Claus Jensen & Kent B. Hansen
[squirrelmail.git] / help / da_DK / main_folder.hlp
CommitLineData
44c04631 1<chapter>
2 <title>
3 Beskedliste
4 </title>
5 <summary>
6 En liste over de e-mails, som ligger i en given mappe.
7 </summary>
8</chapter>
9
10<section>
11 <title>
12 Oversigt over beskeder
13 </title>
14 <description>
15 <p>
16 Når du har klikket på en mappes navn vil du i hovedvinduet komme til
17 oversigten over meddelelser i denne mappe. Under menulisten er der en
18 linie, der angiver hvilke beskeder, der netop nu bliver vist og hvor
19 mange der i alt er i mappen.
20 </p><p>
21 For eksempel: Viser beskederne <B>20</B> til <B>30</B> (i alt 45).
22 </p><p>
23 Bemærk at det totale antal af beskeder kan være forskelligt fra antallet
24 af ulæste beskeder, som er det tal, der er til højre for indbakken.
25 </p><p>
26 Det næste på skærmen er en liste med fire knapper. Til venstre er der en
27 liste. I denne liste er alle dine aktive mapper. Hvis du vælger en mappe
28 fra denne liste og klikker på "Flyt"-knappen vil alle markerede beskeder
29 blive flyttet til denne mappe. På denne måde kan du flytte flere beskeder
30 på én gang. Helt til højre er en "Slet"-knap, der bruges til at slette
31 beskeder. Du markerer bare de uønskede beskeder og klikker på knappen for
32 at slette dem. De to knapper til venstre for denne knap kan bruges til at
33 markere de valgte beskeder som enten læst eller ulæst.
34 </p><p>
35 En liste der indeholder tre felter (Fra, Dato og Emne) er det næste.
36 Disse overskrifter inddeler listen over beskeder i tre logiske kolonner.
37 Fra viser hvem der har sendt beskeden til dig, eller i det mindste den
38 e-mail adresse vedkommende benytter. Dato viser hvornår beskeden er sendt.
39 Emne er det emne, som afsenderen har givet beskeden. <b>Bemærk:</b>
40 Mellem Dato og Emne er der en smal kolonne uden overskrift. Heri kan der
41 stå "+", "!" eller "B". "+" betyder at der er vedhæftede filer ved
42 beskeden. "!" betyder, at beskeden er markeret med høj prioritet af
43 afsenderen. "B" betyder, at du har besvaret beskeden.
44 </p><p>
45 Herunder er så selve oversigten over beskeder. Bemærk at ulæste beskeder
46 er med <b>fed</B> skrift, mens beskeder, du allerede har læst, er med
47 normal skrift. Der er fire elementer på hver linie herunder. Helt til
48 venstre er et afkrydsningsfelt. Dette felt bruges til at markere beskeden,
49 så du kan udføre de tidligere omtalte funktioner på den (flytte, slette
50 eller markere som læst/ulæst). "Skift alle markeringer" linket vil
51 skifte alle disse felter på én gang.<BR>
52 I kolonnen under Fra er der skrevet hvem beskeden er fra. Herefter er
53 datoen og til sidst emnet.
54 </p>
55 <p>
56 Hvis du har mange beskeder vil oversigten blive delt ind i flere sider og
57 du vil som standard komme til den første side. For at se andre sider kan
58 du bruge "Forrige" og "Næste" linkene på siden. Du kan også klikke på et
59 tal for at gå direkte til en side (hvert tal repræsenterer en side).
60 Hvis du klikker på "Vis alle" vil sideopdelingen blive slået fra og alle
61 dine beskeder vil blive vist på én stor side.
62 </p>
63
64 </description>
65</section>