Getting ready for 1.4.0 RC1
[squirrelmail.git] / help / nl_NL / options.hlp
CommitLineData
58e63a56 1<chapter>
2 <title>
3 Opties
4 </title>
5 <summary>
215e04bb 6 Via dit menu kunt u uw persoonlijke instellingen wijzigen.
7 Een groot deel van Webmail is aanpasbaar aan uw wensen.
58e63a56 8 </summary>
9 <description>
10 <p>
215e04bb 11 WebMail is aanpasbaar aan uw persoonlijke wensen. U heeft een brede keus uit stijlen,
12 talen, mappen en andere voorkeuren. Er zijn 6 hoofdonderdelen
13 van de Instellingen: Persoonlijke informatie, Berichten weergave,
14Kolomvolgorde, Weergavevoorkeuren, Mapvoorkeuren en Nieuw bericht opties.
58e63a56 15 </p>
16 </description>
17</chapter>
18
19<section>
20 <title>
21 Persoonlijke informatie
22 </title>
23 <description>
24 <b>Volledige Naam</b><br>
25 Hier moet u uw volledige naam instellen. Bijvoorbeeld "Jan Klaassen". Dit is wat
26 weergegeven wordt als afzender als mensen een bericht van u ontvangen. Als u dit
27 niet invult, ziet men alleen uw e-mailadres (bv. j.klaasen@bedrijf.nl).
28 <br><br>
29
30 <b>E-mailadres</b><br>
215e04bb 31 <i>Optioneel</i> - Als uw e-mailadres verschilt van wat er door Webmail
58e63a56 32 standaard wordt ingevuld, kunt u het hier wijzigen.
33 <br><br>
34
35 <b>Antwoordadres</b><br>
36 <i>Optioneel</i> - Dit e-mailadres wordt bij uitgaande berichten ingevuld in
37 de Reply-To header. Als mensen uw bericht beantwoorden wordt hun antwoord niet
38 naar het adres gestuurd dat bij u als afzender staat maar naar het adres dat
39 u hier invult. U hoeft dit dus alleen in te vullen als u antwoorden naar een
40 ander dan uw normale adres wilt laten sturen.
41 <br><br>
42
215e04bb 43 <b>Handtekening</b><br>
44 <i>Optioneel</i> - Onderaan elk bericht dat u verstuurd kunt u automatisch
45 een vooringestelde 'handtekening' laten plaatsen. Als u dat wilt, kunt u
46 het vinkje "Handtekening gebruiken" aankruisen en een handtekening typen
47 in het tekstveld daaronder.
48 <br><br>
49
91d8a0f7 50 <b>Meerdere identiteiten</b><BR>
51 Door op deze link te klikken kunt u meerdere identiteiten aanmaken. Dit is handig
52 als u wilt kiezen tussen verschillende afzenders voor verschillende berichten
53 (bijvoorbeeld uw werk- of thuis e-mailadres). Op de pagina die verschijnt kunt
54 u zoveel identiteiten toevoegen als u wilt. Hiertussen krijgt u bij het opstellen van een
55 nieuw bericht een keuze.<br><br>
215e04bb 56
57 <b>Tijdzone</b><BR>
58 Hier kunt u de tijdzone instellen die wordt gebruikt bij het versturen van e-mailberichten
59 via Webmail. Dit is handig als u zich in het in een andere tijdzone dan de webmailserver bevindt en toch wil dat
60 uw e-mailberichten met de lokale tijdzone worden verzonden
61 <br><br>
91d8a0f7 62
63 <b>Antwoordstijl Citering</b><BR>
64 Wanneer u op Beantwoorden drukt bij een bericht, krijgt u het nieuw-bericht-scherm
65 met het oorspronkelijke bericht aangehaald. Bovenaan het oorspronkelijke bericht
66 staat een tekst als <TT>Jan Pietersen schreef:</TT> (als het bericht waar u op
67 antwoordt van Jan Pietersen afkomstig was). Deze regel heet de citering. Hier
68 kunt u kiezen hoe die eruit ziet.<BR>
69 <UL>
70 <LI><B>Geen citering</B><br>
71 Voegt geen enkele citering toe.<br><br>
72 <LI><B>Schijver zei</B><br>
73 Dit geeft de regel <TT>Jan Pietersen zei:</TT><br><br>
74 <LI><B>Citaat van XML</B><br>
75 Dit geeft de regel: <TT>&lt;quote who="Jan Pietersen"&gt;</TT>.<br><br>
76 <LI><B>Gedefinieerd door gebruiker</B><br>
77 Dit stelt u in staat uw eigen regel samen te stellen. In de twee invoervelden
78 hieronder kunt u het begin en eind invoeren. Daartussen zal de naam van de
79 schrijver ingevoegd worden.
