Updated help files for nl_NL
[squirrelmail.git] / help / nl_NL / options.hlp
CommitLineData
58e63a56 1<chapter>
2 <title>
3 Opties
4 </title>
5 <summary>
215e04bb 6 Via dit menu kunt u uw persoonlijke instellingen wijzigen.
7 Een groot deel van Webmail is aanpasbaar aan uw wensen.
58e63a56 8 </summary>
9 <description>
10 <p>
215e04bb 11 WebMail is aanpasbaar aan uw persoonlijke wensen. U heeft een brede keus uit stijlen,
12 talen, mappen en andere voorkeuren. Er zijn 6 hoofdonderdelen
13 van de Instellingen: Persoonlijke informatie, Berichten weergave,
14Kolomvolgorde, Weergavevoorkeuren, Mapvoorkeuren en Nieuw bericht opties.
58e63a56 15 </p>
16 </description>
17</chapter>
18
19<section>
20 <title>
21 Persoonlijke informatie
22 </title>
23 <description>
24 <b>Volledige Naam</b><br>
25 Hier moet u uw volledige naam instellen. Bijvoorbeeld "Jan Klaassen". Dit is wat
26 weergegeven wordt als afzender als mensen een bericht van u ontvangen. Als u dit
27 niet invult, ziet men alleen uw e-mailadres (bv. j.klaasen@bedrijf.nl).
28 <br><br>
29
30 <b>E-mailadres</b><br>
215e04bb 31 <i>Optioneel</i> - Als uw e-mailadres verschilt van wat er door Webmail
58e63a56 32 standaard wordt ingevuld, kunt u het hier wijzigen.
33 <br><br>
34
35 <b>Antwoordadres</b><br>
36 <i>Optioneel</i> - Dit e-mailadres wordt bij uitgaande berichten ingevuld in
37 de Reply-To header. Als mensen uw bericht beantwoorden wordt hun antwoord niet
38 naar het adres gestuurd dat bij u als afzender staat maar naar het adres dat
39 u hier invult. U hoeft dit dus alleen in te vullen als u antwoorden naar een
40 ander dan uw normale adres wilt laten sturen.
41 <br><br>
42
215e04bb 43 <b>Handtekening</b><br>
44 <i>Optioneel</i> - Onderaan elk bericht dat u verstuurd kunt u automatisch
45 een vooringestelde 'handtekening' laten plaatsen. Als u dat wilt, kunt u
46 het vinkje "Handtekening gebruiken" aankruisen en een handtekening typen
47 in het tekstveld daaronder.
48 <br><br>
49
91d8a0f7 50 <b>Meerdere identiteiten</b><BR>
51 Door op deze link te klikken kunt u meerdere identiteiten aanmaken. Dit is handig
52 als u wilt kiezen tussen verschillende afzenders voor verschillende berichten
53 (bijvoorbeeld uw werk- of thuis e-mailadres). Op de pagina die verschijnt kunt
54 u zoveel identiteiten toevoegen als u wilt. Hiertussen krijgt u bij het opstellen van een
55 nieuw bericht een keuze.<br><br>
215e04bb 56
57 <b>Tijdzone</b><BR>
58 Hier kunt u de tijdzone instellen die wordt gebruikt bij het versturen van e-mailberichten
59 via Webmail. Dit is handig als u zich in het in een andere tijdzone dan de webmailserver bevindt en toch wil dat
60 uw e-mailberichten met de lokale tijdzone worden verzonden
61 <br><br>
91d8a0f7 62
63 <b>Antwoordstijl Citering</b><BR>
64 Wanneer u op Beantwoorden drukt bij een bericht, krijgt u het nieuw-bericht-scherm
65 met het oorspronkelijke bericht aangehaald. Bovenaan het oorspronkelijke bericht
66 staat een tekst als <TT>Jan Pietersen schreef:</TT> (als het bericht waar u op
67 antwoordt van Jan Pietersen afkomstig was). Deze regel heet de citering. Hier
68 kunt u kiezen hoe die eruit ziet.<BR>
69 <UL>
70 <LI><B>Geen citering</B><br>
71 Voegt geen enkele citering toe.<br><br>
72 <LI><B>Schijver zei</B><br>
73 Dit geeft de regel <TT>Jan Pietersen zei:</TT><br><br>
74 <LI><B>Citaat van XML</B><br>
75 Dit geeft de regel: <TT>&lt;quote who="Jan Pietersen"&gt;</TT>.<br><br>
76 <LI><B>Gedefinieerd door gebruiker</B><br>
77 Dit stelt u in staat uw eigen regel samen te stellen. In de twee invoervelden
78 hieronder kunt u het begin en eind invoeren. Daartussen zal de naam van de
79 schrijver ingevoegd worden.
80 </UL><br><br>
81
215e04bb 82 </description>
83</section>
84
85<section>
86
87
88
89<section>
90 <title>
91 Berichten weergave
92 </title>
93 <description>
94 Het idee voor deze optie is afkomstig van de situatie waarin u geabonneerd bent
95 op meerdere mailinglijsten. Het is dan vaak moeilijk om in een oogopslag te zien
96 welke berichten bij welke lijst horen.
97 Met berichtkleuren kunt u alle berichten afkomstig van
98 een bepaalde mailinglijst een andere achtergrondkleur geven dan een andere lijst.
99 <br><br>
100
101 Klik op [Nieuw] om een nieuwe regel aan te maken, of [Wijzig] om een bestaande
102 aan te passen. Onderstaande opties zullen verschijnen.
103 <br><br>
104
105 <b>Naam</b><br>
106 Dit is slechts een naam zodat u kunt zien waar de regel voor is. Om bijvoorbeeld
107 berichten van uw moeder anders te kleuren, kunt u hier "Van Ma" instellen.
108 <br><br>
109
110 <b>Kleur</b><br>
111 Dit is de achtergrondkleur dat u de berichten wilt laten krijgen. U kunt kiezen
112 tussen voorgedefinieerde kleuren of zelf een hexadecimale kleurcode invoeren
113 (bijv. A6B492). Als u kiest voor een eigen kleurcode moet u ook het vakje daarvoor
114 aankruisen.
115 <br><br>
116
117 <b>Criteria</b><br>
118 Hier kunt u de criteria invoeren waaraan een bericht moet voldoen om deze kleur
119 te krijgen. Uit de selectielijst kunt u kiezen welk headerveld u op wilt selecteren
120 en in het tekstveld kunt u de tekst invoeren die moet voorkomen in dat veld
121 (bv mam@yahoo.com).
58e63a56 122 <br><br>
123 </description>
124</section>
125
126<section>
127 <title>
215e04bb 128 Kolomvolgorde
129 </title>
130 <description>
131 Hier kunt u instellen hoe de berichtenlijst eruit ziet. U kunt kiezen welke
132 informatie wordt weergegeven en in welke volgorde.
133 <br><br>
134 Gebruik de Omhoog en Omlaag-links om kolommen te verplaatsen, verwijder om
135