Moving help files from pl to pl_PL
[squirrelmail.git] / help / pl_PL / search.hlp
CommitLineData
42100413 1<chapter>
2 <title>
3 Szukaj
4 </title>
5 <summary>
6 Przeszukiwanie określonego folderu poczty według podanego kryterium.
7 </summary>
8 <description>
9 <p>
10 To użyteczne narzędzie umożliwia przeszukiwanie określonego folderu
11 według podanego kryterium.
12 </p>
13 </description>
14</chapter>
15
16<section>
17 <title>
18 Przegląd ogólny
19 </title>
20 <description>
21 <p>
22 Należy wybrać folder oraz pola wiadomości do przeszukania
23 ("Treść", "Temat" itd.), a także wpisać kryteria szukania.
24 Po zakończeniu procesu pod formularzem wyszukiwania zostanie wyświetlona
25 lista wyników. Tak znalezione wiadomości można przeglądać.
26 </p>
27 <p>
28 Należy zauważyć, że przy przeglądania listu, a następnie wybraniu
29 opcji <i>Szukania</i>, do przeszukania zostanie wybrany obecnie aktywny folder.
30 Przykładowo, przy przeglądaniu poczty w folderze
31 "Przyjaciele", a następnie kliknięcu odsyłacza <i>Szukaj</i>,
32 to właśnie folder "Przyjaciele" zostanie domyślnie wybrany do przeszukania.
33 </p>
34 </description>
35</section>
36
37<section>
38 <title>
39 Pola wiadomości do przeszukania
40 </title>
41 <description>
42 <p>
43 Na lewo od przycisku <i>Szukaj</i> można wybrać pola wiadomości do przeszukania.
44 Mogą to być: "Treść", "Wszędzie", "Temat", "Od", "CC", "Do".
45 </p>
46 <p>
47 <b>Treść</b> - przeszukiwanie najważniejszej części wiadomości - jej
48 treści.
49 </p>
50 <p>
51 <b>Wszędzie</b> - przeszukiwanie wszystkich pól nagłówka oraz pola treści wiadomości.
52 Najczęściej nie ma potrzeby zaznaczania tej opcji, gdyż otrzymane wyniki mogą
53 nie pokrywać się z oczekiwaniami.
54 </p>
55 <p>
56 <b>Temat</b> - przeszukiwanie pola "Temat" wszystkich wiadomości.
57 </p>
58 <p>
59 <b>Od</b> - od kogo otrzymano wiadomość. Pole te może zawierać więcej informacji
60 niż te wyświetlane w indeksie wiadomości foldera. Normalne pole "Od" zawiera
61 nazwę nadawcy ORAZ jego adres poczty elektronicznej, lecz Wiewiórcza poczta
62 wyświetla zwykle samą nazwę. Jeżeli kryterium wyszukiwania pasuje do
63 adresu poczty, choć nie jest wyświetlany, to wiadomość z tym adresem
64 zostanie podana w wyniku procesu wyszukiwania.
65 </p>
66 <p>
67 <b>Do</b> - do kogo wysłano wiadomość. Może to być jeden lub wiele adresów
68 poczty elektronicznej.
69 </p>
70 <p>
71 <b>Cc</b> - to samo, co w "Do", z tym że jest to odbiorca kopii wiadomości.
72 </p>
73 </description>
74</section>