Claus Jensen & Kent B. Hansen
[squirrelmail.git] / help / da_DK / search.hlp
CommitLineData
44c04631 1<chapter>
2 <title>
3 Søg
4 </title>
5 <summary>
6 Finder e-mails i en mappe ud fra et givent søgekriterie.
7 </summary>
8 <description>
9 <p>
10 Med dette stærke værktøj kan du søge i en mappe
11 efter beskeder, der opfylder helt bestemte kriterier i forskellige felter.
12 </p>
13 </description>
14</chapter>
15
16<section>
17 <title>
18 Overblik
19 </title>
20 <description>
21 <p>
22 Du vælger den mappe, du gerne vil søge i, indtaster de kriterier, der skal
23 være opfyldt, og vælger hvilket felt i beskeden, der skal opfylde
24 kriteriet. Når du klikker på "Søg"-knappen og sender din søgning afsted
25 vil der komme en liste frem med de beskeder, der opfylder din søgning.
26 Du kan i denne liste vælge en besked du gerne vil læse og læse den som
27 normalt.
28 </p>
29 <p>
30 Bemærk, at når du normalt læser beskeder og så vælger funktionen "Søg"
31 så vil den mappe, du netop nu læser beskeder fra, være den mappe, der som
32 standard er valgt til søgningen. Hvis du for eksempel sad og så på
33 oversigten over mappen "Venner" og så klikker "Søg", så vil "Venner"
34 allerede være valgt som den mappe, der skal søges i.
35 </p>
36 </description>
37</section>
38
39<section>
40 <title>
41 Hvad der kan søges i
42 </title>
43 <description>
44 <p>
45 Til venstre for indtastningsfeltet vil du se en liste over, hvilke
46 felter du kan søge i. Denne liste indeholder: Besked, Overalt, Emne, Fra,
47 CC, Til.
48 </p>
49 <p>
50 <b>Besked</b> - Søger gennem selve indholdet af en besked. Dette er den
51 del af en besked, hvor alt det vigtige normalt står.
52 </p>
53 <p>
54 <b>Overalt</b> - Denne mulighed søger over alt også i alle headerne for
55 en besked. Med mindre du er helt sikker på, at det er dette du gerne vil,
56 så er det det nok ikke. Denne mulighed kan returnere noget uventede
57 resultater.
58 </p>
59 <p>
60 <b>Emne</b> - Søger gennem emnelinien for beskederne.
61 </p>
62 <p>
63 <b>Fra</b> - Hvem beskeden er fra. Bemærk at dette kan være mere end det,
64 du umiddelbart kan se i oversigten. Normalt indeholder et "Fra"-felt både
65 navn og e-mail adresse, men SquirrelMail viser normalt kun navnet. Hvis
66 dit kriterie for søgningen opfyldes af e-mail adressen vil beskeden stadig
67 blive returneret som resultat selv om e-mail adressen ikke vises.
68 </p>
69 <p>
70 <b>Til</b> - Hvem beskeden blev sendt til. Dette kan være flere personer
71 og ikke nødvendigvis kun en enkelt e-mail adresse.
72 </p>
73 <p>
74 <b>Cc</b> - Det samme som "Til" men søger i stedet i dem, der stod i
75 feltet "Kopi til".
76 </p>
77 </description>
78</section>
79
80<section>
81 <title>
82 Forrige søgninger
83 </title>
84 <description>
85 Hvis denne funktion er slået til vil du på søgesiden kunne se en liste
86 over op til ni søgninger, du har foretaget for nylig, som du så kan
87 gentage hurtigt. Klik på søg ud for en søgning i listen for at gentage
88 den. Med linket "Gem" kan du flytte søgningen til listen "Saved searches"
89 hvor den vil forblive indtil du klikker på "Slet" ud for den. Hvis du
90 klikker på "Glem" ud for en søgning under Forrige søgninger vil den blive
91 fjernet fra listen.
92 </description>
93</section>