Moving help files from pl to pl_PL
[squirrelmail.git] / help / pl_PL / compose.hlp
Content-type: text/html vcs.fsf.org Git - squirrelmail.git/blame - help/pl_PL/compose.hlp


500 - Internal Server Error

Malformed UTF-8 character (fatal) at (eval 20) line 16, <$fd> line 98.
CommitLineData
42100413 1<chapter>
2 <title>
3 Nowa wiadomość
4 </title>
5 <summary>
6 Opcja umożliwiająca wysyłanie, za pomocą Wiewiórczej poczty, wiadomości do innych osób.
7 </summary>
8 <description>
9 <p>
10 Wybranie odsyłacza <i>Nowa wiadomość</i> z paska wyboru, otwiera
11 stronę tworzenia nowej wiadomości, w której znajduje się kilka pól i
12 przycisków. W zależności od sposobu, w jaki doszło do otworzenia tej
13 strony, niektóre z tych pól mogą być już wypełnione.
14 </p>
15 </description>
16</chapter>
17
18<section>
19 <title>
20 Do
21 </title>
22 <description>
23 <p>
24 Pierwszym jest pole "Do:". W nim powinien zostać wpisany adres
25 poczty elektronicznej osoby lub osób, do których wiadomość jest wysyłana.
26 Można wpisać dowolną liczbę adresów, oddzielając je przecinkami, jak
27 również kliknąć przycisk <i>Adresy</i>, by skorzystać z książki adresowej.
28 Szerokość pola jest ustalona i niezmienna, więc cały adres może nie być
29 widoczny. Nie należy tym sie martwić - by sprawdzić całkowitą
30 zawartość pola wystarczy przewinąć je z lewej strony na prawą.
31 </p>
32 </description>
33</section>
34
35<section>
36 <title>
37 Cc
38 </title>
39 <description>
40 <p>
41 Niżej znaduje się pole "CC:" (CC jest skrótem od
42 angielskiego wyrażenia <b>C</b>arbon <b>C</b>opy). W tym polu określa się
43 osoby, do których zostanie przesłana kopia wiadomości. W polach
44