Moving help files from pl to pl_PL
[squirrelmail.git] / help / pl_PL / read_mail.hlp
CommitLineData
42100413 1<chapter>
2 <title>
3 Czytanie wiadomości
4 </title>
5 <summary>
6 Możliwość czytania listów poczty elektronicznej jest jedną z
7 podstawowych funkcji każdego klienta pocztowego. Tutaj opisano
8 tą funkcję.
9 </summary>
10 <description>
11 <p>
12 Treść wiadomości zostaje wyświetlona po kliknięciu jej tematu.
13 Klikając zawarty w wiadomości adres strony WWW, można ją otworzyć w
14 przeglądarce; klikając adres poczty elektronicznej można wysłać wiadomość.
15 Kolejną zmyślną cechą jest kolorowanie wątków wiadomości. Standardowo
16 przy odpowiedzi cytowana jest poprzednia wiadomość za pomocą
17 znaku ">" na początku każdej linii. Wiewiórcza poczta koloruje te
18 linie, czyli w odpowiedzi na wiadomość tekst cytowany będzie miał inny kolor
19 niż tekst nowy. Właściwość ta działa na dwie warstwy cytowania -
20 pewnym kolorem wyświetlone są linie zawierające jeden znak ">", a innym
21 wszystkie zawierające dwa lub więcej. Pod głównym paskiem wyboru pojawia się
22 kolejny, podzielony na trzy sekcje. Po lewej można usunąć wiadomość oraz
23 powrócić do listy wiadomości. Środkowa pozwala przemieszczać się między
24 kolejnymi wiadomościami, prawa zawiera dodatkowe funkcje programu.
25 </p>
26 </description>
27</chapter>
28
29<section>
30 <title>
31 Lista wiadomości
32 </title>
33 <description>
34 <p>
35 Kliknięcie pozwala na powrót do foldera z wiadomościami.
36 </p>
37 </description>
38</section>
39
40<section>
41 <title>
42 Usuń
43 </title>
44 <description>
45 <p>
46 Usunięcie przeglądanej obecnie wiadomości wraz z załącznikami.
47 Zapobiec skasowaniu załączników można przez uprzednie ich
48 zapisanie, co jest wyjaśnione w dalszej części rozdziału.
49 </p>
50 </description>
51</section>
52
53<section>
54 <title>
55 Nawigacja
56 </title>
57 <description>
58 <p>
59 W środkowej części paska wyboru znajdują się przyciski nawigacyjne.
60 <i>Poprzedni</i> będzie aktywnym odsyłaczem w przypadku istnienia
61 poprzedniej wiadomości, w przeciwnym wypadku odsyłacz pozostanie
62 nieaktywny. Kliknięcie na aktywny odsyłacz wyświetli treść poprzedniej
63 wiadomości bez potrzeby uprzedniego powrotu do <i>listy wiadomości</i>.
64 </p>
65 </description>
66</section>
67
68<section>
69 <title>
70 Następny
71 </title>
72 <description>
73 <p>
74 Wybranie tego odsyłacza pozwala na przejście do wiadomości
75 następującej po obecnie przeglądanej. W przypadku braku następnej
76 wiadomości, odsyłacz <i>Następny</i> pozostanie nieaktywny.
77 </p>
78 </description>
79</section>
80
81<section>
82 <title>
83 Prześlij do...
84 </title>
85 <description>
86 <p>
87 Odsyłacz <i>Prześlij do...</i> otwiera stronę <i>Nowa wiadomość</i> z
88 cytowanym tekstem przeglądanej wiadomości w oknie tekstowym pod
89 wierszem "-- Oryginalna wiadomosc --". Tematem odpowiedzi jest temat
90 wiadomości oryginalnej poprzedzony oznaczeniem "Fwd:". Pole adresata jest
91 puste; gotowe do wypełnienia. Można umieścić kursor w oknie
92 tekstowym i dodać komentarz do już istniejącego tekstu, jak
93 również dodać do wiadomości załącznik.
94 </p>
95 </description>
96</section>
97
98<section>
99 <title>
100 Odpowiedz
101 </title>
102 <description>
103 <p>
104 Odsyłacz ten pozwala na wysłanie odpowiedzi do autora przeglądanej
105 wiadomości. Tematem odpowiedzi zostaje temat wiadomości oryginalnej z
106 dopiskiem "Re:" na początku. Ponownie tekst wiadomości oryginalnej
107 jest cytowany w oknie tekstowym za pomocą znaku ">" na początku
108 linii. Zdarza się, że symbol ten nie występuje przed częścią
109 cytowanego tekstu. Przyczyną jest łamanie linii.
110 W celu rozwiązania problemu należy zwiększyć liczbową wartość opcji
111 <i>Zawijaj wiersze wiadomości po</i> w <i>Konfiguracji</i>.
112 W oknie tekstu wiadomości - w dodatku do cytowanego listu - można wpisywać
113 własne komentarze. Istnieje również opcja dodania do wiadomości załącznika.
114 </p>
115 </description>
116</section>
117
118<section>
119 <title>
120 Odpowiedz wszystkim
121 </title>
122 <description>
123 <p>
124 To samo, co w <i>Odpowiedz</i>, z tym że odpowiedź zostanie wysłana
125 na wszystkie adresy występujące w nagłówku wiadomości.
126 </p>
127 </description>
128</section>
129
130<section>
131 <title>
132 Pokaż pełen nagłówek
133 </title>
134 <description>
135 <p>
136 Wyświetlenie całego nagłówka wiadomości, czyli bardziej dokładne
137 informacje o samej wiadomości oraz o trasie, którą pokonała.
138 </p>
139 </description>
140</section>
141
142<section>
143 <title>
144 Zapisz to jako plik
145 </title>
146 <description>
147 <p>
148 Odsyłacz ten znajduje się na dole strony, tuż nad paskiem wyboru.
149 Kliknięcie pozwoli na zapisanie wiadomości na dysk twardy maszyny lokalnej
150 w postaci pliku tekstowego. Najważniejsze informacje z nagłówka wiadomości
151 zostaną dołączone do pliku.
152 </p>
153 </description>
154</section>
155
156<section>
157 <title>
158 Załączniki (</b>ang. <b>Attachments)
159 </title>
160 <description>
161 <p>
162 Każdy załącznik przysłany wraz z otrzymaną pocztą zostanie
163 wyświetlony na dole wiadomości w kolorowym oknie. Plik ten jest
164 reprezentowany jako odsyłacz wraz z jego opisem. Kliknięcie na nazwę
165 pliku wyświetli zawartość załącznika lub też okno dialogowe
166 zapisywania pliku, w zależności od jego rodzaju. Zamiast
167 wyświetlać zawartości pliku można, klikając odsyłacz <i>ściągnij</i>,
168 zapisać go bezpośrednio.
169 </p>
170 </description>
171</section>