Changed Russian help encoding
[squirrelmail.git] / help / pl_PL / main_folder.hlp
Content-type: text/html vcs.fsf.org Git - squirrelmail.git/blame - help/pl_PL/main_folder.hlp


500 - Internal Server Error

Malformed UTF-8 character (fatal) at (eval 20) line 7, <$fd> line 72.
CommitLineData
42100413 1<chapter>
2 <title>
3 Lista (spis) wiadomości
4 </title>
5 <summary>
6 Nie jest to nic skomplikowanego lecz tylko wyświetlanie wiadomości pocztowych,
7 znajdujących się w określonym folderze.
8 </summary>
9</chapter>
10
11<section>
12 <title>
13 Lista wiadomości
14 </title>
15 <description>
16 <p>
17 Po wybraniu - poprzez kliknięcie - foldera w lewej ramce, w prawej pojawi się
18 jego indeks wiadomości, czyli zostaną wyświetlone wiadomości znajdujące się
19 w wybranym folderze. Nad tabelką zawierającą listę wiadomości widnieje informacja
20 o aktualnie wyświetlanych na stronie wiadomościach oraz całkowitej ich liczbie w folderze.
21 </p><p>
22 Na przykład: Przeglądanie wiadomości <b>20</b> do <b>30</b> (45 razem).
23 </p><p>
24 Należy zauważyć, że całkowita liczba wiadomości w folderze może różnić się od liczby
25 wiadomości nieprzeczytanych, która wyświetlana jest po prawej stronie głównego foldera
26 poczty (w lewej ramce).
27 </p><p>
28 Poniżej informacji o wyświetlanych wiadomościach znajduje się pasek wyboru z trzema
29 przyciskami. W pierwszym po lewej można wybrać jeden folder z grupy folderów użytkownika.
30 Każda zaznaczona wiadomość zostanie przeniesiona do wybranego folderu po naciśnięciu
31