Moving help files from pl to pl_PL
[squirrelmail.git] / help / pl_PL / folders.hlp
CommitLineData
42100413 1<chapter>
2 <title>
3 Foldery
4 </title>
5 <summary>
6 W Wiewiórczej poczcie można przechowywać pocztę w różnych folderach.
7 Jest to użyteczne zwłaszcza przy otrzymywaniu dużych ilości poczty:
8 łatwiej jest utrzymać porządek. Opcja <i>Foldery</i> umożliwia
9 przeprowadzanie operacji na folderach.
10 </summary>
11</chapter>
12
13<section>
14 <title>
15 Subskrybowane foldery i lewa ramka
16 </title>
17 <description>
18 <p>
19 Obecnie subskrybowane (użytkowane) foldery są wyświetlane w
20 kolorowej ramce po lewej stronie; istniej możliwość ustawienia na
21 stronie <i>Konfiguracji</i> automatycznego jej odświeżania. Na górze
22 lewej ramki znajduje się duży, pogrubiony nagłówek "Foldery". Pod nim odsyłacz
23 zatytułowany "(odśwież listę folderów)", służący do ręcznego
24 odświeżania informacji o folderach.
25 </p><p>
26 Pierwszy wyświetlony folder zawiera otrzymane wiadomości. Po jego
27 prawej stronie, obramowana nawiasami "()", znajduje się liczba
28 określająca ilość <i>nieprzeczytanych</i> wiadomości. Liczba ta
29 prawdopodobnie różni się od liczby wszystkich wiadomości widniejącej
30 w prawej ramce. W folderze głównym mogą znajdować się inne foldery
31 lub podfoldery. Kolory tych folderów zmieniają się wraz ze zmianą
32 schematów kolorów na stronie <i>Konfiguracji</i>.
33 </p>
34 </description>
35</section>
36
37<section>
38 <title>
39 Usuń
40 </title>
41 <description>
42 <p>
43 Usunąć można każdy folder wyświetlany w polu wyboru foldera (po
44 lewej stronie przycisku <i>Usuń</i>). Jednak lista ta <b>nie</b>
45 zawiera wszystkich folderów: specjalne ("Wysłane",
46 "Kosz", "Inbox") nie mogą zostać usunięte.
47 </p>
48 </description>
49</section>
50
51
52<section>
53 <title>
54 Utwórz
55 </title>
56 <description>
57 <p>
58 Foldery tworzy się przez wpisanie nazwy w polu tekstowym i
59 kliknięcie przycisku <i>Utwórz</i>. Istniejący folder może być
60 określony jako podfolder innego za pomocą przycisku wyświetlającego dostępne
61 foldery, znajdującego się pod wierszem "jako podfolder".
62 </p>
63 <p>
64 Na niektórych serwerach pocztowych występują dwa rodzaje folderów:
65 zawierające wiadomości oraz zawierające inne foldery. Wybierając
66 opcję "Niech ten folder zawiera podfoldery" tworzy się folder,
67 mogący pomieścić inne foldery, lecz nie wiadomości. W przeciwnym
68 wypadku w folderze będzie można przechowywać wiadomości, lecz nie
69 foldery.
70 </p>
71 </description>
72</section>
73
74<section>
75 <title>
76 Zmień nazwę foldera
77 </title>
78 <description>
79 <p>
80 Umożliwia zmianę nazwy folderów wyświetlanych w polu wyboru foldera
81 (po lewej stronie przycisku <i>Zmień nazwę</i>). <b>Nie</b> wszystkie
82 istniejące foldery są tam wyświetlane - z oczywistych względów nie
83 ma możliwości zmiany nazwy folderów: "Wysłane", "Kosz",
84 "Inbox".
85 </p>
86 </description>
87</section>
88
89<section>
90 <title>
91 Anuluj subskrypcję/Dokonaj subskrypcji
92 </title>
93 <description>
94 Definicje:<br>
95 <i>Dokonanie subskrypcji</i>: rejestracja (utworzenie) foldera dla serwera
96 poczty, pozwalająca na wyświetlanie foldera w polu wyboru
97 foldera.<br>
98 <i>Anulowanie subskrypcji</i>: odwrotność dokonania subskrypcji,
99 anulowanie rejestracji foldera dla serwera poczty.<br>
100 <br><p>
101 Można wybrać dowolną liczbę folderów z pól dokonywania lub
102 anulowania subskrypcji, następnie kliknąć przycisk pod polem w
103 celu potwierdzenia. Foldery zostaną przeniesione do odpowiednich
104 pól. Teraz można ponowić ich subskrypcję lub jej anulowanie.
105 </p>
106 </description>
107</section>