Updated help files for nl_NL
[squirrelmail.git] / help / nl_NL / addresses.hlp
CommitLineData
58e63a56 1<chapter>
2 <title>
215e04bb 3 Adresboek
58e63a56 4 </title>
5 <summary>
215e04bb 6 Een adresboek kan veel tijd en invoerwerk besparen. U kunt de
7 e-mailadressen van mensen waar u veel contact mee heeft eenmalig toevoegen, en
58e63a56 8 keer op keer gebruiken.
9 </summary>
10 <description>
11 <p>
215e04bb 12 Een adresboek kan veel tijd besparen. Regelmatig gebruikte e-mailadressen
13 kunt u hierin opslaan. Het Webmail adresboek heeft tevens ondersteuning
14 voor LDAP servers, dit zijn systemen die vaak binnen bedrijven en instellingen
15 gebruikt worden
58e63a56 16 om alle adressen binnen die organisatie beschikbaar te maken.
17 </p>
18 <p>
215e04bb 19 Als uw browser ondersteuning heeft voor JavaScript dan kunt u deze optie
20 in het instellingenmenu inschakelen. U krijgt dan een
21 nog beter overzichtelijk adresboek. Deze optie is echter niet noodzakelijk zodat het
22 Webmail adresboek ook werkt op als u gebruikt maakt van een browsers zonder
23 JavaScript-ondersteuning.
58e63a56 24 </p>
25 </description>
26</chapter>
27
28<section>
29 <title>
30 Korte naam
31 </title>
32 <description>
33 <p>
34 Hier kunt u een afgekorte maar herkenbare naam opgeven voor deze
35 persoon in uw adresboek.
36 </p>
37 </description>
38</section>
39
40<section>
41 <title>
42 E-mailadres
43 </title>
44 <description>
45 <p>
215e04bb 46 Hier moet u het volledige e-mailadres van de persoon invoeren. Een e-mailadres bestaat uit ten
58e63a56 47 minste een gedeelte voor het apenstaartje (de gebruikersnaam), het apenstaartje
48 zelf en het gedeelte daarachter (de domeinnaam, geeft de organisatie weer).
49 Bijvoorbeeld piet.klaassen@bedrijf.nl.
50 </p>
51 </description>
52</section>
53
54<section>
55 <title>
56 Info
57 </title>
58 <description>
59 <p>
215e04bb 60 Hier kunt u willekeurige informatie, bijvoorbeeld het telefoonnummer, van de betreffende
61persoon in opslaan.
62 De informatie wordt verder niet gebruikt bij het versturen van e-mail maar
63 kan u helpen herinneren wie iemand is.
58e63a56 64 </p>
65 </description>
66</section>
67
68<section>
69 <title>
70 Bewerk en Verwijder
71 </title>
72 <description>
73 <p>
74 Deze twee knoppen geven u de mogelijkheid om een adres te selecteren
215e04bb 75 en een van de bovengenoemde velden te bewerken, of de hele persoon
58e63a56 76 uit uw adressenboek te verwijderen. Om te Bewerken kunt u maar &eacute;&eacute;n
77 persoon tegelijk selecteren.
78 </p>
79 </description>
80</section>
81
82<section>
83 <title>
215e04bb 84 Toevoegen aan persoonlijk adresboek
58e63a56 85 </title>
86 <description>
87 <p>
88 Vul de velden in met de informatie zoals hierboven beschreven.
215e04bb 89 De eerste drie velden moeten verplicht ingevuld worden. De laatste twee velden
58e63a56 90 zijn optioneel.
91 </p>
92 </description>
93</section>
94
215e04bb 95