removing help translations. ru_RU
[squirrelmail.git] / help / sk_SK / addresses.hlp
CommitLineData
a2670b2f 1<chapter>
2 <title>
3 Adresy
4 </title>
5 <summary>
6 Adresár môže ušetriť mnoho času a písania. Môžte si tam uložiť
7 adresy ľudí ktorých často píšete a potom ich len používať
8 znovu a znovu..
9
10 </summary>
11 <description>
12 <p>
13 Adresáre sú výborným prostriedkom šetrenia času. Tu si môžte ukladať
14 často používané adresy. LDAP servery (sú často používané vo spoločnostiach
15 a univerzitách za účelom organizácie a ľahkej dostupnosti veľkého množstva
16 adries) sú taktiež podporované.
17 </p>
18 <p>
19 Ak váš prehliadač podporuje JavaScript, potom si môžte povoliť funkciu
20 "Formát Zobrazenia Adresára: JavaScript" v menu Možnosti. Je to skutočne
21 šikovná malá vec vo vyskakovacom okne. Čisté HTML zoznamy adries sú
22 podporované taktiež prehliadačmi bez podpory JavaScriptu, čiže aj pri HTML
23 adresári je možné využívať SquirrelMail bez akejkoľvek straty jeho
24 funkčnosti.
25 </p>
26 </description>
27</chapter>
28
29<section>
30 <title>
31 Prezývka
32 </title>
33 <description>
34 <p>
35 Tu vložte svoju prezývku-meno pod ktorých vás všetci poznajú. Toto vám
36 pomôže spomenúť si. Napíšte hocičo čo výstižne vystihuje danú osobu na
37 ktorú sa e-mailová adresa viaže.
38 </p>
39 </description>
40</section>
41
42<section>
43 <title>
44 E-mailová adresa
45 </title>
46 <description>
47 <p>
48 Tu musíte uviesť presnú e-mailovú adresu. Pokiaľ nieje správne zapísaná,
49 e-mail nebude danej osobe doručený. E-mailová adresa sa skladá z 3 častí.
50 Najprv je to identifikátor príjemcu napríklad "peterk". Ďalšou časťou je
51 sekcia s doménovým menom. napr "centrum", "pobox", "hotmail" a iné..
52 Poslednou treťou časťou je identifikátor domény najvyššej úrovne. Je to
53 napríklad "sk" "cz" "com" a iné.. Tieto 3 časti musia nasledovať priamo za
54 sebou. Napríklad "peterk@pobox.sk". Pokiaľ nieje e-mailová adresa zadaná
55 správne, mail sa vám vráti ako nedoručená správa.
56 </p>
57 </description>
58</section>
59
60<section>
61 <title>
62 Info
63 </title>
64 <description>
65 <p>
66 Toto je ďalšie pole, kde môžte napísať niečo, čo vám pripomenie o ktorú
67 osobu sa jedná. Je to dlhšie pole ako "Prezývka". Napríklad ak sa jedná o
68 obchodný kontakt, môžte si tam napísať napr. "stretol som ho na sympóziu v
69 Sydney"
70 </p>
71 </description>
72</section>
73
74<section>
75 <title>
76 Upraviť a Zmazať
77 </title>
78 <description>
79 <p>
80 Tieto 2 tlačítka vám umožňujú zvoliť si jednu adresu a potom zmeniť
81 akúkoľvek z horeuvedených polí, alebo zmazať celý kontakt na danú osobu.
82 Pre úpravu si môžte naraz vybrať iba jeden kontakt.
83 </p>
84 </description>
85</section>
86
87<section>
88 <title>
89 Pridať do osobného adresára
90 </title>
91 <description>
92 <p>
93 Vyplňte tu zobrazené polia. Prvé tri polia (Prezývka, E-mailová adresa
94 a prvé meno) musia byť vyplnené. Priezvisko a ďalšie polia su nepovinné.
95 </p>
96 </description>
97</section>
98
99<section>
100 <title>
101 LDAP
102 </title>
103 <description>
104 <p>
105 LDAP je protokol pre centrálne uloženie a vzdialený prístup k informáciám.
106 Napríklad: univerzita môže používať LDAP ako jednotné miesto pre všetkých
107 študentov, zamestnancov a pracovísk.E-mailové adresy sú uložené a dostupné
108 centrálne. Ak nastavíte univerzitný LDAP server, SquirrelMail bude môcť
109 zobraziť všetky univerzitné email-ové adresy(zároveň s ostatnými adresármi
110 ak sú dostupné). LDAP je v tomto skutočne výkonný nástroj. <I>Kombinuje</I>
111 váš lokálny osobný adresár a informácie o adresách na LDAP serveri. Všetky
112 tieto informácie sú prezentované ako jeden adresár.
113 </p><p>
114 LDAP nastavenie môže byť nakonfigurované na použitie akéhokoľvek LDAP
115 servera. Túto funkciu môžte taktiež povoliť či zakázať. Ak máte špecifické
116 otázky musíte kontaktovať vášho systémového administrátora.
117 </p><p>
118 LDAP nastavenia sú mimo systému SquirrelMail-u. Musia sa vkladať do niekým
119 s právomocami administrátora.
120 </p>
121 </description>
122</section>