Moving help files from pl to pl_PL
[squirrelmail.git] / help / pl_PL / addresses.hlp
CommitLineData
42100413 1<chapter>
2 <title>
3 Adresy
4 </title>
5 <summary>
6 Książki adresowe pozwalają oszczędzać czas. Można w nich umieszczać
7 często używane adresy poczty elektronicznej.
8 </summary>
9 <description>
10 <p>
11 Książki adresowe pozwalają oszczędzać czas. Można w nich umieszczać
12 często używane adresy poczty elektronicznej. Wiewiórcza poczta
13 posiada również opcję korzystania z serwerów LDAP (często używanych
14 w firmach i uczelniach w celu łatwego dostępu do bazy adresów).
15 </p>
16 <p>
17 Jeżeli przeglądarka obsługuje Javascript, można umożliwić korzystanie z
18 opartej na nim książki adresowej (odsyłacz <i>Konfiguracja</i>).
19 Gdy przeglądarka nie posiada tej możliwości, do obsługi książki adresowej
20 wykorzystany zostanie, bez utraty funkcjonalności, czysty HTML.
21 </p>
22 </description>
23</chapter>
24
25<section>
26 <title>
27 Przydomek (</b>ang. <b>Nick)
28 </title>
29 <description>
30 <p>
31 Nadawanie osobie przezwiska pomagającego ją zidentyfikować i
32 zapamiętać. Można umieścić tu cokolowiek dającego dokładnie
33 wyobrażenie o osobie, do której dany adres poczty elektronicznej
34 należy.
35 </p>
36 </description>
37</section>
38
39<section>
40 <title>
41 Adres poczty elektronicznej (</b>ang. <b>E-mail)
42 </title>
43 <description>
44 <p>
45 Musi to być konkretny, poprawny adres poczty elektronicznej. "Strzelanie" na
46 nic się tu nie przyda. Adres składa się z trzech części.
47 Pierwsza to identyfikator odbiorcy, taki jak "jasio". Kolejna to część
48 nazwy domenowej określająca serwer, na przykład "cogito". Ostatnia
49 określa wyższy poziom domeny i może wyglądać w ten sposób: "univ.gda.pl".
50 Identyfikator oddzielony jest od nazwy serwera tzw. małpką, symbolem
51 @, tłumaczonym jako przyimek "na". Składając wszystkie części razem,
52 otrzymamy następujący adres: jasio@cogito.univ.gda.pl (użytkownik
53 jasio na serwerze cogito, znajdującym się na Uniwersytecie Gdańskim w Polsce)
54 Jeżeli adres jest niepoprawny, najprawdopodobniej poczta zostanie
55 zwrócona z informacją o nieznalezieniu odbiorcy.
56 </p>
57 </description>
58</section>
59
60<section>
61 <title>
62 Dodatkowe informacje
63 </title>
64 <description>
65 <p>
66 Kolejne pole, obok "Przydomka", pozwalające dokładniej
67 okreslić daną osobę, lecz za pomocą większej ilości informacji. Na
68 przykład, chcąć opisac osobę spotkaną w DKF-ie "Miłość Blondynki",
69 można w tym polu wpisać: "Spotkana w DKF-ie".
70 </p>
71 </description>
72</section>
73
74<section>
75 <title>
76 Edytuj lub usuń zaznaczone
77 </title>
78 <description>
79 <p>
80 Te dwa przyciski umożliwiają wybranie adresu z książki adresowej, a
81 następnie jego usunięcie lub modyfikację któregoś z powyższych pól.
82 Do edycji można wybrać tylko jeden adres.
83 </p>
84 </description>
85</section>
86
87<section>
88 <title>
89 Dodaj adres
90 </title>
91 <description>
92 <p>
93 Wypełnienie pól i dodanie wpisu do książki adresowej. Pierwsze trzy
94 pola muszą być wypełnione ("Przydomek", "Email" oraz
95 "Imię"). Dodatkowo można wypełnić pola "Nazwisko" oraz "Dodatkowe
96 informacje".
97 </p>
98 </description>
99</section>
100
101<section>
102 <title>
103 LDAP
104 </title>
105 <description>
106 <p>
107 LDAP to protokół służący do centralnego zunifikowanego przechowywania
108 i udostępniania informacji. Dla przykładu: uczelnia może używać LDAP
109 jako jednego miejsca do przechowywania adresów poczty elektronicznej
110 wszystkich studentów i pracowników. Wiewórcza poczta, skonfigurowana
111 do korzystania z serwerem LDAP, jest zdolna do przeglądania
112 wszystkich adresów poczty elektronicznej na wydziale lub całej uczelni
113 (wraz z innymi adresami zawartymi w książce adresowej). Wiewiórcza
114 poczta łączy po prostu wszystkie adresy z osobistej książki adresowej
115 oraz udostępniane przez serwer LDAP i prezentuje je, jakby to była jedna
116 książka adresowa.
117 </p><p>
118 Ustawienia LDAP pozwalają na korzystanie z dowolnego serwera tego
119 typu lub na usunięcie tej funkcji. W przypadku wątpliwości lub
120 pytań, należy skontaktować się z administratorem systemu.
121 </p><p>
122 Jako że ustawienia LDAP mają wpływ na cały system Wiewiórczej
123 poczty, mogą być zmienianie wyłącznie przez administratora systemu.
124 </p>
125 </description>
126</section>