Changed Russian help encoding
[squirrelmail.git] / help / cy_GB / folders.hlp
CommitLineData
ef7c0352 1<chapter>
2 <title>
3 Folders
4 </title>
5 <summary>
6 Gallwch storio negesau mewn gwahanol ffolderi. Mae hyn yn arbennig
7 o ddefnyddiol os oes gennych chi lawer o e-bost ac eisiau cadw
8 trefn arno. Maer dewis Folders yn fodd i chi drin eich ffolderi.
9 </summary>
10</chapter>
11
12<section>
13 <title>
14 Subscribed Folders and the Left Frame
15 </title>
16 <description>
17 <p>
18 Maer ffolderi sydd wedi cael eu tanysgrifio ar hyn o bryd wedi eu rhestru yn y man sydd wedi ei liwio ar y chwith. Gall
19wch osod y ffrâm yma i adnewyddun awtomatig yn y dudalen Options. Ar frig y ffrâm chwith mae pennawd mawr, amlwg. Os oes newi
20diadau wedi eu gwneud ir ffolderi a danysgrifiwyd trwy ddefnyddior eitem dewislen ffolderi, gallwch adnewyddur rhestr yma trw
21y ddefnyddior cyswllt o dan y teitl. Teitl y cyswllt yma yw refresh folder list.
22 </p><p>
23 Post sydd wedi ei dderbyn sydd yn y ffolder cyntaf a restrir. Ir dde or ffolder cyntaf mae rhif mewn cromfachau( ) syn
24dangos sawl e-bost sydd <i>heb eu darllen</i>. Maer nifer yman debygol o fod yn wahanol i gyfanswm yr e-byst syn cael eu hard
25dangos yn y ffrâm dde. O dan y prif ffolder maen debyg y gwelwch chi ffolderi neu is-ffolderi eraill. Bydd lliwiaur ffolderi
26yma yn newid yn ôl y themâu y byddwch yn eu dewis yn y dudalen Options.
27
28 </p>
29 </description>
30</section>
31
32<section>
33 <title>
34 Delete
35 </title>
36 <description>
37 <p>
38 Gallwch ddileu unrhyw ffolder sydd wedi ei harddangos yn y blwch rhestr gwympo ir chwith or botwm Delete. Sylwch na fyd
39d y rhestr yma yn cynnwys yr holl ffolderi syn cael eu harddangos efallai. Allwch chi ddim dileu ffolderi arbennig fel eich f
40folder Sent neu Trash, ac ni allwch ddileu INBOX wrth gwrs.
41 </p>
42 </description>
43</section>
44
45
46<section>
47 <title>
48 Create
49 </title>
50 <description>
51 <p>
52Dim ond teipior enw rydych chin ei ddymuno i mewn ir blwch testun a phwysor botwm Create sydd angen ei wneud i greu ffo
53lderi. Os ydych chi eisiau ir ffolder yma fod yn is-ffolder o un arall, gallwch ddewis honno yn y blwch cwympo gydar rhestr o
54 ffolderi.
55 </p>
56 <p>
57 Ar rai gweinyddwyr post, mae dau fath o ffolder. Mae un syn cynnwys negesau, ac un syn cynnwys ffolderi. Efallai y gwel
58wch ddewis or enw Let this folder contain subfolders. Os welwch chi hynny ai archwilio, dim ond ffolderi y bydd y ffolder a g
59rëwch yn gallu ei ddal, ac nid unrhyw negesau. Fel arall, dim ond negesau y byddwch chin gallu eu storio ynddi, a dim ffolder
60i.
61 </p>
62 </description>
63</section>
64
65<section>
66 <title>
67 Rename
68 </title>
69 <description>
70 <p>
71Gallwch ailenwi unrhyw ffolder sydd wedi ei harddangos yn y blwch rhestr gwympo ir chwith or botwm Rename. Sylwch <b>na
72</b> all y rhestr yma gynnwys yr holl ffolderi sydd wedi eu harddangos yn y ffrâm chwith. Am resymau amlwg, allwch chi ddim a
73ilenwir ffolderi Sent, Trash na INBOX.
74 </p>
75 </description>
76</section>
77
78<section>
79 <title>
80 Unsubscribe and Subscribe
81 </title>
82 <description>
83 Diffiniadau:<br>
84 <i>Tanysgrifio</i>: Cofrestru ffolder âr gweinyddwr post, gan eich
85 galluogi chi iw weld yn y rhestriadau ffolderi.
86 <br><i>Dad-danysgrifio</i>: Y gwrthwyneb i danysgrifio. Mae hwn yn
87 dad-danysgrifio ffolder or gweinyddwr post.
88 <br><p>
89 Gallwch ddewis cymaint o ffolderi ag y dymunwch, naill ai or blwch tanysgrifio neur blwch dad-danysgrifio, yna cliciwch
90 ar y botwm o dan y blwch er mwyn i hyn ddigwydd. Byddwch yn sylwi fod y ffolderin symud ir blwch arall. Yna gallwch ail-dany
91sgrifio iddynt, neu ddad-danysgrifio eto fel y dymunwch.
92 </p>
93 </description>
94</section>