sk_SK help updates
[squirrelmail.git] / help / sk_SK / compose.hlp
Content-type: text/html vcs.fsf.org Git - squirrelmail.git/blame - help/sk_SK/compose.hlp


500 - Internal Server Error

Malformed UTF-8 character (fatal) at (eval 20) line 16, <$fd> line 328.
CommitLineData
a2670b2f 1<chapter>
2 <title>
3 Písanie nových správ
4 </title>
5 <summary>
6 Pomocou funkcie "Nová správa" môžte posielať za pomoci Squirrelmailu
7 správy rôznym ľuďom.
8 </summary>
9 <description>
10 <p>
11 Menu
12 Voľba "Nová správa" vám umožňuje prejsť na stránku písania novej správy.
13 Tu nájdete niekoľko polí a pár tlačidiel. V závislosti od toho ako (odkiaľ)
14 ste sa dostali na stránku písania novej správy, môžu byť už niektoré polia
15 vyplnené.
16 </p>
17 </description>
18</chapter>
19
20<section>
21 <title>
22 Od:
23 </title>
24 <description>
25 <p>Pole <B>Od:</B> bude zobrazené len keď povolíte viacnásobne identity.
26 (Cez menu Nastavenia, Menu osobné nastavenia). Ak ste tak urobili a
27 zvolili si ktorú identitu chcete používať, tak zvolené meno a e-mailová
28 adresa budú zobrazované vo vašej správe v poli Od.
29 </p>
30 </description>
31</section>
32
33<section>
34 <title>
35 Komu:
36 </title>
37 <description>
38 <p>
39 Ďalšie je pole <B>Komu:</B>. V tomto poli musíte zadať e-mailovú adresu
40 osoby alebo viacerých osôb, ktorým chcete poslať správu. Môžte napísať
41 toľko adries koľko chcete, oddelených čiarkou. Taktiež môžte toto pole
42 vyplniť stlačením tlačidla "Adresár". Nemusíte sa obaváť, ak niesú všetky
43 ktoré zadáte zobrazené. Zobrazenie poľa "Komu" má fixnú dlžku a ďalšie
44 adresy ktoré zadáte sa dajú zobraziť posúvaním sa vo vnútri poľa(napríklad
45 kurzorovými šípkami doprava a doľava).
46 </p>
47 </description>
48</section>
49
50<section>
51 <title>
52 Kópia:
53 </title>
54 <description>
55 <p>
56 Ďalšie pole je pole <B>Kópia</B>. Ak chcete poslať niekomu kópiu správy,
57 napíšte jeho adresu do tohto poľa. Do poľa "Pre:" sa odporúča napísať adresy
58 len tých, ktorých sa táto správa priamo dotýka, do polí "Kópia:" a "Skrytá
59 Kópia:" zadajte len tých ľudí, ktorých chcete o tejto správe inform.ovať.
60 </p>
61 </description>
62</section>
63
64<section>
65 <title>
66 Skrytá Kópia:
67 </title>
68 <description>
69 <p>
70 Skrytá Kópia (tiež nazývaná Slepá Kópia) slúži na poslanie kópie správy
71 bez toho, aby prijemca správy vedel o tom, že existujú iní, ktorí dostanú
72 kópiu správy.
73 </p>
74 </description>
75</section>
76
77<section>
78 <title>
79 Predmet:
80 </title>
81 <description>
82 <p>
83 Tu napíšte relevantý názov správy. Pamätajte, že e-mail môže byť úžasným
84 prostriedkom šetrenia vášho času, pokiaľ napíšete relevantný Predmet správy.
85 </p>
86 </description>
87</section>
88
89<section>
90 <title>
91 Tlačidlo Adresár
92 </title>
93 <description>
94 <p>
95 Toto tlačidlo otvorí adresár. Hneď na to sa zobrazí pole vyhľadávania
96 osoby. Na získanie výsledku musíte do tohto poľa niečo zadať. Pokiaľ
97 chcete zobraziť všetky osoby v adresári, stisnite tlačidlo "Zobraziť všetko".
98 Adreár má nemalú funkcionalitu a zaslúži si vlastnú kapitolu. Viac
99 detailnejších informácií získate v kapitole "Adresár".
100 </p>
101 </description>
102</section>
103
104<section>
105 <title>
106 Tlačidlo Uložiť Koncept
107 </title>
108 <description>
109 <p>
110 Ak píšete správu ale z nejakej príčiny ju teraz nechcete odoslať teraz,
111 môžete stisnúť tlačidlo "Uložiť Koncept" a správa sa uloží do priečinka
112 Koncepty. Ak chcete správu neskôr dokončiť a poslať, chodťe do priečinku
113 Koncepty, otvorte správu, a tým sa vrátite do okna písania novej správy
114 so skôr napísaným textom - môžte pokračovať v písaní+poslaní správy.
115 </p>
116 </description>
117</section>
118
119<section>
120 <title>
121 Priorita
122 </title>
123 <description>
124 <p>
125 Pokiaľ to povolí systémový administrátor, bude napravo ponuka priority
126 správy. Tu si môžte zvoliť prioritu správy. Správa s vysokou prioritou
127 môže byť odlišne prezentovaná e-mailovým programom prímateľa. Nezabudnite,
128 že prílišným používaním tejto možnosti sa stratí stratí požadovaný efekt
129 (psychologický).
130 </p>
131 </description>
132</section>
133
134<section>
135 <title>
136 Telo správy
137 </title>
138 <description>
139 <p>
140 Do veľkého poľa napíšte čokoľvek chcete. Ak máte nastavený podpis správy,
141 môžte tento podpis vložiť tlačidlom "Podpis". Toto je miesto, kde napíšete
142 vlastný text správy.
143 </p>
144 </description>
145</section>
146
147<section>
148 <title>
149 Príloha
150 </title>
151 <description>
152 <p>
153 Na spodku stránky "Nová správa" sa nachádza tlačidlo "Príloha". Umožní vám
154 odoslať spolu s textom správy vami zvolený súbor ako prílohu. Tento súbor
155 sa musí nachadzať vo vašom počítači, alebo vo vašej sieti. Tlačidlo "browse"
156 vám umožní nájsť tento súbor klikaním v stromovej štruktúre vašich adresárov
157 a kliknúť na súbor ktorý chcete priložiť k správe. Alternatívou je, že do
158 poľa "Priložiť súbor:" napíšete presnú cestu k súboru. Po vybratí si súboru
159