80 </UL><br><br>
81
215e04bb 82 </description>
83</section>
84
85<section>
86
87
88
89<section>
90 <title>
91 Berichten weergave
92 </title>
93 <description>
94 Het idee voor deze optie is afkomstig van de situatie waarin u geabonneerd bent
95 op meerdere mailinglijsten. Het is dan vaak moeilijk om in een oogopslag te zien
96 welke berichten bij welke lijst horen.
97 Met berichtkleuren kunt u alle berichten afkomstig van
98 een bepaalde mailinglijst een andere achtergrondkleur geven dan een andere lijst.
99 <br><br>
100
101 Klik op [Nieuw] om een nieuwe regel aan te maken, of [Wijzig] om een bestaande
102 aan te passen. Onderstaande opties zullen verschijnen.
103 <br><br>
104
105 <b>Naam</b><br>
106 Dit is slechts een naam zodat u kunt zien waar de regel voor is. Om bijvoorbeeld
107 berichten van uw moeder anders te kleuren, kunt u hier "Van Ma" instellen.
108 <br><br>
109
110 <b>Kleur</b><br>
111 Dit is de achtergrondkleur dat u de berichten wilt laten krijgen. U kunt kiezen
112 tussen voorgedefinieerde kleuren of zelf een hexadecimale kleurcode invoeren
113 (bijv. A6B492). Als u kiest voor een eigen kleurcode moet u ook het vakje daarvoor
114 aankruisen.
115 <br><br>
116
117 <b>Criteria</b><br>
118 Hier kunt u de criteria invoeren waaraan een bericht moet voldoen om deze kleur
119 te krijgen. Uit de selectielijst kunt u kiezen welk headerveld u op wilt selecteren
120 en in het tekstveld kunt u de tekst invoeren die moet voorkomen in dat veld
121 (bv mam@yahoo.com).
58e63a56 122 <br><br>
123 </description>
124</section>
125
126<section>
127 <title>
215e04bb 128 Kolomvolgorde
129 </title>
130 <description>
131 Hier kunt u instellen hoe de berichtenlijst eruit ziet. U kunt kiezen welke
132 informatie wordt weergegeven en in welke volgorde.
133 <br><br>
134 Gebruik de Omhoog en Omlaag-links om kolommen te verplaatsen, verwijder om
135 ze niet weer te geven en toevoegen om er één toe te voegen.
136 </description>
137</section>
138
139
140<section>
141 <title>Weergavevoorkeuren
58e63a56 142 </title>
143 <description>
144 <b>Thema</b><br>
215e04bb 145 Webmail biedt verschillende stijlen. Als u hier een stijl selecteert zal
146 Webmail de kleuren die daarbij horen aannemen. U kunt een van de vele
58e63a56 147 voorgedefinieerde stijlen kiezen.
148 <br><br>
149
91d8a0f7 150 <b>Aangepaste opmaak</b><br>
215e04bb 151 Hier kunt u kiezen voor een andere tekstgrootte dan standaard.
91d8a0f7 152 <br><br>
215e04bb 153
58e63a56 154 <b>Taal</b><br>
155 Als u deze handleiding leest staat uw taal ingesteld op Nederlands. Als u een
215e04bb 156 andere taal uit de lijst kiest zal alles in Webmail in het vervolg in
58e63a56 157 die taal weergegeven worden, inclusief deze helpbestanden. Deze optie vertaalt
158 niet door uzelf gedefinieerde zaken zoals mapnamen en binnenkomende berichten.
