Changed Russian help encoding
[squirrelmail.git] / help / cy_GB / main_folder.hlp
CommitLineData
ef7c0352 1<chapter>
2 <title>
3 Message Index
4 </title>
5 <summary>
6 Efallai fod yr enwn swnion gymhleth, ond dim ond y rhestr o negesau
7 ebost sydd mewn ffolder arbennig yw hyn.
8 </summary>
9</chapter>
10
11<section>
12 <title>
13 The Message Index
14 </title>
15 <description>
16 <p>
17 Wedi i chi glicio ar ffolder, byddwch yn cael eich arwain (yn y
18 ffrâm dde) ir mynegai negesau. Mae hwn yn rhestru neges
19 au yn y ffolder wedi ei dewis. O dan y ddewislen mae llinell
20 syn eich hysbysu pa bost rydych chin edrych arno yn rhifol a
21 beth yw eich cyfanswm
22 </p><p>
23 Er enghraifft: Edrych ar negesau <B>20</B> i <B>30</B> (cyfanswm o 45).
24 </p><p>
25 Sylwch y gall cyfanswm nifer y negesau fod yn wahanol i nifer
26 y post nad yw wedi ei ddarllen, sydd ir dde or prif ffolder post.
27 </p><p>
28 Yn nesaf at hynny mae bar yn cynnwys pedwar botwm. Ar yr ochr chwith
29 mae blwch rhestr gwympo. Maer blwch yn rhestrur ffolderi yr ydych
30 wedi tanysgrifio amdanynt ar hyn o bryd. Bydd unrhyw neges wedi ei
31 dewis yn cael ei symud ir ffolder a ddewiswyd pan wthiwch fotwm
32 Move. Gallwch symud mwy nag un neges ar unwaith. Ir dde pellaf
33 or bar yma mae botwm syn cael ei ddefnyddio i ddileu negesau wedi
34 eu dewis. Yr unig beth syn rhaid ei wneud yw dewis Junk Mail a
35 phwysor botwm. Ir chwith or botwm Delete mae dau fotwm syn fodd
36 i chi farcio negesau wedi eu dewis naill ai fel Read neu Unread.
37 </p><p>
38 Yn dilyn hynny daw bar yn cynnwys tri maes (From, Date a Subject).
39 Maer penawdau yma yn gwahanur tabl negesau yn rhannau rhesymegol.
40 Mae From yn dweud wrthych chi pwy sydd wedi anfon y neges,
41 neu o leiaf o ba gyfeiriad ebost y daeth. Mae Date yn dangos
42 y diwrnod yr anfonwyd yr ebost. Mae Subject yn dangos y gair
43 a deipiodd y sawl syn ei anfon yn destun. <b>Sylwch</b>: Rhwng
44 y colofnau Date a Subject mae colofn fechan nad ywn cynnwys
45 label. Gallai fod +, ! neu A yno. Os welwch chir + mae hyn yn
46 golygu fod gan y neges atodiadau; os welwch chir A, mae hynnyn
47 golygu eich bod wedi ateb y neges, ac os welwch chir !, yna
48 roedd y neges wedi ei marcio fel un brys!
49 </p><p>
50 Yr hyn syn weddill ywr tabl negesau ei hun. Byddwch yn sylwi
51 fod negesau nad ydych wedi eu darllen mewn llythrennau trwm
52 tra bo negesau yr edrychwyd arnynt mewn testun arferol. Maer
53 tabl yma yn cynnwys pedwar maes. Ar y chwith pellaf mae blwch
54 dewis. Oi ddewis, bydd y neges ar yr un llinell yn dilyn yr
55 un drefn weithredu ag a drafodwyd or blaen (symud, marcio,
56 darllen, heb ddarllen a dileu). Maer cyswllt Toggle
57 All ar frig y rhestr yn fodd i chi wirior holl flychau
58 dewis ar unwaith.
59 <br>
60 O dan y pennawd From bydd enwr sawl a anfonodd y neges wedi
61 ei restru. Fawr o syndod meddech chi! Ond cofiwch, does dim
62 rhaid i chi ddarllen hwn! Y dyddiad syn cael ei restru
63 nesaf ac, yn olaf, y testun.
64 </p>
65 <p>
66 Os yw eich blwch post yn cynnwys nifer o negesau, bydd y
67 rhestr yn cael ei rhannu ar draws mwy nag un dudalen heb i
68 chiorfod wneud dim, a bydd y dudalen gyntaf yn cael ei
69 harddangos. I edrych ar y tudalennau eraill, defnyddiwch y
70 cysylltau Previous a Next ar frig y rhestr negesau ac ar
71 ei gwaelod. Gallwch hefyd neidio i dudalen benodol trwy glicio
72 ar un or rhifau (mae pob un y cynrychioli tudalen). Os cliciwch
73 chi ar Show All byddwch yn analluogir tudalennu (paginating), a
74 bydd yr holl negesau yn cael eu harddangos ar un dudalen fawr.
75 </p>
76
77 </description>
78</section>