sk_SK help updates
[squirrelmail.git] / help / sk_SK / main_folder.hlp
Content-type: text/html vcs.fsf.org Git - squirrelmail.git/blame - help/sk_SK/main_folder.hlp


500 - Internal Server Error

Malformed UTF-8 character (fatal) at (eval 20) line 7, <$fd> line 84.
CommitLineData
a2670b2f 1<chapter>
2 <title>
3 Index správ
4 </title>
5 <summary>
6 Toto meno môže znieť komplexne, ale je to len zoznam e-mailových správ,
7 ktoré sú v konkrétnom priečinku.
8 </summary>
9</chapter>
10
11<section>
12 <title>
13 Index správ
14 </title>
15 <description>
16 <p>
17 Po kliknutí na priečinok, ocitnete sa (v pravom rámci) v indexe správ. Ten
18 zobrazuje správy v zvolenom priečinku. Pod menu Voľba je riadok, ktorý
19 informuje, ktorú správu v poradí si prezeráte a koľko je všetkých správ.
20 </p><p>
21 Napríklad: Zobrazenie Správ <B>20</B> do <B>30</B> (45 celkovo od počtu
22 neprečítaných správ, ktorý je vpravo od hlavného priečinku).
23 </p><p>
24 Ďalšia je lišta obsahujúca štyri tlačidlá. Na ľavej strane je rolovací zoznam.
25 Na ľavej strane su práve prihlásené priečinky. Akákoľvek zvolená správa bude
26 presunutá po stisnutí tlačidla Presunúť. Naraz môžte presunúť aj viac správ.
27 Celkom na pravo lišty je tlačidlo na zmazanie označených správ. Len si
28 vyberte nepotrebnú správu a stisnite tlačidlo. Naľavo od tlačidla Odstrániť
29 sú dva tlačidlá ktoré vám umožnia označiť zvolené správy ako prečítané /
30 neprečítané.
31 </p><p>
32 Ďalšou je lišta obsahujúca 3 polia (Od, Dátum, a Predmet). iteto názvy rozdeľujú
33 tabuľku správ do logických častí. Tieto vám povedia, kto poslal správu, alebo
34 najmenej to, z akej e-mailovej adresy prišla správa. Dátum vám ukazuje, aký
35 deň bola odoslaná správa.Predmet zobrazuje čo odosielateľ napísal ako predmet
36 správy.
37