Changed Russian help encoding
[squirrelmail.git] / help / cy_GB / compose.hlp
CommitLineData
ef7c0352 1<chapter>
2 <title>
3 Compose
4 </title>
5 <summary>
6 Maer nodwedd yma yn fodd i chi anfon negesau i wahanol bobl o SquirrelMail.
7 </summary>
8 <description>
9 <p>
10 Bydd y ddewislen Compose yn mynd chi i dudalen Compose newydd. Yma
11 byddwch yn dod o hyd i sawl maes ac un neu ddau o fotymau. Gan ddibynnu
12 ar sut y gwnaethoch chi gyrraedd y man gweld Compose, efallai y bydd
13 rhai or meysydd yma wedi cael eu llenwin barod.
14 </p>
15 </description>
16</chapter>
17
18<section>
19 <title>
20 From
21 </title>
22 <description>
23 <p>
24 Dim ond os byddwch chi wedi galluogi mwy nag un dynodiad (trwyr
25 ddewislen Options, Personal Preferences) y bydd y maes <b>From:</b> yn
26 cael ei arddangos. Os ydych chi wedi gwneud hyn gallwch ddewis pa
27 ddynodiad yr hoffech chi ei ddefnyddio, h.y. pa enw a chyfeiriad
28 e-bost syn ymddangos fel y llinell From ar eich negesau.
29 </p>
30 </description>
31</section>
32
33<section>
34 <title>
35 To
36 </title>
37 <description>
38 <p>
39 Yn dilyn y maer maes <b>To:</b>. Yn y maes yma dylech deipio
40 cyfeiriad e-bost yr unigolyn neur bobl rydych chin anfon y neges
41 atynt. Gallwch deipio cynifer o gyfeiriadau ag y dymunwch, gan
42 eu gwahanu ag atalnod. Gallwch hefyd bwysor botwm "Addresses" i
43 lenwir maes. Peidiwch phoeni os nad ywr cyfeiriad cyflawn yn
44 cael ei arddangos. Mae hyd y maes yn un penodol, ond bydd popeth
45 a rowch chi i mewn ynddo yn cael ei ddefnyddio, er y gall sgrolio
46 ir dde neu ir chwith.
47 </p>
48 </description>
49</section>
50
51<section>
52 <title>
53 Cc
54 </title>
55 <description>
56 <p>
57 Yn dilyn hwnnw y maer maes <b>CC:</b>. Talfyriad am <b>C</b>arbon
58 <b>C</b>opy yw CC. Os ydych chi eisiau anfon copi or neges i rywun
59 arall dyma lle y byddech chin gwneud hynny. Meddyliwch am hyn yn
60 yr un modd ag y mae memo yn cael ei osod. Gallwch gynnwys cynifer
61 o bobl ag y dymunwch yn y meysydd <b>To:</b>, <b>CC:</b>, a
62 <b>BCC:</b>. Dim ond y bobl syn cael eu heffeithion uniongyrchol
63 gan y neges fyddai yn y maes <b>To:</b> tra byddair rhai syn
64 derbyn y neges er gwybodaeth yn unig o bosib yn y meysydd
65 <b>CC:</b> a <b>BCC:</b>.
66 </p>
67 </description>
68</section>
69
70<section>
71 <title>
72 Bcc
73 </title>
74 <description>
75 <p>
76 Talfyriad am <b>B</b>lind </b>C</b>arbon <b>C</b>opy yw BCC.
77 Defnyddiwch hwn i anfon copi or e-bost i rywun <i>heb</i> ir rhai
78 y mae eu henwau yn y meysydd <b>To:</b> neu <b>CC:</b> wybod amdano.
79 </p>
80 </description>
81</section>
82
83<section>
84 <title>
85 Subject
86 </title>
87 <description>
88 <p>
89 Teipiwch bennawd perthnasol yma. Cofiwch, gall e-bost arbed
90 llawer iawn o amser ac un rheswm allweddol am hyn yw pennawd
91 testun cywir.
