Moving help files from pl to pl_PL
[squirrelmail.git] / help / pl_PL / options.hlp
CommitLineData
42100413 1<chapter>
2 <title>
3 Konfiguracja
4 </title>
5 <summary>
6 Sekcja pozwala modyfikować, za pomocą różnorodnych opcji, wygląd i zachowanie
7 Wiewiórczej poczty.
8 </summary>
9 <description>
10 <p>
11 Najprzyjemniejszą cechą Wiewiórczej poczty jest wysoki stopień jej
12 konfigurowalności.
13 Opcje dają możliwość wyboru schematu kolorów, języka, folderów oraz
14 innych ustawień. To wszystko może zostać zmienione bez wpływu na ustawienia
15 innych użytkowników systemu. Istnieją cztery główne sekcje konfiguracji:
16 <i>Dane użytkownika</i>, <i>Podświetlanie wiadomości</i>, <i>Ustawienia
17 wyświetlania</i> oraz <i>Ustawienia folderów</i>.
18 </p>
19 </description>
20</chapter>
21
22<section>
23 <title>
24 Dane Użytkownika
25 </title>
26 <description>
27 <b>Imię i Nazwisko</b><br>
28 Użytkownik powinien wpisać tu swoje imię i nazwisko. Na przykład:
29 "Kunegunda Kowalska". Dane te ujrzą w swoich programach pocztowych osoby,
30 do których użytkownik wyśle wiadomość. Zobaczą one, że list jest od
31 "Kunegundy Kowalskiej". Jeżeli pole pozostanie niewypełnione, adresaci
32 ujrzą tylko adres poczty elektronicznej nadawcy
33 "kunegunda@moja_domena.org".
34 <br><br>
35
36 <b>Adres E-mail</b><br>
37 <i>Opcjonalne</i> - Jeżeli użytkownik pragnie korzystać z innego adresu
38 poczty elektronicznej niż automatycznie pobrany z systemu, może w tym
39 miejscu zmienić to ustawienie.
40 <br><br>
41
42 <b>Odpowiedz do</b><br>
43 <i>Opcjonalne</i> - Jest to adres pocztowy, na który odbiorcy wiadomości
44 użytkownika będą kierowali odpowiedzi. Jeśli różni się od adresu, z którego
45 użytkownik wysyła pocztę, może go tutaj określić. Opcja jest przydatna,
46 gdy użytkownik pragnie otrzymywać odpowiedzi nie na konto, z którego wysyła
47 wiadomości lecz inne, np. na Wirtualnej Polsce, Onecie, czy Yahoo.
48 <br><br>
49
50 <b>Sygnatura</b><br>
51 <i>Opcjonalne</i> - Sygnatury (podpisy) sa dołączane u dołu wysyłanych
52 wiadomości. Jeżeli użytkownik pragnie używać sygnatury, musi zaznaczyć
53 opcję "Używać sygantury?", a następnie wypełnić podpisem pole poniżej.
54 <br><br>
55 </description>
56</section>
57
58<section>
59 <title>
60 Ustawienia Wyświetlania
61 </title>
62 <description>
63 <b>Schemat</b><br>
64 Wiewiórcza poczta oferuje różnorodne schematy kolorów dla uprzyjemnienia
65 pracy z programem. Można wybrać dowolny schemat, następnie zmienić wedle
66 nastroju i upodobania.
67 <br><br>
68
69 <b>Język</b><br>
70 Opcja umożliwia użytkownikowi dostosowanie do swoich wymagań języka,
71 w jakim komunikuje się z nim program. Więc jeśli język angielski nie
72 odpowiada potrzebom, może zostać zmieniony na dowolny z występujących na liście.
73 Należy zwrócić uwagę, iż opcja nie powoduje tłumaczenia nazw folderów ani
74 treści przychodzących wiadomości.
75 <br><br>
76
77 <b>Użyj Javascriptu do ksiązki adresowej</b><br>
78 Jednym z głównych celów przy pracy nad Wiewiórczą Pocztą było stworzenie
79 systemu działającego bez pomocy Javascriptu. Jednakże kilku twórców
80 stworzyło bardzo dobry system wyszukiwania w książce adresowej
81 korzystający z JavaScriptu, który nastęnie dołączono do programu.
82 Użytkownik może wybrać pomiędzy książką adresową pracującą z Javascriptem
83 lub czystym HTML'em. Jeśli nie wiesz, co to wszystko znaczy, bezpieczniej
84 będzie pozostać przy wersji HTML'owej, choć z pewnością Javascript również
85 będzie działać.
86 <br><br>
87
88 <b>Ilość wiadomości do wyświetlenia</b><br>
89 Jest to ilość wiadomości pokazana na stronie. Jeśli wiadomości (listów)
90 jest więcej niż podana liczba, pojawią się odsyłacze "Następny" oraz
91 "Poprzedni", które pozwolą na przemieszczanie się do kolejnych lub
92 poprzednich wiadomości w folderze.
93 <br><br>
94
95 <b>Zawijaj wiersze wiadomości po</b><br>
96 Ustawienie liczby znaków, przy której linia zostanie "złamana".
97 Pozwala to zapobiec "uciekaniu" wiadomości poza ekran. 86 jest
98 wartością zazwyczaj bezpieczną do wpisania w to pole, jednak zawsze
99 można dostosować ją do własnych upodobań.
