Changed Russian help encoding
[squirrelmail.git] / help / cy_GB / addresses.hlp
CommitLineData
ef7c0352 1<chapter>
2 <title>
3 Addresses
4 </title>
5 <summary>
6 Gall llyfrau cyfeiriadau arbed llawer o amser a gwaith teipio.
7 Gallwch gynnwys cyfeiriadaur bobl y byddwch yn ysgrifennu
8 atynt amlaf ynddynt, au hailddefnyddio drosodd a throsodd.
9 </summary>
10 <description>
11 <p>
12 Mae llyfrau cyfeiriadau yn nodwedd gwych o ran arbed amser.
13 Gallwch storio cyfeiriadau y byddwch yn eu defnyddion aml yma.
14 Mae gweinyddwyr LDAP (syn cael eu defnyddion aml gan gwmnau
15 a phrifysgolion er mwyn gwneud cyfeiriadau ledled y sefydlia
16 d yn hawdd iw cael) yn cael eu cynnal hefyd.
17 </p>
18 <p>
19 Os yw eich Porwr yn cynnal Javascript yna efallai y byddwch
20 chi eisiau galluogir llyfr cyfeiriadau JavaScript o dan yr
21 eitem ddewislen Options. Mae hwn yn beth bach gwirioneddol
22 hwylus syn neidio i fyny. Mae rhestri cyfeiriadau mewn HTML
23 pur yn cael eu cynnal felly gall porwyr nad ydynt yn cael eu
24 cynnal gan Javascript ddefnyddio SquirrelMail heb golli
25 unrhyw un or swyddogaethau.
26 </p>
27 </description>
28</chapter>
29
30<section>
31 <title>
32 Nick Name
33 </title>
34 <description>
35 <p>
36 Rhowch enw cyfarwydd yma. Rhywbeth i roi proc ich cof. Unrhyw
37 beth a fydd yn rhoi syniad cywir i chi o ran pwy syn berchen
38 y cyfeiriad ebost yma.
39 </p>
40 </description>
41</section>
42
43<section>
44 <title>
45 Email Address
46 </title>
47 <description>
48 <p>
49 Rhaid i hwn fod yn gyfeiriad ebost llawn cymwysedig yr
50 unigolyn hwnnw. Fydd dyfalun da i ddim i chi yma. Mae tair
51 rhan i gyfe iriad ebost. Yn gyntaf y maer hyn syn nodir
52 derbynnydd, "johnq" er enghraifft. Yn dilyn hynny y maer adran
53 enw parth, allai fod ar ffurf "tayloru". Yn olaf dawr parth
54 ar y lefel uchaf, allai fod yn un o lwyth o bethau fel au,
55 cc, us, com, org, net neu allai edrych fel edu. Felly os rown
56 nir holl bethau hynny at ei gilydd maen rhaid iddo fod ar
57 ffurf johnq@tayloru.edu. Os yw hyn yn anghywir rydych chin
58 debygol o gael eich post yn l ar ffurf neges wedi adlamu.
59 </p>
60 </description>
61</section>
62
63<section>
64 <title>
65 Info
66 </title>
67 <description>
68 <p>
69 Dyma faes arall lle y gallwch roi rhywbeth ynddo ich atgoffa
70 pwy ywr unigolyn. Mae hwn wedi ei lunio i fod yn hwy nar
71 "Llysenw". Er enghraifft, os ydych chin cyfarfod chyswllt
72 busnes, gallech roi Cyfarfod yn y Symposiwm Tomatos.
73 </p>
74 </description>
75</section>
76
77<section>
78 <title>
79 Edit or Delete
80 </title>
81 <description>
82 <p>
83 Maer ddau fotwm yman eich galluogi chi i ddewis un
84 cyfeiriad unigol ac yna newid unrhyw un or meysydd uchod,
85 neu ddileur cofnod yn gyfangwbl. Dim ond un cofnod y gallwch
86 ei ddewis ar un tro ar gyfer y botwm edit.
87 </p>
88 </description>
89</section>
90
91<section>
92 <title>
93 Add to Personal address book
94 </title>
95 <description>
96 <p>
97 Llenwch y meysydd fel ag y maent wedi eu rhestru. Rhaid llenwir
98 tri cyntaf (Llysenw, cyfeiriad E-bost, ac Enw cyntaf). Maer
99 Cyfenw ar Wybodaeth ychwanegol yn ddewisol.
100 </p>
101 </description>
102</section>
103
104<section>
105 <title>
106 LDAP
107 </title>
108 <description>
109 <p>
110 Mae LDAP yn brotocol ar gyfer storio deunydd yn unedig a
111 chanolog ac i gael gafael ar wybodaeth o bell. Er
112 enghraifft, gallai prifysgol ddefnyddio LDAP fel yr un man
113 lle y mae cyfeiriadau pob myfyriwr, aelod o staff a
114 chyfadrannau yn cael eu storio au rhoi o fewn cyrraedd. Os
115 yw wedi ei ffurfweddu i ddefnyddio gweinyddwr LDAP y
116 brifysgol, gallai SquirrelMail wedyn restru pob cyfeiriad
117 ebost ar y campws (ynghyd r meysydd llyfrau cyfeiriadau
118 eraill os ydynt ar gael). Maer modd y mae SquirrelMail yn
119 defnyddio LDAP yn wirioneddol nerthol yn yr ystyr ei fod
120 yn <i>cyfuno</I> eich llyfr cyfeiriadau lleol ar wybodaeth am
121 gyfeiriadau ar weinyddwr yr LDAP i gyflwynor holl wybodaeth
122 fel pe bae yn un llyfr cyfeiriadau unigol.
123 </p><p>
124 Gallwch ffurfweddur gosodiad LDAP i ddefnyddio unrhyw
125 weinyddwr LDAP, neu ei analluogi fel nodwedd yn gyfangwbl.
126 Bydd angen i chi siarad gweinyddwr eich system yngln r
127 nodwedd yma os oes gennych gwestiynau penodol.
128 </p><p>
129 Mae gosodiadau LDAP yn effeithior system SquirrelMail yn
130 gyfangwbl; o ganlyniad maen rhaid eu sefydlu neu eu newid gan
131 rhywun sydd ag awdurdod gweinyddol.
132 </p>
133 </description>
134</section>