Slovak translation updates from Booster13 at centrum.cz.
[squirrelmail.git] / help / sk_SK / folders.hlp
Content-type: text/html vcs.fsf.org Git - squirrelmail.git/blame - help/sk_SK/folders.hlp


500 - Internal Server Error

Malformed UTF-8 character (fatal) at (eval 20) line 16, <$fd> line 94.
CommitLineData
a2670b2f 1<chapter>
2 <title>
3 Priečinky
4 </title>
5 <summary>
6 Správy si môžte uložiť v rôznych priečinkov. Toto je zvlášť užitočné ak
7 máte množstvo správ a chcete aby boli organizované. Možnosť "Priečinky"
8 vám umožňuje manipulovať s priečinkami.
9 </summary>
10</chapter>
11
12<section>
13 <title>
14 Prihlásené priečinky a ľavý rámec
15 </title>
16 <description>
17 <p>
18 Aktuálne prihlásené priečinky sú zobrazené vo vyfarbenom priestore do ľava.
19 Tento ľavý rámec sa dá v položke "Možnosti" nastaviť tak, aby sa automaticky
20 znovu zaktualizoval. Navrchu ľavého rámca je veľký a tučný nadpis. Ak ste
21 urobili zmeny nastavenia v prihlásených priečinkoch pomocou položky v menu
22 "Priečinky", možte zobrazenie aktulizovať kliknutím na odkaz pod týmto názvom
23 (aktualizovať zoznam zložiek). Ten sa zaktualizuje taktiež.
24 </p><p>
25 Prvý tu zobrazený priečinok obsahuje prijatú poštu. Od prvého priečinka
26 vpravo v zátvorke "( )" je počet <I>neprečítaných</I> správ. Toto číslo
27 sa pravdepodobne odlišuje od celkového počtu správ zobrazených v pravom rámci.
28 Pod hlavným priečinkom sú pravdepodobne ďalšie priečinky a pod-priečinky.
29 Farby týchto priečinkov sa menia v závislosti od aktuálne zvolenej schémy
30 na stránke "Možnosti".
31 </p>
32 </description>
33</section>
34
35<section>
36 <title>
37 Odstrániť priečinok
38 </title>
39 <description>
40 <p>
41 Môžte zmazať akýkoľvek priečinok zobrazený v rolovacom menu vľavo od tlačidla
42