100 <br><br>
101
102 <b>Wielkość okna edycyjnego</b><br>
103 Ustawienie szerokości okna tekstu "Nowej wiadomości", czyli liczby
104 znaków w linii, po których automatycznie nastąpi jej "złamanie" na czas
105 pisania listu.
106 <br><br>
107
108 <b>Szerokość lewego okna</b><br>
109 W ramce po lewej stronie okna przeglądarki wyświetlana jest lista
110 folderów. Niniejsza opcja pozwala na zmianę szerokości tej listy.
111 W przypadku folderów z długą nazwą powinno się wpisać wartość wysoką.
112 Dla folderów o nazwach krótkich lepiej jest postąpić odwrotnie, by nie
113 marnować miejsca na ekranie; jak najwięcej przestrzeni poświęcić
114 dla okna wiadomości.
115 <br><br>
116
117 <b>Automatycznie odśwież listę folderów</b><br>
118 Wiewiórcza poczta pozwala na automatyczne odświeżanie listy folderów
119 w ramce po lewej stronie okna przeglądarki. Uaktualni to również
120 informację o ilości nieprzeczytanych listów w każdym z folderów.
121 Jest to dobry sposób na odświeżanie wiadomości w skrzynce bez potrzeby
122 każdorazowego klikania skrzynki <i>Inbox</i>.
123 <br><br>
124 </description>
125</section>
126
127<section>
128 <title>
129 Podświetlanie Wiadomości
130 </title>
131 <description>
132 Właściwość ta została opracowana, by ułatwić użytkownikowi orientację w
133 sytuacji, gdy otrzymuje duże ilości poczty z wielu różnych źródeł. Za
134 pomocą opcji <i>Podświetlanie Wiadomości</i> można dopasować konkretnym
135 nadawcom, czy też grupom dyskusyjnym, kolory tła pochodzących od nich
136 wiadomości.
137 <br><br>
138
139 Aby utworzyć nową regułę podświetlania, wystarczy kliknąć odsyłacz
140 <i>Nowa reguła</i>. <i>Zrobione</i> pozwala edytować już istniejące
141 reguły. Następnie pojawiają się kolejne opcje.
142 <br><br>
143
144 <b>Identyfikator reguły</b><br>
145
146 Jest to po prostu nazwa reguły. Przykładowo, jeśli użytkownik pragnąłby
147 podświetlać wiadomości przychodzące od swojej matki, mógłby wpisać w to
148 pole: "Od mamusi".
149 <br><br>
150
151 <b>Kolor</b><br>
152 Właśnie tutaj określa się kolor tła. Wyboru można dokonać z listy już
153 zdefiniowanych kolorów lub też wstawić wartość heksadecymalną
154 pożądanego koloru (np. a6b492). W drugim przypadku należy pamiętać o
155 kliknięciu znajdującego się po lewej znacznika wyboru.
156 <br><br>
157
158 <b>Dopasuj</b><br>
159 W tym miejscu określa się pasujące do reguły zwroty. W przycisku
160 wyboru wybiera się część nagłówka do dopasowania ("Do", "Od",
161 "Temat"), zaś w polu tekstowym odpowiadający mu zwrot
162 (np. mama@mamini_serwer.org).
163 <br><br>
164 </description>
165</section>
166
167<section>
168 <title>
169 Ustawienia folderów
170 </title>
171 <description>
172 <b>Ścieżka do folderu</b><br>
173 W niektórych systemach opcja nie jest wyświetlana. Wówczas nie należy
174 przejmować się jej brakiem. Z kolei w innych jest to ważna
175 opcja. Zwykle początkowa wartość jest taka, jaka powinna być.
176 Określa ona umiejscowienie folderów poczty w katalogu domowym
177 użytkownika. Jeżeli nie wiesz, o co chodzi, to nie zmieniaj niczego.
178 <br><br>
179
180 <b>Kosz</b><br>
181 Można wybrać folder, do którego zostaną przesłane wiadomości po
182 skasowaniu lub ustawić na "Nie używaj Kosza", by naprawdę usuwać
183 wiadomości.
184 <br><br>
185
186 <b>Wysłane</b><br>
187 Określenie foldera, do którego zostaną skopiowane wysłane wiadomości.
188 "Nie zapisuj wysłanych" wyłącza tą funkcję.
189 <br><br>
190
191 <b>Informacja o nie przeczytanej poczcie</b><br>
192 Opcja określająca sposób informowania o nieprzeczytanych wiadomościach w
193 lewym oknie przeglądarki. "Brak informacji" wyłącza tą funkcję. "Tylko
194 INBOX" powoduje pogrubienie czcionki nazwy foldera oraz wyświetlenie
195 liczby nowych wiadomości po jego prawej stronie w sytuacji, gdy istnieją
196 nieprzeczytane wiadomości. Wybranie wartości "Wszystkie foldery"
197 spowoduje poszerzenie powyższego działania na wszystkie foldery.
198 Gdy lista folderów jest ładowana długo, należy - w celu przyśpieszenia
199 tego procesu - dokonać wyboru wartości "Tylko INBOX" lub "Brak informacji".
200 <br><br>
201
202 <b>Typ powiadamiania o nie przeczytanych wiadomościach</b><br>
203 Do wyboru jest wyświetlanie tylko liczby nowych wiadomości lub liczby
204 wiadomości nowych w stosunku do wszystkich.
205 <br><br>
206 </description>
207</section>