Changed Russian help encoding
[squirrelmail.git] / help / cy_GB / basic.hlp
CommitLineData
ef7c0352 1<chapter>
2 <title>
3 Introduction to SquirrelMail
4 </title>
5 <summary>
6 Mae SquirrelMail yn fodd o archwilio eich E-Bost dros y We Fyd Eang.
7 </summary>
8 <description>
9 <p>
10 Felly beth yn union yw
11 <A HREF="http://www.squirrelmail.org/index.php3?from=1">SquirrelMail</A>
12 Rhyngwyneb gwe i e-bost sydd wedi ei ysgrifenny yn PHP4
13 <A HREF="http://www.php.net">PHP4</A>. Cafodd ei gynllunio er
14 mwyn eich galluogi chi i gael mynediad at e-bost trwy eich gweinyddwr
15 o unrhyw le yn y byd trwy gyfrwng y We. Gallwch gael mwy o
16 wybodaeth yngln â sut yn union y maen gwneud hyn ar protocol IMAP
17 <A HREF="http://imap.org">yma</A>.
18 </p>
19 </description>
20</chapter>
21
22<section>
23 <title>
24 The Basics
25 </title>
26 <description>
27 <p>
28 Os mai dim ond cwestiwn byr sydd gennych chi, efallai yr hoffech
29 chi edrych ar y cwestiynau syn cael eu gofyn yn aml (FAQ).
30 </p>
31 <p>
32 Mae SquirrelMail wedi ei osod mewn dwy brif ran a elwir yn
33 fframiau. Maer ffrâm ar y chwith yn rhestrur ffolderi sydd wedi
34 cael eu tanysgrifio ar hyn o bryd. Gallwch ddod o hyd i ragor o
35 wybodaeth am y ffrâm chwith o dan yr adran "Folders" yn y
36 ddogfennaeth gymorth yma.
37 </p>
38 <p>
39 Ar y dde y bydd y rhan fwyaf o bethaun digwydd. Mae bar
40 dewislen ar frig y dudalen. Bydd Sign out yn eich allgofnodi or
41 rhaglen yn ddiogel pan fyddwch chi wedi gorffen. Maer Current
42 Folder yn dangos pa un or ffolderi a restrwyd yn y ffrâm chwith
43 yr ydych chi ynddo ar hyn o bryd. Yn union wedi i chi logio i
44 mewn, bydd eich INBOX yn cael ei ddangos wedi ei osod ymlaen llaw.
45 </p>
46 <p>
47 O dan y bar uchaf mae rhes o ddewisiadau dewislen:
48 <ul>
49 <li><b>Compose</b> - Llunio ac anfon e-bost all gynnwys atodiadau.
50 <li><b>Addresses</b> - Maen cynnwys rhestr o gyfeiriadau sydd yn eich llyfr cyfeiriadau personol chi.
51 <li><b>Folders</b> - e popeth syn ymwneud â thrin ffolderin digwydd yma. Gallwch ddileu, creu, ailenwi, tanysgrifio neu ddad-danysgrifio ffolderi
52 <li><b>Options</b> - Newid gosodiadau o ran sut y mae SquirrelMail yn ymateb ac yn edrych.
53 <li><b>Search</b> - Gyda chymorth yr offer yma, gallwch chwilio trwy flwch post am feini prawf penodol.
54 <li><b>Help</b> - Dyma lle rydych chin barod!
55 </ul>
56 </p>
57 </description>
58</section>