Moving help files from pl to pl_PL
[squirrelmail.git] / help / pl_PL / basic.hlp
CommitLineData
42100413 1<chapter>
2 <title>
3 Wprowadzenie do Wiewiórczej poczty
4 </title>
5 <summary>
6 Wiewiórcza poczta pozwala na korzystanie z poczty elektronicznej za
7 pomocą przeglądarki WWW.
8 </summary>
9 <tion>
10 <p>
11 Czym dokładnie jest <A HREF="http://www.squirrelmail.org/index.php3?from=1">Wiewiórcza poczta</A>?
12 To interfejs sieciowy służący do pisania i odbierania poczty elektronicznej napisany
13 w języku <A HREF="http://www.php.net">PHP4</A>. Został tak zaprojektowany, by umożliwić
14 dostęp do serwera poczty z dowolnego miejsca na świecie poprzez sieć WWW. Więcej
15 informacji o sposobie działania programu oraz protokole IMAP znajduje się
16 w <A HREF="http://imap.org">tym</a> miejscu.
17 </p>
18 </description>
19</chapter>
20
21<section>
22 <title>
23 Podstawy
24 </title>
25 <description>
26 <p>
27 Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytanie dotyczące programu znajdują się w FAQ
28 (ang. Frequentyl Asked Questions).
29 </p>
30 <p>
31 Okno Wiewiórczej poczty w przeglądarce podzielone jest na dwie części zwane ramkami.
32 W lewej ramce pokazane są używane (subskrybowane) foldery. Więcej informacji
33 dotyczących lewej ramki znajduje się w tym dokumencie pomocy w sekcji "Foldery".
34 </p>
35 <p>
36 Większość operacji przeprowadzana jest jednak po prawej stronie. Na samej górze
37 znajduje się pierwszy pasek wyboru. Dostępne opcje to <i>Wyloguj się</i>, pozwalający
38 na bezpieczne wylogowanie po zakończeniu pracy w programie oraz <i>Aktualny folder</i>,
39 wskazujący w którym z używanych (subskrybowanych) folderów, użytkownik znajduje się
40 w danej chwili. Po zalogowaniu domyślnie korzysta się z folderu "Inbox", więc tenże
41 zostanie pokazany.
42 </p>
43 <p>
44 Niżej znajduje się kolejny pasek wyboru, w którym dostępne opcje to:
45 <ul>
46 <li><i><b>Nowa wiadomość</b></i> - tworzenie i wysyłanie wiadomości, czyli
47 poczty elektronicznej, (ang. <i>email</i>), w tym również dołączanie
48 do nich plików.
49 <li><i><b>Adresy</b></i> - adresy znajdujące się w osobistej książce adresowej.
50 <li><i><b>Foldery</b></i> - przeprowadzanie wszelkich operacji na folderach
51 (kasowanie, tworzenie, zmiana nazwy, dokonywanie subskrypcji lub jej anulowanie).
52 <li><i><b>Konfiguracja</b></i> - zmiana ustawień (wygląd, zachowanie programu).
53 <li><i><b>Szukaj</b></i> - przeszukiwanie skrzynki pocztowej według podanych kryteriów.
54 <li><i><b>Pomoc</b></i> - właśnie tu jesteś!
55 </ul>
56 </p>
57 </description>
58</section>