Changed Russian help encoding
[squirrelmail.git] / help / cy_GB / read_mail.hlp
CommitLineData
ef7c0352 1<chapter>
2 <title>
3 Reading an email message
4 </title>
5 <summary>
6Maer gallu i ddarllen neges e-bost yn un o nodweddion mwyaf sylfaenol unrhyw gleient e-bost. Fodd bynnag, mae gan Squir
7relMail nifer o nodweddion i chi ar gyfer yr adeg y byddwch yn darllen eich negesau. Mae hyn yn egluro beth y gall pob un oho
8nynt ei wneud.
9 </summary>
10 <description>
11 <p>
12Cliciwch ar destun post arbennig a bydd y neges honno yn cael ei dangos. Un peth y byddwch yn sylwi arno yw fod cyfeiri
13adau e-bost a chyfeiriadau gwe yn gysylltau byw fel y gallwch glicio arnynt ac anfon e-bost neu agor tudalen. Nodwedd arall a
14rbennig o hwylus yw fod llinynnau post wedi eu codio yn l lliw. Y dull safonol o ateb yw dyfynnur neges flaenorol > cyn po
15b llinell. Mae SquirrelMail yn gweld hyn ac yn eu codio yn l lliw. Bydd gan neges sydd wedi ei hateb liw gwahanol ar yr ateb
16 oi gymharu r testun newydd. Mae hwn yn gweithio ddwy haen i lawr. Mae bar dewislen arall yn cael ei gyflwyno yn awr o dan d
17dewisiadaur prif ddewislen. Maer bar yma mewn tair rhan. Ar yr ochr chwith gallwch ddileu neu ddychwelyd ir crynodeb. Yn y ca
18nol mae modd llywion uniongyrchol rhwng negesau. Ar y dde, mae swyddogaethau postio amrywiol yn cael eu cyflwyno.
19 </p>
20 </description>
21</chapter>
22
23<section>
24 <title>
25 Message List
26 </title>
27 <description>
28 <p>
29 Cliciwch ar y cyswllt yma i ddychwelyd ir ffolder y daethoch ohono.
30 </p>
31 </description>
32</section>
33
34<section>
35 <title>
36 Delete
37 </title>
38 <description>
39 <p>
40 Cliciwch ar y cyswllt yma i ddileur neges syn cael ei gwylio ar hyn o bryd. Mae pob atodiad syn perthyn i bost syn
41cael ei ddileu yn cael eu dileu hefyd. Gallwch atal atodiadau rhag cael eu colli trwy eu Llwytho i Lawr yn gyntaf (mae hyn yn
42 cael ei esbonio ymhellach ymlaen yn y bennod yma).<br>
43Yn y cyd-destun yma, mae dileun golygu y bydd y neges yn cael ei symud ir ffolder syn cael ei alwn Trash. Os ydych chi eisiau
44 cadwr neges wedir cyfan, edrychwch ar y ffolder Trash a symudwch y neges allan oddi yno.
45 </p>
46 </description>
47</section>
48
49<section>
50 <title>
51 Navigation
52 </title>
53 <description>
54 <p>
55Yng nghanol y bar mae botymau llywio. Bydd Previous yn gyswllt gweithredol os allwch ei ddefnyddio ac yn destun plaen f
56el arall. Bydd clicio ar y cyswllt yma yn dangos y neges flaenorol heb i chi orfod mynd yn l i edrych ar yr arddangosiad cry
57no o negesau. Maer un peth yn wir am y cyswllt Next a fydd yn eich symud ymlaen ir post syn dilyn yn syth ar l yr un yr ydyc
58h yn edrych arno.
59 </p>
60 </description>
61</section>
62
63<section>
64 <title>
65 Forward
66 </title>
67 <description>
68 <p>
69Ar y dde, bydd y cyswllt Forward, oi bwyso, yn agor y dudalen Compose syn cynnwys yr e-bost y buoch yn edrych arno or b
70laen mewn blwch testun o dan y tag "--Original Message--". Mae "Fwd:" wedi ei ychwanegu at y llinell destun wreiddiol ai osod
71 yn y maes cywir. Maer meysydd amrywiol ar gyfer anfon i gyfeiriad yn barod i chi eu llenwi. Gallwch osod y cyrchwr yn y blwc
72h testun er mwyn ychwanegu sylwadau ir testun sydd ynon barod. Gallwch ddefnyddior nodwedd atodiad hefyd.
