Claus Jensen & Kent B. Hansen
[squirrelmail.git] / help / da_DK / folders.hlp
CommitLineData
44c04631 1<chapter>
2 <title>
3 Mapper
4 </title>
5 <summary>
6 Du kan gemme dine e-mails i forskellige mapper. Dette er især nyttigt
7 hvis du har mange e-mails, og ønsker at organisere dem. Mappefunktionerne
8 lader dig håndtere dine mapper.
9 </summary>
10</chapter>
11
12<section>
13 <title>
14 Aktive mapper og mappelisten
15 </title>
16 <description>
17 <p>
18 Mapper der er aktive kan du se i den farvede mappeliste
19 til venstre (eller højre, hvis du har ændret indstillingerne).
20 Denne liste kan under indstillingerne sættes op til automatisk
21 at opdatere sit indhold. Øverst i listen er en overskrift. Herunder
22 er et link, der kan bruges til manuelt at opdatere listen med.
23 Dette link hedder sjovt nok "Opdatér mappeliste".
24 </p><p>
25 Den første mappe er din indbakke, der indeholder modtagne e-mails.
26 Tallet til højre for indbakke angiver, hvor mange <i>ulæste</I> e-mails
27 der er i indbakken. Under indbakken kan der være yderligere mapper og
28 undermapper. Farverne for mapperne kan ændres med indstillingen temaer.
29 </p>
30 </description>
31</section>
32
33<section>
34 <title>
35 Slet
36 </title>
37 <description>
38 <p>
39 Du kan slette en hvilken som helst mappe, som er i listen til venstre
40 for "Slet"-knappen. Denne liste indeholder <b>ikke</b> nødvendigvis alle
41 dine mapper. Mapper med et specielt formål som sendt eller
42 papirkurven kan ikke slettes, ligesom du naturligvis ikke kan slette
43 din indbakke.
44 </p>
45 </description>
46</section>
47
48
49<section>
50 <title>
51 Opret mappe
52 </title>
53 <description>
54 <p>
55 Du kan oprette nye mapper ved at indtaste det ønskede navn i
56 indtastningsfeltet og trykke på "Opret"-knappen. Hvis den nye mappe skal
57 være en undermappe til en eksisterende mappe kan du vælge mappen, den skal
58 placeres under, i listen nedenunder indtastningsfeltet.
59 </p>
60 <p>
61 På visse mailservere er der to forskellige typer mapper. Mapper, der kan
62 indeholde beskeder, og mapper, der kan indehold undermapper. Der er måske
63 et afkrydsningsfelt, der hedder "Lad denne mappe indeholde undermapper".
64 Hvis dette felt findes og du afkrydser det kan der kun være undermapper
65 under den nye mappe, hvis du ikke afkrydser det kan mappen i stedet for
66 kun indeholde beskeder.
67 </p>
68 </description>
69</section>
70
71<section>
72 <title>
73 Omdøb en mappe
74 </title>
75 <description>
76 <p>
77 Du kan omdøbe en hvilken som helst mappe, der forefindes i listen til
78 venstre for "Omdøb"-knappen. Bemærk at denne liste <b>ikke</b> indeholder
79 alle dine mapper. Af indlysende årsager kan du ikke omdøbe indbakke, sendt
80 og papirkurv mapperne.
81 </p>
82 </description>
83</section>
84
85<section>
86 <title>
87 Gør passiv/Gør aktiv
88 </title>
89 <description>
90 Definitioner:<br>
91 <i>Gør aktiv</i>: At registrere en mappe på mailserveren, så du kan
92 se mappens indhold i oversigten.<br>
93 <i>Gør passiv</i>: Det modsatte af "Gør aktiv". Dette afregistrerer
94 Mappen på mailserveren, så du ikke længere kan se den.<br>
95 <br><p>
96 Du kan vælge så mange mapper som du ønsker fra enten "Gør passiv" eller
97 "Gør aktiv" listen og herefter klikke på knappen under listen for enten
98 at gøre mapperne aktive eller passive. Du vil bemærke, at mapperne
99 herefter bliver flyttet til den anden liste. Du kan herefter naturligvis
100 gøre dem enten passive eller aktive igen.
101 </p>
102 </description>
103</section>