Changed Russian help encoding
[squirrelmail.git] / help / cy_GB / search.hlp
CommitLineData
ef7c0352 1<chapter>
2 <title>
3 Search
4 </title>
5 <summary>
6 Maen chwilio trwy ffolder am feini prawf penodol.
7 </summary>
8 <description>
9 <p>
10Trwy ddefnyddior offer buddiol yma, gallwch chwilio trwy ffolder penodol am feini prawf penodol syn cyfateb i benawdau
11maes gwahanol.
12 </p>
13 </description>
14</chapter>
15
16<section>
17 <title>
18 General Overview
19 </title>
20 <description>
21 <p>
22 Yr unig beth syn rhaid ei wneud yw dewis y ffolder y dymunwch ei chwilio, teipior meini prawf chwilio i mewn, ac yna de
23wis y rhan or neges y dymunwch ei chwilio. Pan fyddwch chin cyflwyno eich data, bydd y rhestr o negesau yn ymddangos o dan y
24ffurflen chwilio. Gallwch ddewis y neges y dymunwch edrych arni, ai darllen yn union fel neges arferol.
25 </p>
26 <p>
27 Sylwch mai eich ffolder gweithredol ar hyn o bryd fydd yr un diofyn i chwilio drwyddo pan fyddwch chin darllen negesau
28ac ynan mynd ir adran chwilio. Er enghraifft, os oeddech chin pori trwy eich ffolder "Friends" ac ynan clicio ar "Search", by
29dd "Friends" eisoes wedi ei dewis iw chwilio.
30 </p>
31 </description>
32</section>
33
34<section>
35 <title>
36 What to search through
37 </title>
38 <description>
39 <p>
40 Ir chwith or maes mewnbwn, fe welwch chi restr gwympo o fannau syn bosib eu chwilio. Maer rhain yn cynnwys: Body, Every
41where, Subject, From, Cc, To </p>
42 <p>
43 <b>Body</b> - Maen chwilio trwy gorff y neges. Dyma brif ran y neges lle maer deunydd pwysig wedi ei leoli.
44 </p>
45 <p>
46 <b>Everywhere</b> - Mae hwn yn chwilio popeth, yn cynnwys y pennawd cyfan ar gyfer y neges. Oni bai eich bod yn sicr ma
47i dymar hyn rydych chi ei eisiau, maen debyg nad dymar dewis i chi. Gall gynhyrchu canlyniadau na fyddech chin eu disgwyl fel
48 arfer.
49 </p>
50 <p>
51 <b>Subject</b> - Maen chwilio trwyr testunau am yr holl negesau. </p>
52 <p>
53 <b>From</b> - Y sawl sydd wedi anfon y neges. Sylwch y gallai hyn fod yn fwy nar hyn syn cael ei arddangos yn y rhestr
54ffolder. Mae maes "From" arferol yn cynnwys yr enw AR cyfeiriad e-bost, ond dim ond yr enw y bydd SquirrelMail yn ei arddango
55s fel arfer. Os yw eich meini prawf yn cyfateb ir cyfeiriad e-bost, ond nad ywn cael ei arddangos, bydd y neges honnon dal i
56ddychwelyd fel pe bae wedi cyfateb.
57 </p>
58 <p>
59 <b>To</b> - Y sawl yr anfonwyd y neges ato/ati. Gall hwn fod yn nifer o gyfeiriadau, ac nid ywn un cyfeiriad e-bost yn
60unig bob amser.
61 </p>
62 <p>
63 <b>Cc</b> - Yr un fath ‚ "To", ar wah‚n ir sawl y copÔwyd y neges iddo/iddi
64 </p>
65 </description>
66</section>
67
68<section>
69 <title>
70 Recent Searches
71 </title>
72 <description>
73 Os ydych chi wedi galluogir dewis yma, maer dudalen Search yn arddangos hefyd olwg cyffredinol o hyd at 9 och chwiliadau m
74wyaf diweddar iw cyrchun gyflym. Cliciwch ar Search y drws nesaf ir chwiliad a restrwyd er mwyn ei wneud eto. Trwy gyfrwng y
75cyswllt Save gallwch symud y chwiliad ir Saved Searches a fydd yn cael eu cadw hyd nes y byddwch chin pwyso Delete yn benodol
76. Cliciwch Forget i dynnu chwiliad or rhestr o chwiliadau diweddar.
77 </description>
78</section>