Updated help files for nl_NL
[squirrelmail.git] / help / nl_NL / FAQ.hlp
CommitLineData
58e63a56 1<chapter>
2 <title>
3 Frequently Asked Questions (FAQ)
4 </title>
5 <summary>
215e04bb 6 Dit hoofdstuk geeft antwoord op veel gestelde vragen (Frequently
7 Asked Questions, FAQ) over Webmail.
58e63a56 8 </summary>
9</chapter>
10
11<section>
12 <title>
13 Kan ik meerdere namen uit het adresboek tegelijk gebruiken?
14 </title>
15 <description>
16 <p>
215e04bb 17 Ja. Via de zoekoptie in het adresboek kunt u bij meerdere zoek resultaten, via de checkboxen
18 <I>Aan:</I>, of <I>Cc:</I> of <I>BCC</I>-veld de betreffende geadresserde selecteren.
19 Met <I>Alle</I> kunt u de <I>Aan:</I>, of <I>Cc:</I> of <I>BCC</I>-veld voor alle gevonden adressen
20 selecteren.
58e63a56 21 </p>
22 </description>
23</section>
24
25<section>
26 <title>
27 Kan ik namen direct vanuit een e-mail toevoegen aan het adresboek?
28 </title>
29 <description>
30 <p>
31 Nee. Momenteel kunt u nog geen namen direct uit een ontvangen e-mail
32 toevoegen aan het adresboek. U kunt wel het adres kopi&euml;ren naar
33 het klembord en vervolgens plakken in het adresboek. In de toekomst
34 zal deze functionaliteit wellicht toegevoegd worden.
35 </p>
36 </description>
37</section>
38
58e63a56 39<section>
40 <title>
41 Vanaf waar kan ik deze webmail gebruiken?
42 </title>
43 <description>
44 <p>
45 Vanaf elke computer met een internetverbinding.
46 </p>
47 </description>
48</section>
49
50<section>
51 <title>
52 Waarom zou ik webmail gebruiken in plaats van een normaal e-mailprogramma?
53 </title>
54 <description>
55 <p>
56 Webmail zal waarschijnlijk nooit een complete vervanger worden voor een
57 normaal e-mailprogramma. Echter, als u bij iemand op bezoek bent, op
58 vakantie, op uw werk of juist thuis, heeft u zo toegang tot uw e-mail
59 zonder dat u op die locatie een e-mailprogramma hoeft op te zetten.
215e04bb 60 Webmail is ontworpen om in deze zin een aanvulling te zijn op een
58e63a56 61 normaal e-mailprogramma.
62 </p>
63 </description>
64</section>
65
66<section>
67 <title>
215e04bb 68 Wie heeft SquirrelMail gemaakt?
58e63a56 69 </title>
70 <description>
71 <p>
215e04bb 72 SquirrelMail is een groot project waar veel mensen aan hebben bijgedragen.
73 Voor een lijst, zie onze website
74 <a href="http://www.squirrelmail.org" target=_top>www.squirrelmail.org</a>.
58e63a56 75 </p>
76 </description>
77</section>
215e04bb 78