159 <br><br>
160
215e04bb 161
91d8a0f7 162 <b>Gebruik Javascript</b><br>
215e04bb 163 Er wordt in Webmail nergens JavaScript gebruikt. Dit omdat niet alle browsers ondersteuning
164 hebben voor JavaScript. Er zijn echter opties in Webmail, zoals het zoeksysteem van het adres boek die
165 gebruikmaken van Javascript. U kunt hier aangeven of u Javascript wenst te gebruiken.
166 Autodetect is de veiligste optie.
58e63a56 167 <br><br>
215e04bb 168
58e63a56 169
170 <b>Aantal berichten te indexeren</b><br>
171 Dit is het totaal aantal berichten dat per pagina wordt weergegeven voor een
172 map. Als er meer dan dit aantal berichten zijn, worden er ook links "Vorige"
173 en "Volgende" weergegeven boven en onder de lijst zodat u naar de vorige
174 en volgende pagina met berichten kunt bladeren.
175 <br><br>
176
215e04bb 177 <b>Gebruik afwisselende regel kleuren</b><br>
178 Met deze optie kunt u het berichten overzicht overzichtelijker maken door twee verschillende kleuren regels te
179 gebruiken
180 <br><br>
181
91d8a0f7 182 <b>Pagina selectie</b><br>
183 Als u deze optie aanzet worden boven en onder de berichtenlijst paginanummers
215e04bb 184 weergegeven zodat u direct naar die pagina met berichten kunt springen. Het getal
185 <B>Maximum aantal te tonen pagina's</B> bepaalt hoeveel van die paginanummers
91d8a0f7 186 worden weergegeven.<br><br>
187
215e04bb 188
58e63a56 189 <b>Inkomende tekst afbreken op</b><br>
190 Hier kunt u opgeven na hoeveel tekens tekstregels afgebroken worden. Dit voorkomt
191 dat regels aan de rechterkant van het scherm aflopen. 86 is een veilige waarde
215e04bb 192 voor dit veld.
58e63a56 193 <br><br>
215e04bb 194
195
58e63a56 196 <b>Breedte van het tekstvenster: </b><br>
215e04bb 197 Hier kunt u opgeven hoeveel tekens er per regel ingevoerd kunnen worden bij een 'Nieuw bericht'.
198 <br><br>
199
91d8a0f7 200 <b>Positie van de knoppen bij schrijven nieuw bericht</b><br>
215e04bb 201 Hier kunt u opgeven waar de knoppen 'Adresboek', 'Concept' opslaan en 'Verstuur' staan.<br><br>
91d8a0f7 202
203 <b>Adresboek weergave</B><br>
215e04bb 204 Hier kun u kiezen hoe u uw adressenboek weergegeven wilt hebben. Als u maximale compatibiliteit
91d8a0f7 205 met alle browsers wilt, kiest u voor HTML. Kies voor Javascript als u weet dat uw
206 browser het ondersteunt, het geeft een verbeterd adresboek.
58e63a56 207 <br><br>
208
215e04bb 209 <b>Toon HTML-versie standaard</b><br>
91d8a0f7 210 Als u een bericht ontvangt dat zowel in text als HTML formaat is, kun u kiezen
211 of u de HTML of tekstversie standaard wilt zien.<br><br>
212
213 <b>Voeg Mij toe in CC als ik allen beantwoord</b><br>
214 Allen Antwoorden stuurt uw antwoord naar alle ontvangers van het oorspronkelijke
215 bericht, inclusief uzelf. Om uw eigen e-mailadres niet op te nemen, kunt u hier Nee kiezen.
216 <br><br>
217
218 <b>Activeer weergave mailprogramma</b><BR>
219 Dit geeft het e-mailprogramma weer dat de afzender van een bericht gebruikt heeft.
220 <br><br>
221
222 <b>Geef bijgevoegde afbeeldingen weer bij bericht</b><br>
223 Als iemand u een bericht stuurt met een of meer afbeeldingen als bijlage
224 en u zet dit op Ja, zullen de afbeeldingen gelijk weergegeven worden als
225 u het bericht leest.
