Getting ready for 1.4.0 RC1
[squirrelmail.git] / help / nl_NL / compose.hlp
CommitLineData
58e63a56 1<chapter>
2 <title>
3 Opstellen
4 </title>
5 <summary>
6 Hiermee kunt u nieuwe e-mailberichten opstellen en versturen.
7 </summary>
8 <description>
9 <p>
215e04bb 10 Via de menu-optie <I>Nieuw bericht</I> komt u op de pagina waar u een
11 nieuw e-mailbericht kunt opstellen. Op deze pagina vindt u een aantal
12 velden en knoppen die hieronder beschreven staan. Afhankelijk van hoe u op de pagina
58e63a56 13 kwam, kan een aantal velden al ingevuld zijn.
14 </p>
15 </description>
16</chapter>
17
91d8a0f7 18<section>
19 <title>
20 Van
21 </title>
22 <description>
23 <p>
24 Dit veld wordt uitsluitend weergegeven als u meerdere identiteiten heeft
215e04bb 25 ingesteld (via het Opties, Persoonlijke instellingen menu). U
26 kunt hier kiezen welke identiteit u wilt gebruiken, met andere woorden,
27 welke naam en e-mailadres er als afzender voor dit e-mailbericht gebruikt moeten worden.
91d8a0f7 28 </p>
29 </description>
30</section>
31
58e63a56 32<section>
33 <title>
34 Aan
35 </title>
36 <description>
37 <p>
38 Het eerste veld is het <B>Aan:</B>-veld. Hier moet u het e-mailadres
39 invullen van degene(n) die u dit bericht wilt sturen. U kunt meerdere
40 adressen invullen, gescheiden door komma's. Ook kunt u op de knop
215e04bb 41 'Adressen' klikken om dit veld te vullen vanuit uw adresboek.
58e63a56 42 Het kan voorkomen dat de rij met adressen te lang wordt om in het veld
215e04bb 43 ineens te worden weergegeven; dit is geen probleem: u kunt gewoon doortypen.
58e63a56 44 Ook al wordt niet alles weergegeven, het bericht zal wel naar alle adressen
45 verstuurd worden.
46 </p>
47 </description>
48</section>
49
50<section>
51 <title>
52 Cc
53 </title>
54 <description>
55 <p>
56 Het volgende veld is het <B>Cc:</B>-veld. Cc staat voor Carbon Copy.
57 Hier kunt u e-mailadressen invullen waarnaar hetzelfde bericht
58 ook gestuurd wordt. Het verschil met het Aan:-veld is gevoelsmatig:
59 in het Aan:-veld vult u in aan wie het bericht gericht is, en bij Cc
215e04bb 60 degene die een kopie van het bericht ter informatie dient te ontvangen.
58e63a56 61 </p>
62 </description>
63</section>
64
65<section>
66 <title>
67 Bcc
68 </title>
69 <description>
70 <p>
71 BCC is een afkorting voor <B>B</B>lind <B>C</B>arbon <B>C</B>opy.
72 Dit veld kunt u gebruiken om iemand een kopie te sturen zonder dat
73 de ontvangers in de Aan: en Cc:-velden dit kunnen zien.
74 </p>
75 </description>
76</section>
77
78<section>
79 <title>
80 Onderwerp
81 </title>
82 <description>
83 <p>
215e04bb 84 Hier kunt u het onderwerp van uw e-mailbericht invoeren.
58e63a56 85 </p>
86 </description>
87</section>
88
89<section>
90 <title>
91 Adressen-knop
92 </title>
93 <description>
94 <p>
215e04bb 95 Deze knop opent het zoekscherm van uw het adresboek. Hier moet u
58e63a56 96 iets invullen om resultaten te krijgen. Als u alle adressen uit het adressenboek
91d8a0f7 97 wilt zien kunt u op <EM>Alle weergeven</EM> drukken. Het adresboek
58e63a56 98 heeft uitgebreide mogelijkheden die aan bod komen in een apart hoofdstuk in
99 deze handleiding.
100 </p>
101 </description>
102</section>
103
91d8a0f7 104<section>
105 <title>
106 Bewaar Concept-knop
107 </title>
108 <description>
109 <p>
110 Als u een bericht heeft opgesteld maar om een bepaalde reden nog niet
111 wilt versturen, kunt u op deze knop drukken om het op te slaan in de
112 <EM>Drafts</EM>-map. Als u het later daadwerkelijk wilt versturen, gaat
215e04bb 113 u naar deze folder, opent het bericht en u komt weer in het 'Nieuw Bericht'
91d8a0f7 114 scherm waar u verder kunt werken aan uw bericht.
115 </p>
116 </description>
117</section>
118
119<section>
120 <title>
121 Prioriteit
122 </title>
123 <description>
124 <p>
215e04bb 125 Hier kunt u een prioriteit voor uw bericht selecteren. Een bericht met een hoge prioriteit
126 zal anders worden weergegeven in het mailprogramma van de ontvanger.
91d8a0f7 127 </p>
128 </description>
129</section>
130
58e63a56 131<section>
132 <title>
133 Berichttekst
134 </title>
135 <description>
136 <p>
137 In het grote lege veld kunt u het eigenlijke bericht invoeren. Als
138 u een handtekeningbestand (signature)
215e04bb 139 heeft opgegeven verschijnt deze hier automatisch.
58e63a56 140 </p>
141 </description>
142</section>
143
144<section>
145 <title>
146 Bijlagen
147 </title>
148 <description>
149 <p>
215e04bb 150 Onderaan de pagina vindt u een gedeelte waar u bijlagen
151 (attachments) aan uw e-mailbericht kunt toevoegen. Het bestand dat u wilt toevoegen moet
58e63a56 152 op de computer staan waarop u werkt. U kunt op de Browse-knop klikken
153 om dit bestand te lokaliseren. Door op de <I>Voeg toe</I>-knop te klikken
215e04bb 154 wordt het bestand toegevoegd als bijlage aan uw e-mailbericht.
58e63a56 155 </p>
156 <p>
157 Zodra u minstens &eacute;&eacute;n bestand heeft toegevoegd is er nog
158 een knop beschikbaar. Hiermee kunt u bepaalde bijlagen weer verwijderen
159 als u ze toch niet mee wilt sturen.
160 <p>
161 </description>
162</section>