Moving help files from cs to cs_CZ
[squirrelmail.git] / help / cs_CZ / options.hlp
Content-type: text/html vcs.fsf.org Git - squirrelmail.git/blame - help/cs_CZ/options.hlp


500 - Internal Server Error

Malformed UTF-8 character (fatal) at (eval 20) line 7, <$fd> line 292.
CommitLineData
af024500 1<chapter>
2 <title>
3 Možnosti nastavení
4 </title>
5 <summary>
6
7 </summary>
8 <description>
9 <p>
10 Výhodou systému SquirrelMail je možnost úpravy podle přání uživatele. Máte na výběr
11 mezi několika schématy, jazyky a jinými nastaveními. Všechny z nich mohou být změněny
12 bez toho, aniž by ovlivnily nastavení jiných uživatelů systému. V nabídce je 5 hlavních
13 kategorií: Osobní informace, Vzhled, Zvýrazňování zpráv a Filtry zpráv.
14 </p>
15 </description>
16</chapter>
17
18<section>
19 <title>
20 Osobní informace
21 </title>
22 <description>
23 <b>Celé jméno</b><br>
24 Uživatel by měl uvést celé jméno, např. "John Doe". Toto jméno se pak zobrazuje lidem,
25 kterým jsou zprávy odesílány. Jestliže toto jméno zůstane nevyplněno, adresátům se
26 zobrazí pouze e-mailová adresa.
27 <br><br>
28
29 <b>E-mailová adresa</b><br>
30 <i>Volitelné</i> - jestliže je Vaše e-mailová adresa odlišná než ta, která Vám byla
31 automaticky přidělena, můžete ji změnit zde.
32 <br><br>
33
34 <b>Odpovědět na adresu</b><br>
35 <i>Volitelné</i> - toto je e-mailová adresa, na kterou budou přicházet odpovědi na Vaše
36 zprávy. Jestliže se tato adresa liší od té, ze které své zprávy odesíláte, můžete ji zde uvést.
37 Tato volba je vhodná pro uživatele, kteří si chtějí odpovědi na své zprávy nechat posílat
38 na jiný účet (např. POST.CZ).
39 <br><br>
40
41 <b>Podpis</b><br>
42 <i>Volitelné</i> - podpisy se automaticky přikládají na konec všech odesílaných zpráv.
43 Jestliže chcete použít této volby, měli byste se ujistit, že máte volbu zaškrtnutou,
44 a pak vyplnit text, který by se měl jako podpis zobrazovat.
45 <br><br>
46 </description>
47</section>
48
49<section>
50 <title>
51 Vzhled - možnosti
52 </title>
53 <description>
54 <b>Schéma</b><br>
55 SquirrelMail nabízí svým uživatelům různá schémata, pomocí nichž mohou libovolně měnit vzhled
56 své schránky.
57 <br><br>
58
59 <b>Jazyk</b><br>
60 Nevyhovuje-li Vám anglická verze systému SquirrelMail, můžete libovolně volit mezi
61 jazykovými verzemi, které Vám nabízíme. Je-li Vámi požadovaný jazyk v seznamu, můžete
62 jej zvolit a všechny následující zprávy a texty se Vám v tomto jazyce zobrazí. Toto se však
63 nevztahuje na text příchozích zpráv nebo názvů složek.
64 <br><br>
65
66 <b>Použít adresář v Javascriptu?</b><br>
67 Jedním z hlavních cílů SquirrelMailu bylo předejít použití Javascriptu na našich stránkách.
68 Tým SquirrelMailu však vyvinul nástroj na vyhledávání v adresářích, který používá Javascript.
69 Nabízíme Vám volbu mezi HTML a Javascript adresářem. Jestliže nevíte, co volby obnášejí,
70 zvolte variantu HTML adresáře, i když Javascript bude pravděpodobně také funkční.
71 <br><br>
72
73 <b>Počet zpráv zobrazených ve složce</b><br>
74 Tato funkce Vám umožňuje nastavit, kolik zpráv se Vám bude zobrazovat ve složce Doručená pošta.
75 Jestliže je v této v této složce více zpráv, než je nadefinováno, zobrazí se Vám odkaz na "Předchozí" a
76 "Následující" zprávy, pomocí nichž dosáhnete zobrazení požadovaných zpráv.
77 <br><br>
78
79 <b>Zalomit příchozí text </b><br>
80 V této části si můžete navolit počet znaků, které se Vám zobrazí jako text příchozí zprávy, aby se text
81 neposunoval mimo okno. Standardní počet znaků je 86, ale každý uživatel si jejich počet může měnit
82 podle svého přání.
83 <br><br>
84
85 <b>Velikost editačního okna</b><br>
86 Udává počet znaků v řádku, které budete moci napsat před zalomením v části "Vytvořit".
87 <br><br>
88
89 <b>Šířka seznamu složek</b><br>
90 V levé části Vašeho prohlížeče je umístěn seznam složek, jehož šířku můžete určit pomocí této funkce.
91 Pokud mají Vaše složky dlouhý název nebo obsahují písmo větší velikosti, je vhodné nastavit větší šířku.
92 V opačném případě ji můžete nastavit na menší měřítko tak, abyste využili co největší plochu.
93 <br><br>
94
95 <b>Automatická aktualizace seznamu zpráv</b><br>
96 SquirrelMail obsahuje možnost automatické aktualizace seznamu zpráv v levé části Vašeho prohlížeče.
97 Automaticky se také obnoví počet nepřečtených zpráv v každé složce.
98 <br><br>
99 </description>
100</section>
101
102<section>
103 <title>
104 Zvýrazňování zpráv
105 </title>
106 <description>
107
108
109 Tato funkce Vám umožní snadnější orientaci mezi Vašimi zprávami.
110 Klikněte na "[Nový]" a vytvořte nový, nebo na "[Upravit]" a upravíte tak stávající
111 záznam, jehož nastavení se Vám zobrazí.
112 <br><br>
113
114 <b>Identifikační jméno</b><br>
115 Toto je v podstatě jméno, které Vám zobrazí, od koho zpráva přišla. Například pokud
116 nastavíte zvýrazňování zpráv od Petra, můžete zde nastavit text "Od Petra".
117 <br><br>
118
119 <b>Barva</b><br>
120 Toto je aktuální barva pozadí. Můžete zvolit z několika předdefinovaných barev, nebo zde
121 můžete zadat HEX kód barvy, kterou požadujete (např. a6b492).
122 <br><br>
123
124 <b>Přiřadit</b><br>
125 Zde můžete zvolit odpovídající slovní spojení. Z rozbalovací nabídky nastavíte hlavičku (od, komu, předmět,...)
126 a do textového pole vepíšete odpovídající slovní spojení (petr@post.cz).
127 <br><br>
128 </description>
129</section>
130
131<section>
132 <title>
133 Složky - možnosti
134 </title>
135 <description>
136 <b>Cesta složky</b><br>
137 V některých systémech se nezobrazí. Jestliže tuto možnost neuvidíte, ignorujte ji. Toto je
138 složka ve vašem adresáři, který obsahuje vaše složky zpráv.
139 <br><br>
140
141