226 <br><br>
227
228 <b>Activeer subtiele printervriendelijke link</b><br>
229 Dit bepaalt hoe de link Printvriendelijke versie wordt weergegeven.
230 <br><br>
231
232 <b>Activeer printervriendelijk schoon scherm</b><br>
233 Dit schoont het bericht op zodat het beter geprint kan worden.
234 <br><br>
58e63a56 235
215e04bb 236 <b>Breedte van berichtvenster</b><br>
237 <br>Hier kunt u de breedte van het berichtvenster in pixels opgeven<br>
58e63a56 238
215e04bb 239 <b>Hoogte van berichtvenster</b><br>
240 <br> Hier kunt u de hoogte van het berichtvenster in pixels opgeven <br>
241
242 <b>Voeg handtekening toe _voor_ de beantwoorde/geforwarde tekst </b><br>
243 <br>Door deze optie op Ja te zetten zorgt u er voor dat uw standaad handtekeing
244 ook bij het beantwoorden en doorsturen van e-mail berichten wordt ingevoegt<br>
245
246 <b>Gebruik datum van ontvangst voor sorteren</b><br>
58e63a56 247 <br><br>
248 </description>
249</section>
250
251<section>
252 <title>
253 Mapvoorkeuren
254 </title>
255 <description>
215e04bb 256 <b>Verwijderde items</b><br>
257 Hier kunt u opgeven naar welke map berichten die u verwijdert worden verplaatst.
258 Als u niet wilt dat verwijderde berichten naar de Prullenbak gaan maar direct
58e63a56 259 definitief verwijderd worden, kunt u dit instellen op "Gebruik Verwijderde Items niet".
260 <br><br>
261
262 <b>Verzonden items</b><br>
263 U kunt hier instellen in welke map uitgaande berichten geplaatst worden. Wilt u
264 niet dat uitgaande berichten bewaard worden, kies dan voor "Gebruik Verzonden Items niet".
265 <br><br>
266
91d8a0f7 267 <b>Concept map</b><br>
268 Hier kunt u opgeven in welke map de berichten die u opslaat als concept
269 worden opgeslagen. Als u deze functie niet wilt gebruiken, kiest u voor
270 "Gebruik Concept map niet".
271 <br><br>
272
273 <b>Positie van de mappenlijst</b><br>
274 Bepaalt of de mappenlijst links of rechts in uw scherm staat.
275 <br><br>
276
277 <b>Breedte van mappenlijst:</b><br>
215e04bb 278 Hiermee kunt u de breedte van de mappenlijst aanpassen. Wij adviseren u om de breedte zodanig in te stellen dat
279 de langste mapnaam en net in past. Hiermee benut u de schermruimte optimaal.
280 <br><br>
91d8a0f7 281
282 <b>Automatisch verversen mappenlijst om de</b><br>
215e04bb 283 U kunt hier instellen om de hoeveel tijd de mappenlijst ververst wordt.
91d8a0f7 284 <br><br>
285
286 <b>Activeer Ongelezen bericht notificatie</b><br>
58e63a56 287 Bij deze optie kunt u instellen hoe er aangegeven moet worden dat u nieuwe mail
288 hebt ontvangen. Als u dit instelt op "Geen notificatie", wordt het feit dat er nieuwe
289 berichten zijn niet apart aangegeven. De instelling "INBOX" leidt er toe dat bij
290 nieuwe berichten uw INBOX vet wordt weergegeven en er een nummer achter verschijnt
291 dat aangeeft hoeveel nieuwe berichten er zijn.
292 Als u het instelt op "alle mappen", gebeurt hetzelfde als bij INBOX maar dan voor
293 alle mappen waar ongelezen berichten in aanwezig zijn. Als het laden van de mappenlijst
215e04bb 294 erg langzaam is kunt u dit instellen op INBOX of Geen notificatie, dat zal het e.e.a.