92 </p>
93 </description>
94</section>
95
96<section>
97 <title>
98 Addresses Button
99 </title>
100 <description>
101 <p>
102 Bydd y botwm yma yn agor y llyfr cyfeiriadau wedi i flwch
103 chwilio gael ei gyflwyno.. Maen rhaid i chi deipio rhywbeth i
104 mewn ir blwch chwilio er mwyn cael canlyniad. Os ydych chi
105 angen yr holl gyfeiriadau yn y llyfr cyfeiriadau, pwyswch y
106 botwm List All. Mae gan y llyfr cyfeiriadau gymaint o
107 swyddogaethau fel ei fod yn haeddu ei adran ei hun. Mae mwy o
108 wybodaeth fanwl ar gael yn y bennod Cyfeiriadau.
109 </p>
110 </description>
111</section>
112
113<section>
114 <title>
115 Save Draft button
116 </title>
117 <description>
118 <p>
119 Os fuoch chin cyfansoddi neges ac nad ydych chin barod iw anfon
120 eto am ryw reswm, gallwch ddefnyddior botwm yma i gadwr
121 neges yn y ffolder Drafts. Os fyddwch chi eisiau cwblhaur neges
122 yn ddiweddarach ai anfon allan, ewch ir ffolder Drafts, agorwch
123 y neges a byddwch yn dychwelyd ir dudalen Compose lle mae eich
124 neges wedi ei llenwi i mewn.
125 </p>
126 </description>
127</section>
128
129<section>
130 <title>
131 Priority
132 </title>
133 <description>
134 <p>
135 Os yw gweinyddwr eich system wedi ei alluogi, bydd rhestr gwympo
136 or enw "Priority" ar gael ir dde or botymau. Dyma lle gallwch
137 ddewis pa mor bwysig ywr neges. Gallai neges blaenoriaeth uchel
138 gael ei chyflwyno mewn dull gwahanol gan raglen bost y sawl syn
139 ei dderbyn. Sylwch y bydd gor-ddefnyddior swyddogaeth yma yn
140 golygu na fydd yn cael yr un effaith.
141 </p>
142 </description>
143</section>
144
145<section>
146 <title>
147 Message Body
148 </title>
149 <description>
150 <p>
151 Diben y blwch mawr gwag yw cynnwys unrhyw beth y dymunwch ei roi
152 ynddo. Os oes ffeil lofnod wedi ei chadw bydd honnon ymddangos
153 yma hefyd. Dyma lle rydych yn teipio prif ran eich neges.
154 </p>
155 </description>
156</section>
157
158<section>
159 <title>
160 Attach
161 </title>
162 <description>
163 <p>
164 Ar waelod y dudalen Compose, maer nodwedd yma yn eich galluogi
165 i gynnwys ffeil gydach e-bost. Rhaid ir ffeil yma fod wedi ei
166 lleoli ar eich peiriant neu rwydwaith <i>lleol</i> os am ei
167 atodi. Mae botwm pori ar gael felly gallwch chwilio drwy
168 strwythur eich cyfeiriaduron a chlicio ar y ffeil sydd iw
169 chynnwys. Fel arall gallwch deipion uniongyrchol i mewn ir
170 maes atodi os ydych chin gwybod beth yw enwr llwybr cyfan
171 ac union enwr ffeil. Y cyfan sydd yn rhaid i chi ei wneud yw
172 pwysor botwm Add i restrur ffeil a ddewiswyd yn atodiad a
173 bydd yn ymddangos oddi tano.
174 </p>
175 <p>
176 Unwaith y bydd un ffeil o leiaf yn cael ei chyflwyno iw hatodi
177 bydd botwm arall yn dod ir golwg. Gallwch ddileu un ffeil neu
178 ragor a atodwyd trwy ddewis y ffeil neu ffeiliau tramgwyddus a
179 phwysor botwm dileu atodiadau. a ddewiswyd.
180 <p>
181 </description>
182</section>