73 </p>
74 </description>
75</section>
76
77<section>
78 <title>
79 Reply
80 </title>
81 <description>
82 <p>
83 ei ychwanegu at y llinell destun wreiddiol ai osod yn y maes testun. Unwaith eto, bydd testun y neges wreiddiol yn cael ei d
84dyfynnu yn y blwch testun. Y tro yma bydd y symbol ">" yn cael ei osod o flaen y testun gwreiddiol. Efallai y sylwch chi nad
85oes gan ran or testun gwreiddiol y symbol ">". Mae hyn oherwydd lapio llinell a gall fod nad oes modd ei osgoi. Ceisiwch osod
86 y gwerth <i>Wrap incoming text</i> yn y dudalen Options i rif mwy. Efallai y bydd hyn yn helpu. Gallwch wneud sylwadau mewn
87unrhyw ran or blwch testun yn ogystal r neges a ddyfynnwyd. Gallwch ddefnyddior nodwedd atodiad hefyd.
88 </p>
89 </description>
90</section>
91
92<section>
93 <title>
94 Reply All
95 </title>
96 <description>
97 <p>
98Yr un ywr stori yma r un am "reply" ac eithrior ffaith y bydd yr holl gyfeiriadau sydd wedi eu rhestru yn y pennawd y
99n derbyn y post.
100 </p>
101 </description>
102</section>
103
104<section>
105 <title>
106 View all headers
107 </title>
108 <description>
109 <p>
110Bydd hwn yn dangos y pennyn cyfan ar gyfer y neges e-bost. Mae hwn yn cynnwys y llwybr a ddilynodd y neges i gyrraedd y
111ma, a llawer o wybodaeth fanylach am y neges ei hun.
112 </p>
113 </description>
114</section>
115
116<section>
117 <title>
118 View Printable Version
119 </title>
120 <description>
121 <p>
122Os ydych chi eisiau argraffu neges, efallai yr hoffech chi glicio ar y cyswllt yma. Maen rhoi ffenest newydd i chi syn
123cynnwys y neges ond r holl wybodaeth a dewislenni dianghenraid wedi eu tynnu oddi yno, yn barod iw hargraffu. Bydd clicio ar
124 y botwm Print yn y ffenest yma yn gwneud hynny. Pwyswch Close i ddychwelyd ich neges.
125 </p>
126 </description>
127</section>
128
129<section>
130 <title>
131 Download this as a file
132 </title>
133 <description>
134 <p>
135Ar y gwaelod, yn union uwchben y bar botymau fe welwch chir cyswllt yma. Mae clicio ar y cyswllt yma yn fodd i chi gadw
136 e-bost ar eich gyrrwr caled lleol fel neges destun blaen. Bydd pennawd syml wedi ei atodi i frig y neges hefyd.
137 </p>
138 </description>
139</section>
140
141<section>
142 <title>
143 Attachments
144 </title>
145 <description>
146 <p>
147 Bydd unrhyw atodiadau a anfonwyd ag e-bost a dderbyniwyd yn cael ei ddangos ar waelod y neges mewn blwch lliw. Cyflwyni
148r y ffeil fel cyswllt disgrifiad or math o ffeil ydyw ir dde ohono. Bydd clicio ar enwr ffeil naill ain dangos yr atodiad n
149eun cyflwyno deialog wedi ei lwytho i lawr gan ddibynnu ar ba fath o ffeil ydyw. Os ydych chi eisiau llwythor ffeil i lawr (y
150n hytrach nag edrych arno o bosib), cliciwch ar y cyswllt "download" ar yr ochr dde.
151<BR>
152 Os yw eich porwr gwe yn cynnal y drefn edrych ar y math o atodiad ffeil, bydd cyswllt arall, sef "view" yn cael ei ardd
153angos syn dangos y ffeil yn eich porwr.
154 </p>
155 </description>
156</section>