58e63a56 295 versnellen.
296 <br><br>
297
91d8a0f7 298 <b>Ongelezen bericht notificatie type</b><br>
58e63a56 299 Hier kunt u aangeven hoe u weergegeven wilt hebben dat een folder nieuwe
91d8a0f7 300 berichten bevat: het aantal ongelezen berichten of het aantal ongelezen en
301 het totaal aantal berichten.
302 <br><br>
303
304 <b>Maak uitklapbare mappen mogelijk</b><br>
305 Dit stelt u in staat een map die submappen bevat in elkaar te vouwen zodat
306 de submappen niet weergegeven worden. U kunt een map inklappen door de "-"
307 links van de naam aan te klikken en weer uitklappen door op het "+"-teken
308 te klikken.
309 <br><br>
310
311 <b>Toon klok in mappenbalk</b><br>
312 U kunt kiezen of u een klok wilt bovenaan de mappenlijst en hoe die eruit
313 zou moeten zien (Y=jaar, D=dag, H=uur, M=minuut, S=seconde). De optie
215e04bb 314 <B>Uur Format</B> geeft u de keuze tussen een 12- of 24-uur klok.
91d8a0f7 315 <br><br>
316
317 <b>Onthoud aantal zoekopdrachten</b><br>
318 Als u een mailbox doorzoekt, wordt de zoekopdracht opgeslagen zodat u die
215e04bb 319 later snel kunt herhalen. Hier kunt u aangeven hoeveel zoekopdrachten er maximaal worden opgeslagen.
58e63a56 320 <br><br>
321 </description>
322</section>
91d8a0f7 323
324<section>
325 <title>
215e04bb 326 Nieuw bericht opties
91d8a0f7 327 </title>
328 <description>
215e04bb 329 <b>Activeer afspelen geluid</b>
330 Selecteer 'Activeer afspelen geluid' om een geluid te laten horen als er een nieuw
331 bericht in uw mappen verschijnt. U kunt het geluid dat te horen zal zijn zelf specificeren.
332 <br><br>
333
334 <b>Controleer alle mappen, niet alleen INBOX</b>
335 De optie 'Controleer alle mappen, niet alleen INBOX' zal ALLE mappen op nieuwe
336 berichten controleren en niet alleen de INBOX.
337 <br><br>
338
339 <b>Controleer alleen RECENT </b>
340 Gebruik de optie 'Controleer alleen RECENT' om uitsluitend te controleren op berichten
341 die recent zijn. Recente berichten zijn berichten die net gearriveerd zijn en nog niet
342 bekeken of gecontroleerd zijn. Dit voorkomt dat u continu door popups of geluid wordt
343 lastig gevallen bij een nieuw bericht.
344 <br><br>
345 <b>Verander titelaanduiding </b>
346 De optie 'Verander titelaanduiding' zal in sommige browsers te titelaanduiding veranderen
347 bij een nieuw bericht.(Javascript is nodig en het werkt alleen met IE (Internet Explorer).
348 U zal geen fouten zien indien u een andere browser gebruikt.) Deze optie zal u altijd vertellen
349 of u nieuwe berichten hebt, zelfs al heeft u de optie Controleer alleen RECENT geactiveerd.
350 <br><br>
351 <b>Toon popupvenster bij nieuw bericht</b>
352 Selectie van 'Toon popupvenster bij nieuw bericht' zorgt voor activering van een popup indien er
353 een nieuw bericht in een van uw mappen verschijnt (Javascript is nodig!).
354 <br><br>
355
356 <b>Gebruik van geluiden</b>
357 Selecteer de geluiden die u wilt afspelen bij een nieuw bericht van de lijst met server bestanden.
358 De optie Gebruik lokale geluiden zal de het bestand afspelen dat in het veld Lokaal geluidsbestand
359 is aangegeven. Indien er geen geluid wordt gespecificeerd zal het systeem het standaardgeluid
360 gebruiken van de server.
361 <br><br>
362</description>
363</section>