</TT>.<br><br>
67 <LI><B>Užívateľom definované</B><br>
68 Povolí vami definovaný riadok citácie. V dvoch textových poliach nižšie,
69 môžte napísať začiatok a koniec citácie. medzi týmito bude vložené meno autora.
a2670b2f 70 </UL><br><br>
71
72 <b>Podpis</b><br>
73 <i>Voliteľné</i> - Podpisy sú automaticky prikladané na koniec všetkých
74 odoslaných správ. Ak chcete podpis, musíte sa uistiť že ste voľbu
75