Corrected a few typos.
[squirrelmail.git] / help / lt_LT / main_folder.hlp
CommitLineData
70c5cd53 1<chapter>
2 <title>
02e03d23 3 Žinučių peržiūra
70c5cd53 4 </title>
5 <summary>
02e03d23 6 Vardas gali atrodyti keistas, tačiau tai tėra žinučių esančių konkrečiame
7 aplanke sąrašas
70c5cd53 8 </summary>
9</chapter>
10
11<section>
12 <title>
02e03d23 13 Žinučių peržiūros puslapis
70c5cd53 14 </title>
15 <description>
16 <p>
02e03d23 17 Kairėje pasirinkus kokį nors aplanką, dešinėje atsiranda žinučių
18 esančių tame aplanke sąrašas. Žemiau meniu esanti eilutė pasako
19 kurias žinutes jūs skaitote ir kiek jų yra iš viso..
70c5cd53 20 </p>
21 <p>
02e03d23 22 Pavyzdžiui: Žinučių peržiūra <B>20</B> iki <B>30</B> (45 viso).
70c5cd53 23 </p>
24 <p>
02e03d23 25 Atkreipkite dėmesį, kad bendras žinučių skaičius gali skirtis nuo
26 skaičiaus kairėje sekcijoje šalia aplanko vardo, kuris rodo tik
27 neperskaitytų žinučių skaičių.
70c5cd53 28 </p>
29 <p>
02e03d23 30 Toliau eina juosta su trim mygtukais. Kairėje yra išsiskleidžiantis meniu
31 su dabar užprenumeruotais aplankais. Bet kokia pažymėta žinutė gali būti
32 perkelta į pasirinktą aplanką paspaudus mygtuką "Perkelti". Vienu metu
33 galima perkelti kelias žinutes. Toliau eina žinučių trynimo mygtukas.
34 Pakanka pasirinkti nereikalingas žinutes ir paspausti "Ištrinti".
70c5cd53 35 </p>
36 <p>
02e03d23 37 Toliau eina juosta, aprašanti atskirus laukus į kuriuos skirtomi laiškai.
38 Šiuos antraštes suskirto žinučių sąrašą į atskiras dalis. "Nuo" pasako
39 laiško siuntėją arba su kieno vardu adresu atėjo laiškas. "Data" parodo,
40 kada atėjo laiškas. "Tema" pasako, ką siuntėjas norėjo pasakyti arba bent
41 jau tai kaip jis pavadino savo laišką. <b>Pastaba:</b> Tarp datos ir temos
42 stulpelių yra mažas bevardis stulpelis. Jame gali būti įrašyti "+", "!"
43 arba "A" simboliai. "+" reiškia, kad prie žinutės yra prikabintų failų.
44 "A" - kad jūs jau atsakėte į šį laišką. "!" - kad laiškas pažymėtas kaip
70c5cd53 45 skubus!
46 </p>
47 <p>
02e03d23 48 Likusią puslapio dalį užima žinučių sąrašas. Neperskaitytos žinutės yra
49 žymimos <B>riebiu</B> šriftu, tuo tarpu perskaitytos - paprastu. Kiekvienos
50 žinutės kairėje yra jos pasirinkimo laukas. Galima pasirinkti vieną ar kelias
51 žinutes ir atlikti su jomis aukščiau aprašytas manipuliacijas (trinti ar
52 perkelti į kitą aplanką).
70c5cd53 53 </p>
54 </description>
55</section>