Moving help files from cs to cs_CZ
[squirrelmail.git] / help / cs_CZ / read_mail.hlp
CommitLineData
af024500 1<chapter>
2 <title>
3 Čtení zpráv
4 </title>
5 <summary>
6
7 </summary>
8 <description>
9 <p>
10 Po kliknutí na "Předmět" se Vám zobrazí přijatá zpráva. Emailové a
11 webové adresy jsou odkazy, na které můžete kliknout a otevře se Vám
12 zpráva nebo stránka. Zprávy jsou barevně rozlišeny. V odpovědi na zprávu
13 je obsažen text příchozí zprávy a každý řádek je odsazen pomocí ">".
14 Díky tomu dokáže SquirrelMail provést kódování zpráv. Zodpovězená zpráva pak
15 bude mít jinou barvu textu než je text nové zprávy. Text příchozí zprávy bude
16 mít jinou barvu než text Vaší odpovědi. V horní liště máte možnost zprávu
17 odstranit a vrátit se do seznamu zpráv. Uprostřed lišty můžete volit mezi
18 funkcemi Předchozí a Další. Vpravo jsou zobrazeny různé funkce týkající se
19 odesílání zpráv.
20 </p>
21 </description>
22</chapter>
23
24<section>
25 <title>
26 Seznam zpráv
27 </title>
28 <description>
29 <p>
30 Kliknutím na tento odkaz se vrátíte do výchozí složky.
31 </p>
32 </description>
33</section>
34
35<section>
36 <title>
37 Ostranit
38 </title>
39 <description>
40 <p>
41 Kliknutím na tento odkaz smažete zprávy, které jsou aktuálně zobrazeny.
42 Spolu se zprávou se také smažou všechny přiložené soubory. Jejich ztrátě
43 lze předejít, jestliže je nejdříve uložíte (podrobněji níže).
44 </p>
45 </description>
46</section>
47
48
49
50<section>
51 <title>
52 Další
53 </title>
54 <description>
55 <p>
56 Kliknutím na tento odkaz se přesunete ke zprávě, která následuje zprávu
57 aktuálně zobrazenou.
58 </p>
59 </description>
60</section>
61
62<section>
63 <title>
64 Předat dál
65 </title>
66 <description>
67 <p>
68 Tlačítko "Předat dál" je umístěno vpravo a kliknutím na něj se otevře okno
69 obsahující text doručené zprávy. K původnímu předmětu zprávy se připojí "Fwd:",
70 ostatní pole vyplňujete Vy, můžete měnit jejich znění a popřípadě použít
71 také funkci "Přiložit soubor."
72 </p>
73 </description>
74</section>
75
76<section>
77 <title>
78 Odpovědět
79 </title>
80 <description>
81 <p>
82 Tato funkce Vám umožňuje odpovědět odesílateli zprávy. Do pole "Předmět zprávy"
83 se automaticky vepíše Re:" a text původní zprávy se opět zobrazí v poli "Text zprávy".
84 Původní zpráva bude odsazena pomocí ">". Může se stát, že část původní zprávy nebude
85 symbol ">" obsahovat z důvodu nastavení zalomení řádků. Tomu lze předejít změnou počtu
86 jednotek v nastavení v "Zalomit příchozí zprávu na".
87 </p>
88 </description>
89</section>
90
91<section>
92 <title>
93 Odpovědět všem
94 </title>
95 <description>
96 <p>
97 Jedná se v podstatě o stejnou funkci jako "Odpovědět" s tou výjimkou, že zprávu
98 obdrží všichni adresáti uvedení v hlavičce zprávy.
99 </p>
100 </description>
101</section>
102
103<section>
104 <title>
105 Zobrazit všechny hlavičky
106 </title>
107 <description>
108 <p>
109 Tato funkce zobrazí celou hlavičku zprávy. Ta obsahuje cestu zprávu a podrobnější
110 informace o samotné zprávě.
111 </p>
112 </description>
113</section>
114
115<section>
116 <title>
117 Uložit soubor jako
118 </title>
119 <description>
120 <p>
121 Ve spodní části nad spodní lištou je umístěn odkaz, kterým lze uložit zprávu na Váš
122 pevný disk v textovém formátu. Ke zprávě bude také připojena jednoduchá hlavička.
123 </p>
124 </description>
125</section>
126
127<section>
128 <title>
129 Přiložené soubory
130 </title>
131 <description>
132 <p>
133 Jakýkoliv přiložený soubor se zobrazí v dolní části zprávy uprostřed barevné části.
134 Tento soubor se zobrazí jako odkaz s popisem typu souboru. Kliknutím na název souboru se
135 buď soubor zobrazí nebo se otevře okno ke stažení souboru. Jestliže chcete raději
136 soubor uložit, klikněte na tlačítko "Uložit" na pravé straně.
137 </p>
138 </description>
139</section>