Corrected a few typos.
[squirrelmail.git] / help / lt_LT / read_mail.hlp
CommitLineData
70c5cd53 1<chapter>
2 <title>
02e03d23 3 Pašto žinučių skaitymas
70c5cd53 4 </title>
5 <summary>
02e03d23 6 Gebėjimas skaityti pašto žinutes yra privaloma kiekvienos pašto
7 programos savybė. Squirrelmail turi kelias paprastas galimybes.
8 Šioje pagalbos sistemos dalyje jūs galite rasti, ką tokio ir kaip
70c5cd53 9 galima padaryti.
10 </summary>
11 <description>
12 <p>
02e03d23 13 Žinutės turinys yra parodomas spragtelėjus ant jos antraštės. Pašto
14 ir interneto adresai paprastai atrodo kaip nuorodos ir spragtelėję
15 ant jų jūs galite pradėti rašyti laišką arba nukeliauti į kokį nors
16 puslapį. Be to susijusios žinutės paprastai yra skiriamos spalviniais
17 kodais. Atsakymo į žinutę standartas yra pažymėti anktesnės žinutės
18 tekstus su ">" simboliu. Sąuirrelmail atpažįsta šį simbolį ir
19 nuspalvina visa kita tos eilutes tekstą kita spalva. Visa tai veikia
20 dviem lygiais (antra ir aukštesnė žinutė turės tą pačią spalvą). Be to
21 pasirodo dar viena meniu juosta, kuri leidžia ištrinti žinutę arba
22 grįžti į žinučių sąrašą. Taip pat pateikiamos judėjimo tarp žinučių
23 nuorodos bei galimybės atsakyti į žinutes arba jas persiųsti trečiam
70c5cd53 24 asmeniui.
25 </p>
26 </description>
27</chapter>
28
29<section>
30 <title>
02e03d23 31 Žinučių sąrašas
70c5cd53 32 </title>
33 <description>
34 <p>
02e03d23 35 Paspaudę čia jūs grįšite į žinučių sąrašą.
70c5cd53 36 </p>
37 </description>
38</section>
39
40<section>
41 <title>
02e03d23 42 Ištrinti
70c5cd53 43 </title>
44 <description>
45 <p>
02e03d23 46 Nuoroda leidžia ištrinti tą žinutę, kurią šiuo metu skaitote. Bus
47 ištrinta ne tik žinutė bet ir visi prie jos prikabinti failai. Todėl
48 jei nenorite prarasti tų dokumentų - nepamirškite jų parsisiųsti
49 arba netrinkite svarbių žinučių.
70c5cd53 50 </p>
51 </description>
52</section>
53
54<section>
55 <title>
02e03d23 56 Judėjimas
70c5cd53 57 </title>
58 <description>
59 <p>
02e03d23 60 Juostos viduryje yra judėjimo mygtukai. Nuoroda "Ankstesnis" parodys jums
61 žinutę, atėjusią anksčiau. Nuoroda veiks tik tuo atveju, jei atitinkama
62 žinutė egzistuos. Kitu atveju ji niekur neves ir bus neaktyvi.
70c5cd53 63 </p>
64 </description>
65</section>
66
67<section>
68 <title>
69 Kitas
70 </title>
71 <description>
72 <p>
02e03d23 73 Nuoroda "Kitas" naujesnę žinutę (laišką). Nuoroda veiks tik tuo atveju,
74 jei atitinkama žinutė egzistuos. Kitu atveju ji niekur neves ir bus neaktyvi.
70c5cd53 75 </p>
76 </description>
77</section>
78
79<section>
80 <title>
02e03d23 81 Persiųsti
70c5cd53 82 </title>
83 <description>
84 <p>
02e03d23 85 Nuoroda Persiųsti atidarys žinutės rašymo langą kuriame bus išvestas
86 laiško turinys atskirtas žyme "--Originali žinutė--". Fwd: bus įterptas
87 naujojo laiško temoje priešais senojo laiško temos pavadinimą. Visos kitos
88 atsiverusio puslapio opcijos atitiks standartinį žinučių rašymo puslapį
89 apie kurį yra parašytas atskiras pagalbos sistemos puslapis.
70c5cd53 90 </p>
91 </description>
92</section>
93
94<section>
95 <title>
96 Atsakyti
97 </title>
98 <description>
99 <p>
02e03d23 100 Paspaudę ant šios nuorodos jūs galite parašyti naują žinutę žmogui,
101 kuris atsiuntė jums laišką. "Re:" užrašas yra automatiškai pridedamas
102 prie ankstesnės žinutės pavadinimo. Senoji žinutė yra cituojama naujoje
103 po ">" simbolių. Atsakydami jūs galite rašyti tekstą bet kurioje žinutės
104 lango dalyje bei prikabinti papildomus priedus prie laiško.
70c5cd53 105 </p>
106 </description>
107</section>
108
109<section>
110 <title>
111 Atsakyti visiems
112 </title>
113 <description>
114 <p>
02e03d23 115 Visas taip pat kaip ir paprasto "Atsakyti" atveju, tik laišką gaus visi
116 kurių adresai yra laiško antraštėse.
70c5cd53 117 </p>
118 </description>
119</section>
120
121<section>
122 <title>
02e03d23 123 Peržiūrėti visas antraštes
70c5cd53 124 </title>
125 <description>
126 <p>
02e03d23 127 Nuoroda parodys pilnas laiško antraštes. Ten paprastai būna nurodyta,
128 per kur ėjo laiškas ir tam tikra tarnybinė laiško informacija.
70c5cd53 129 </p>
130 </description>
131</section>
132
133<section>
134 <title>
02e03d23 135 Parsisiųsti kaip failą
70c5cd53 136 </title>
137 <description>
138 <p>
02e03d23 139 Ši nuoroda leidžia išsaugoti laišką kaip paprasta tekstinį dokumentą
140 tame kompiuteryje su kuriuo jūs dirbate. Kartu bus išsaugota ir trumpa
141 laiško antraštė.
70c5cd53 142 </p>
143 </description>
144</section>
145
146<section>
147 <title>
148 Priedai
149 </title>
150 <description>
151 <p>
02e03d23 152 Bet kokie su laišku atėję priedai parodomi žemiau žinutės teksto. Kartu yra
153 nusakomas priedo tipas ir duodama nuoroda, kuri leidžia parsisiųsti prikabintą
154 failą arba jį peržiūrėti.
70c5cd53 155 </p>
156 </description>
157</section>